BAS EN 1990/NA:2015

Početna » Standardizacija » BAS EN 1990/NA:2015
BAS EN 1990/NA:2015 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 15
Objavljen: 2015-05-27
Glasnik: 2015/1-2
Izdanje: 1.

Cijena: 53 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija - Nacionalni dodatak

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode - Basis of structural design - National annex

Područje primjene

Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1990:2014 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Područje primjene na engleskom jeziku

This document defines the value of national parameters or certain procedures for the calculation with the standard BAS EN 1990:2014 and applied together with that standard.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2015-05-27

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
21
61 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija
Povučen
2007-04-02
32
68 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija
Važeći
2015-05-27
16
46 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija - Nacionalni dodatak
Povučen
2003-10-14
87
112 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija
Važeći
2014-12-31
100
129 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija