BAS ISO 39001:2014

Početna » Standardizacija » BAS ISO 39001:2014
BAS ISO 39001:2014 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 37
Objavljen: 2014-06-24
Glasnik: 2014/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 39001:2012, identičan

Cijena: 76 KM

Add to cart

Naslov

Sistemi za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja (RTS) - Zahtjevi sa uputstvom za korištenje

Naslov na engleskom jeziku

Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use

Područje primjene

Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za sistem za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja (RTS) kako bi se omogućilo organizaciji da međusobno djeluje sa sitemom cestovnog saobraćaja kako bi se smanjila smrt i teške ozljede u vezi s cestovnim prometnim nesrećama na koje se može utjecati. Zahtjevi u ovom međunarodnom normom uključuju razvoj i implementaciju odgovarajuće RTS politike, razvoj RTS ciljevima i akcijskim planovima, koji uzimaju u obzir zakonske i ostale zahtjeve na koje organizacija obaveže i informacije o elementima i kriterijima koji se odnose na RTS da je organizacija identificira kao one koje se mogu kontrolirati i one koje se može utjecati.

Područje primjene na engleskom jeziku

This International Standard specifies requirements for a road traffic safety (RTS) management system to enable an organization that interacts with the road traffic system to reduce death and serious injuries related to road traffic crashes which it can influence. The requirements in this International Standard include development and implementation of an appropriate RTS policy, development of RTS objectives and action plans, which take into account legal and other requirements to which the organization subscribes, and information about elements and criteria related to RTS that the organization identifies as those which it can control and those which it can influence.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2014-06-24