BAS EN 60747-5-3/A1:2011

Početna » Standardizacija » BAS EN 60747-5-3/A1:2011
BAS EN 60747-5-3/A1:2011 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski,francuski
Broj stranica: 28
Objavljen: 2011-12-01
Glasnik: 2011/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60747-5-3:2001/A1:2002, identičan
IEC 60747-5-3:1997/AMD1:2002, identičan

Cijena: 68 KM

Add to cart

Naslov

Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-3: Optoelektronske komponente – Metode mjerenja; Amandman 1

Naslov na engleskom jeziku

Discrete semiconductor devices and integrated circuits - Part 5-3: Optoelectronic devices; Measuring methods; Amendment A1

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2011-12-01

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2011-12-01
60
92 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente - Dio 15: Izolovane snažne poluprovodničke komponente
Važeći
2011-12-01
41
85 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-1: Mikrotalasna integrisana kola – Pojačavači
Važeći
2011-12-01
51
92 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-1: Mikrotalasna integrisana kola – Pojačavači
Važeći
2011-12-01
63
98 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-10: Liste potvrđivanja tehnologije (TAS) za monolitna mikrotalasna integrisana kola
Važeći
2011-12-01
19
53 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-3: Mikrotalasna integrisana kola - Konvertori frekvencije; Amandman 1
Važeći
2011-12-01
47
85 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-3: Mikrotalasna integrisana kola - Konvertori frekvencije
Važeći
2012-07-17
19
53 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-4: Mikrotalasna integrisana kola – Prekidači
Važeći
2011-12-01
35
76 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Dio 16-4: Mikrotalasna integrisana kola – Prekidači
Važeći
2011-12-01
10
38 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-1: Optoelektronske komponente – Opšte; Amandman 1
Važeći
2011-12-01
18
53 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-1: Optoelektronske komponente – Opšte; Amandman 2
Važeći
2011-12-01
67
98 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-1: Optoelektronske komponente – Opšte
Važeći
2011-12-01
27
68 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-2: Optoelektronske komponente - Bitne vrijednosti i karakteristike; Amandman 1
Važeći
2011-12-01
58
92 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-2: Optoelektronske komponente - Bitne vrijednosti i karakteristike
Važeći
2011-12-01
67
98 KM 
Kupi
Diskretne poluprovodničke komponente i integrisana kola - Dio 5-3: Optoelektronske komponente – Metode mjerenja
Važeći
2012-07-17
112
120 KM 
Kupi
Poluprovodničke komponente - Diskretne komponente - Dio 5-5: Optoelektronske komponente – Oktokapleri