BAS EN 60368-1/A1:2010

Početna » Standardizacija » BAS EN 60368-1/A1:2010
BAS EN 60368-1/A1:2010 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski,francuski
Broj stranica: 12
Objavljen: 2010-06-29
Glasnik: 2010/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60368-1:2000/A1:2004, identičan
IEC 60368-1:2000/AMD1:2004, identičan

Cijena: 38 KM

Add to cart

Naslov

Piezoelektrični filteri propisanog kvaliteta – Dio 1: Opšta specifikacija; Amandman

Naslov na engleskom jeziku

Piezoelectric filters of assessed quality - Part 1: Generic specification;Amendment 1

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2010-06-29

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2010-06-29
75
105 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri propisanog kvaliteta – Dio 1: Opšta specifikacija
Važeći
2010-06-29
52
92 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri - Dio 2: Uputstvo za upotrebu piezoelektričnih filtera - Sekcija 2 – Piezoelektrični keramički filteri
Povučen
2010-06-29
42
85 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri propisane kvalitete – Dio 3: Standardni prikazi i priključci
Važeći
2012-05-28
38
76 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri propisane kvalitete – Dio 3: Standardni prikazi i priključci
Važeći
2010-06-29
61
98 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri propisane kvalitete - Dio 4: Specifikacija po sekcijama; Potvrda mogućnosti
Važeći
2010-06-29
27
68 KM 
Kupi
Piezoelektrični filteri propisane kvalitete - Dio 4-1: Obrazac za specifikaciju detalja; Potvrda mogućnosti