BAS EN 250:2015

Početna » Standardizacija » BAS EN 250:2015
BAS EN 250:2015 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 43
Objavljen: 2015-05-13
Glasnik: 2015/1-2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 250:2014, identičan

Cijena: 85 KM

Add to cart

Naslov

Oprema za zaštitu organa za disanje - Aparati za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje

Naslov na engleskom jeziku

Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies minimum requirements for self-contained open-circuit compressed air underwater breathing apparatus and their sub-assemblies to ensure a minimum level of safe operation of the apparatus down to a maximum depth of 50 m.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2015-05-13

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2007-10-18
3
23 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Aparati za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje
Povučen
2002-12-30
28
68 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Aparati za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje