BAS ISO 23551-4/A1:2014

Početna » Standardizacija » BAS ISO 23551-4/A1:2014
BAS ISO 23551-4/A1:2014 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 3
Objavljen: 2014-06-24
Glasnik: 2014/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 23551-4:2005/Amd 1:2010, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 4: Sistemi nadziranja pomoću ventila za automatske zaporne ventile - Amandman 1: Smjernice za primjenu sistema za nadzor pomoću ventila

Naslov na engleskom jeziku

Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 4: Valve-proving systems for automatic shut-off valves - Amendment 1: Application guidance for the valve-proving system

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2014-06-24

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2007-09-05
18
53 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 1: Automatski i poluautomatski ventili
Važeći
2014-06-24
37
76 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 1: Automatski i poluautomatski ventili
Važeći
2007-09-05
38
76 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 2: Regulatori pritiska
Važeći
2007-09-05
10
38 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 3: Regulacija odnosa gasa i zraka, pneumatska izvedba
Važeći
2007-09-05
15
46 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 4: Sistemi nadziranja pomoću ventila za automatske zaporne ventile
Važeći
2017-06-14
33
76 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 5: Ručni ventil za gas
Važeći
2017-06-14
18
53 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 6: Termoelektrična kontrola plamena
Važeći
2017-06-14
7
30 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 8: Multifunkcionalna kontrola
Važeći
2017-06-14
26
61 KM 
Kupi
Sigurnosni, regulacioni i uređaji za upravljanje za gasne gorionike i gasne aparate – Posebni zahtjevi - Dio 9: Mehanički gasni termostati