BAS EN 62341-1-2:2012

Početna » Standardizacija » BAS EN 62341-1-2:2012
BAS EN 62341-1-2:2012 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski,francuski
Broj stranica: 64
Objavljen: 2012-12-28
Glasnik: 2012/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 62341-1-2:2009, identičan
IEC 62341-1-2:2007, identičan

Cijena: 98 KM

Add to cart

Naslov

Displeji sa organskim svjetlećim diodama - Dio 1-2: Terminologija i slovni simboli

Naslov na engleskom jeziku

Organic light emitting diode displays - Part 1-2: Terminology and letter symbols

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Gives preferred terms, their definitions and symbols for organic light emitting diode (OLED) displays; with the object of using the same terminology when publications are prepared in different countries.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2012-12-28

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2012-12-28
53
92 KM 
Kupi
Displeji sa organskim svjetlećim diodama (OLED) - Dio 1-1: Generičke specifikacije
Važeći
2012-12-28
37
76 KM 
Kupi
Displeji sa organskim svjetlećim diodama (OLED) - Dio 5: Metode ispitivanja uticaja okoline
Važeći
2019-02-15
31
68 KM 
Kupi
Displeji s organskim svijetlećim diodama (OLED) - Dio 5-2: Metode za ispitivanje mehaničke izdržljivosti
Važeći
2019-02-15
29
68 KM 
Kupi
Displeji s organskim svijetlećim diodama (OLED) — Dio 5-3: Metode za mjerenje zadrške slike i životnog vijeka
Važeći
2012-12-28
61
98 KM 
Kupi
Displeji sa organskim svjetlećim diodama (OLED) - Dio 6-1: Metode za mjerenje optičkih i elektrooptičkih parametara
Važeći
2019-02-15
47
85 KM 
Kupi
Displeji s organskim svijetlećim diodama (OLED) - Dio 6-2: Metode za mjerenje vizuelnog kvaliteta i performansi okruženja
Važeći
2019-02-15
65
98 KM 
Kupi
Displeji s organskim svijetlećim diodama (OLED) — Dio 6-3: Metode za mjerenje kvaliteta slike