BAS ISO/IEC 10373-1/A1:2015

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 10373-1/A1:2015
BAS ISO/IEC 10373-1/A1:2015 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 13
Objavljen: 2015-09-07
Glasnik: 2015/3-4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 10373-1:2006/Amd 1:2012, identičan

Cijena: 46 KM

Add to cart

Naslov

Identifikacione kartice - Metode testiranja – Dio 1: Opšte karakteristike

Naslov na engleskom jeziku

Identification cards - Test methods - Part 1: General characteristics

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2015-09-07

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2000-05-23
29
68 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja
Povučen
2005-12-30
2
23 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 1: Testovi osnovnih karakteristika - Tehnička korekcija 1
Povučen
2002-12-26
21
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 1: Testovi osnovnih karakteristika
Važeći
2010-12-18
23
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 1: Opšte karakteristike
Povučen
2013-07-01
2
23 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 2: Kartice sa magnetnim trakama - Tehnička korekcija 1
Povučen
2002-12-26
27
68 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 2: Kartice sa magnetnim trakama
Povučen
2010-12-18
28
68 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 2: Kartice sa magnetnim trakama
Važeći
2016-06-13
34
76 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 2: Kartice sa magnetnim trakama
Važeći
2015-09-07
3
23 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja – Dio 3: Kartice sa integrisanim kolima sa kontaktima i odgovarajući interfejs uređaji
Povučen
2002-12-26
80
105 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 3: Kartice sa integrisanim kolima sa kontaktima i odgovarajući interfejs uređaji
Važeći
2012-06-15
55
92 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 3: Kartice sa integrisanim kolima sa kontaktima i odgovarajući interfejs uređaji
Povučen
2002-12-26
5
30 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 5: Kartice sa optičkom memorijom
Povučen
2008-01-16
11
38 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 5: Optičke memorijske kartice
Važeći
2015-09-07
14
46 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 5: Optičke memorijske kartice
Povučen
2011-12-07
67
98 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 1: Metode testiranja protokola za proximity kartice
Važeći
2013-07-01
22
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 1: Dodatne PICC klase
Povučen
2005-12-30
7
30 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 2: Poboljšane metode RF ispitivanja
Važeći
2015-09-07
14
46 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja – Dio 6: Proksimiti kartice – Metode testiranja za elektromagnetne smetnje
Povučen
2011-12-07
55
92 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 3: Metode testiranja protokola za proximity uparivanje uređaja
Važeći
2013-07-01
10
38 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 3: Razmjena dodatnih parametara, blokovsko numerisanje, neuporedivi AFI i TR2
Povučen
2011-12-07
11
38 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Dodatne metode testiranja za PCD RF interfejs i PICC kod izloženosti naizmjeničnom polju
Važeći
2015-09-07
29
68 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Brzine prenosa fc/8, fc/4 i fc/2 i veličina okvira od 512 do 4096 bajta
Povučen
2011-12-07
14
46 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice - Amandman 5: Brzine prenosa od fc/64, fc/32 i fc/16
Važeći
2015-09-07
2
23 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice – Opseg R2 vrijednosti, početak PICC prenosa i program za mjerenje EMD nivoa
Povučen
2002-12-26
24
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice
Važeći
2012-06-15
199
144 KM 
Kupi
Identifikacione kartice – Metode testiranja - Dio 6: Proksimiti kartice
Povučen
2002-12-26
23
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 7: ‘Vinicity’ kartice sa integriranim kolima
Važeći
2010-12-18
25
61 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 7: ‘Vicinity’ kartice
Važeći
2013-07-01
40
76 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 8: USB-ICC
Važeći
2013-07-01
16
46 KM 
Kupi
Identifikacione kartice - Metode testiranja - Dio 9: Kartice sa optičkom memorijom - Metod holografskog zapisivanja
Projekt
340
185 KM 
Kupi
Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards