BAS EN 61683:2014

Početna » Standardizacija » BAS EN 61683:2014
BAS EN 61683:2014 Print
Status: Važeći
Jezik: srpski (latinica)
Broj stranica: 27
Objavljen: 2014-10-08
Glasnik: 2014/3-4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 61683:2000, identičan
IEC 61683:1999, identičan

Cijena: 79 KM

Add to cart

Naslov

Fotonaponski sistemi - Energetski pretvarači- Procedure za mjerenje efikasnosti

Naslov na engleskom jeziku

Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency

Područje primjene

Ovaj standard opisuje smjernice za mjerenje efikasnosti energetskih pretvarača koji se koriste u fotonaponskim (PV) sistemima. Izlaz pretvarača može biti stabilni naizmjenični napon konstantne frekvencije ili stabilni jednosmjerni napon. Efikasnost se računa na osnovu direktnog mjerenja ulazne i izlazne snage, u fabričkim uslovima. Gdje je to moguće, koristi se i izolacioni transformator.

Područje primjene na engleskom jeziku

Describes guidelines for measuring the efficiency of power conditioners used in stand-alone and utility-interactive photovoltaic systems, where the output of the power conditioner is a stable a.c. voltage of constant frequency or a stable d.c. voltage.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2014-10-08

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2010-12-14
27
68 KM 
Kupi
Fotonaponski sistemi – Energetski pretvarači – Procedure za mjerenje efikasnosti