BAS EN 301 843-1 V1.3.1:2013

Početna » Standardizacija » BAS EN 301 843-1 V1.3.1:2013
BAS EN 301 843-1 V1.3.1:2013 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 32
Objavljen: 2013-11-07
Glasnik: 2012/3-4
Izdanje: 5.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 301 843-1 V1.3.1:2012, identičan

Cijena: 68 KM

Add to cart

Naslov

Elektromagnetna kompatibilnost i radiospektar (ERM) - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), standard za pomorsku radio opremu i usluge - Dio 1: Zajednički tehnički zahtjevi

Naslov na engleskom jeziku

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2013-11-07

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2017-12-05
31
68 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Dio 1: Opšti tehnički zahtjevi
Važeći
2017-12-05
14
46 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 2: specifični uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Važeći
2017-12-05
12
38 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 4: Specifični uslovi za uskopojasne sa direktnim štampanjem (NBDP) NAVTEX prijemnike
Važeći
2017-12-05
15
46 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 5: specifični uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Važeći
2017-12-05
18
53 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve prema članu 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima Iznad 3 GHz