BAS ISO 1770/A1:2013

Početna » Standardizacija » BAS ISO 1770/A1:2013
BAS ISO 1770/A1:2013 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 1
Objavljen: 2013-12-16
Glasnik: 2013/3-4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 1770:1981/Amd 1:1983, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Štapni termometri opšte namjene - Amandman 1

Naslov na engleskom jeziku

Solid-stem general purpose thermometers - Amendment 1

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2013-12-16

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2013-12-16
6
30 KM 
Kupi
Štapni termometri opšte namjene