BAS EN 61000-4-27:2009

Početna » Standardizacija » BAS EN 61000-4-27:2009
BAS EN 61000-4-27:2009 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski,francuski
Broj stranica: 47
Objavljen: 2009-09-04
Glasnik: 2009/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 61000-4-27:2000, identičan
IEC 61000-4-27:2000, identičan

Cijena: 85 KM

Add to cart

Naslov

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-27: Tehnike mjerenja i ispitivanja; Neuravnoteženost, ispitivanje otpornosti

Naslov na engleskom jeziku

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques; Unbalance, immunity test

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Considers immunity tests for electric and/or electronic equipment (apparatus and system) in its electromagnetic environment. Only conducted phenomena are considered, including immunity tests for equipment connected to public and industrial networks. Establishes a reference for evaluating the immunity of electrical and electronic equipment when subjected to unbalanced power supply voltage. Applies to 50 Hz/60 Hz three-phase powered electrical and/or electronic equipment with rated line current up to 16 A per phase.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2009-09-04

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2018-08-27
158
136 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 1-2: Opšte – Metodologija za postizanje funkcionalne sigurnosti električnih i elektronskih sistema, uključujući opremu, u odnosu na elektromagnetske pojave
Važeći
2009-09-04
91
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-10: Okolina – Uticaj HEMP (HEMP-jaki nuklearni elektromagnetni impuls) na okolinu - Kondukovane smetnje
Važeći
2009-09-04
61
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)-Dio 2-12: Okolina- Nivoi kompatibilnosti za provedene niskofrekventne smetnje i signalizacija u javnim srednjenaponskim energetskim sistemima napajanja
Važeći
2004-12-22
64
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-2: Okolina, Nivoi kompatibilnosti za niskofrekventne kondukcione smetnje i signalizaciju u javnim niskonaponskim sistemima napajanja
Važeći
2016-06-06
1
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-4: Okolina- Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za niskofrekventne kondukcione smetnje
Povučen
2001-10-12
34
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), Dio 2: Okolina - Odjeljak 4: Nivoi kompatibilnosti u industrijskim pogonima za nisko - frekventne kondukcione smetnje
Važeći
2003-11-14
81
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-4: Okolina; Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za niskofrekventne kondukcione smetnje
Važeći
2009-09-04
55
92 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2: Okolina - Odjeljak 9: Uticaj HEMP (HEMP-jaki nuklearni elektromagnetni impuls) na okolinu - Radijacione smetnje - Osnovna EMC Publikacija
Povučen
2004-12-22
15
46 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-11: Granične vrijednosti, Ograničenje naponskih promjena, naponskih fluktuacija i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, Oprema sa nazivnim vrijednostima struje <=> 75 A i zavisna od uslova spajanja
Važeći
2010-03-26
23
70 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-11: Granične vrijednosti – Ograničenje promjena napona, oscilacija napona i flikera u javnim sistemima za napajanje niskim naponom - Oprema sa nominalnom strujom < 75 A koja je predmet uvjetnog priključenja
Povučen
2008-01-15
66
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-12: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za strujne harmonike nastale od opreme povezane sa javnim niskonaponskim sistemima sa ulaznom strujom > 16 A i <= 75 A po fazi
Važeći
2013-06-07
64
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-12: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za strujne harmonike nastale od opreme povezane sa javnim niskonaponskim sistemima sa ulaznom strujom > 16 A i <= 75 A po fazi
Povučen
2010-12-09
16
46 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (oprema sa ulaznom strujom <= 16 A po fazi); Amandman 1
Povučen
2008-01-15
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (oprema sa ulaznom strujom do i uključujući 16 A po fazi) -Amandman 2
Povučen
2010-12-09
19
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (oprema sa ulaznom strujom <= 16 A po fazi); Amandman 2
Povučen
2004-12-22
11
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti, Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (oprema sa ulaznom strujom do i uključujući 16 A po fazi)
Povučen
2008-01-15
67
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (oprema sa ulaznom strujom ≤ 16 A po fazi)
Važeći
2016-06-06
39
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (ulazna struja opreme ≤ 16 A po fazi)
Povučen
2010-06-28
28
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti – Ograničavanje naponskih promjena, fluktuacija napona i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu čija je nazivna struja ≤ (manja ili jednaka) 16 A po fazi nezavisno od uslova povezivanja – Amandman 1
Povučen
2008-01-15
7
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti - Ograničenje fluktuacije napona i flikera u niskonaponskim sistemima snabdijevanja za opremu sa nazivnom strujom <= 16 A po fazi neovisno od uslova povezivanja - Amandman 2
Povučen
2012-05-14
3
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti – Ograničavanje naponskih promjena, fluktuacija napona i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu čija je nazivna struja ≤(manja ili jednaka) 16 A po fazi nezavisno od uslova povezivanja
Povučen
2001-08-28
32
79 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3: Granične vrijednosti - Sekcija 3: Ograničenje fluktuacije napona i treperenja u niskonaponskim sistemima snabdijevanja za opremu sa nominalnom strujom (manje ili jednako) 16 A
Povučen
2009-09-04
28
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti – Ograničavanje naponskih promjena, fluktuacija napona i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu čija je nazivna struja ≤(manja ili jednaka) 16 A po fazi nezavisno od uslova povezivanja
Povučen
34
88 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti – Ograničavanje napons kih promjena, fluktuacija napona i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu čija je nazivna struja ≤(manja ili jednaka) 16 A po fazi nezavisno od uslova povezivanja
Važeći
2014-06-25
78
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-3: Granične vrijednosti – Ograničavanje naponskih promjena, fluktuacija napona i flikera u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu čija je nazivna struja ≤(manja ili jednaka) 16 A po fazi nezavisno od uslova povezivanja
Povučen
2008-07-31
42
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-1: Ispitne i mjerne tehnike- Pregled serija IEC 61000-4
Povučen
2007-09-07
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-10: Tehnike mjerenja i ispitivanja; Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilatorno magnetno polje; Amandman 1
Povučen
2007-09-07
67
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 10: Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilatorno magnetno polje; Osnovna EMC publikacija
Važeći
2018-08-27
47
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-10: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilatorno magnetno polje
Važeći
2018-08-27
18
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-11: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti opreme na promjene napona, padove napona i kratke prekide
Povučen
2001-10-12
21
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 11: Ispitivanje imunosti opreme na promjene napona, padove napona i kratke prekide
Važeći
2007-09-07
61
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-11: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti opreme na promjene napona, padove napona i kratke prekide
Povučen
2001-10-12
88
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 12: Ispitivanja imunosti na oscilatorni talas - Osnovna EMC publikacija
Važeći
2007-09-07
69
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-12: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti opreme na prstenasti talas - Osnovna EMC publikacija
Važeći
2010-12-09
20
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-13: Tehnike ispitivanja i mjerenja; Ispitivanje imunosti na harmonike i međuharmonike, uključujući mrežnu signalizaciju kod niskih frekvencija na energetskim priključcima naizmjenične struje; Amandman 1
Važeći
2017-12-15
12
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-13: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na harmonike i međuharmonike, uključujući mrežnu signalizaciju kod niskih frekvencija na energetskim priključcima naizmjenične struje
Važeći
2003-11-14
61
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-13: Tehnike ispitivanja i mjerenja; Ispitivanje imunosti na harmonike i međuharmonike, uključujući mrežnu signalizaciju kod niskih frekvencija na energetskim priključcima naizmjenične struje
Važeći
2007-09-07
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-14: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na fluktuacije napona - Amandman 1
Važeći
2010-12-09
16
46 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-14: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na fluktuacije napona za opremu sa ulaznom strujom koja ne prelazi 16 A po fazi; Amandman 2
Važeći
2002-10-23
37
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4 - 14: Tehnike mjerenja i ispitivanja, Ispitivanje imunosti na fluktuacije napona
Povučen
2005-12-26
25
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-15: Tehnike mjerenja i ispitivanja; Flikermetar, funkcionalne i konstrukcione specifikacije, Amandman A1.
Povučen
2002-10-23
47
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4 : Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 15: Flikermetri, Funkcionalne i tehničke karakteristike
Važeći
2012-05-14
91
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-15: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Flikermetri - Funkcionalne i tehničke karakteristike
Povučen
2005-12-26
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-16: Tehnike ispitivanja I mjerenja - Ispitivanje imunosti na kondukcione, asimetrične smetnje u frekventnom opsegu od 0 do 150 kHz; Amandman 1
Povučen
2012-05-14
15
46 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-16: Tehnike ispitivanja I mjerenja - Ispitivanje imunosti na kondukcione, asimetrične smetnje u frekventnom opsegu od 0 do 150 kHz, Amandman A2
Povučen
2002-10-23
57
92 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-16: Tehnike mjerenja i ispitivanja; Ispitivanje imunosti na kondukcione smetnje, asimetrične smetnje u frekventnom opsegu od 0 do 150 kHz
Važeći
2017-12-15
27
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-16: Tehnike ispitivanja I mjerenja - Ispitivanje imunosti na kondukcione, asimetrične smetnje u frekventnom opsegu od 0 do 150 kHz
Važeći
2005-12-26
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-17: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Pulzacija snage na d.c. ulazu, ispitivanje imunosti, Amandman A1
Važeći
2010-12-09
11
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-17: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Pulzacija snage na d.c. ulazu, ispitivanje imunosti; Amandman 2
Važeći
2010-12-09
35
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-17: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Pulzacija snage na d.c. ulazu, ispitivanje imunosti
Važeći
2011-05-05
10
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-18: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na prigušeni oscilirajući talas
Važeći
2009-09-04
77
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-18: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje otpornosti na prigušeni oscilirajući talas
Važeći
2016-06-06
36
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) — Dio 4-19: Tehnike ispitivanja i mjerenja — Ispitivanje imunosti na kondukcione, simetrične smetnje i signalizaciju u frekvencijskom opsegu od 2 kHz do 150 kHz na priključcima napajanja naizmjeničnom strujom
Povučen
2007-09-07
7
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-2: Tehnika mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti prema elektrostatskim pražnjenjima; Amandman 1
Povučen
2007-09-07
15
46 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-2: Tehnika mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti prema elektrostatskim pražnjenjima; Amandman 2
Povučen
2001-08-28
38
88 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnika mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 2: Ispitivanje imunosti prema elektrostatskim pražnjenjima - Osnovna EMC publikacija
Važeći
2010-12-09
137
128 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-2: Tehnike ispitivanja i mjerenja:- Ispitivanje imunosti prema elektrostatskim pražnjenjima
Povučen
2008-07-31
11
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-20: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje emisije i imunosti u transverzalnim elektromagnetnim (TEM) valovodima (talasovodima)
Povučen
2005-12-26
141
128 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-20: Tehnike mjerenja i ispitivanja; Ispitivanje zračenja i imunosti u trasferzalnim elektromagnetnim (TEM) talasovodima.
Važeći
2012-05-14
159
136 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-20: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Ispitivanje emisije i imunosti u transverzalnim elektromagnetnim (TEM) valovodima (talasovodima)
Povučen
2005-12-26
215
152 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-21 Tehnike mjerenja i ispitivanja; ispitna metoda reverberacije komore.
Važeći
2012-05-14
232
152 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-21: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Ispitne metode kod korišćenja eho komore
Važeći
2012-05-14
111
120 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-22: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Radijaciona emisija i mjerenje imunosti u sobama potpuno bez eha (FAR)
Povučen
2012-05-14
191
144 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-23: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Metode ispitivanja zaštitnih uređaja za HEMP i druge izračene smetnje
Povučen
2009-09-04
27
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 24- Ispitne metode za zaštitne uređaje za HEMP (HEMP-jaki nuklearni elektromagnetni impuls) kondukcionu smetnju - Osnovna EMC publikacija
Važeći
2013-06-07
20
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-25: Tehnike mjerenja i ispitivanja – HEMP metode ispitivanja imunosti za opremu i sisteme
Važeći
2012-05-14
102
120 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-25: Tehnike mjerenja i ispitivanja – HEMP metode ispitivanja imunosti za opremu i sisteme
Važeći
2010-12-09
12
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-27: Tehnike ispitivanja i mjerenja; Neuravnoteženost, ispitivanje otpornosti za opremu sa ulaznom strujom koja ne prelazi 16 A po fazi; Amandman 1
Važeći
2010-12-09
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-28: Tehnike ispitivanja i mjerenja – Ispitivanje otpornosti na promjenu industrijske frekvencije; Amandman 1
Važeći
2010-12-09
12
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-28: Tehnike ispitivanja i mjerenja – Ispitivanje otpornosti na promjenu industrijske frekvencije; Amandman 2
Važeći
2009-09-04
35
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-28: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Ispitivanje otpornosti na promjenu industrijske frekvencije
Važeći
2009-09-04
43
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-29: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje otpornosti na padove napona, kratke prekide i varijacije napona na ulaznom priključku istosmjernog napajanja
Važeći
2009-09-04
42
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje otpornosti na zračeno radiofrekventno elektromagnetno polje - Amandman 1
Važeći
2011-05-05
18
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na izračeno radiofrekventno elektromagnetno polje
Važeći
2012-05-14
2
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na izračeno radiofrekventno elektromagnetno polje
Povučen
2001-10-11
22
70 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja Odjeljak 3: Ispitivanje imunosti prema elektromagnetnom polju izračenih radiofrekvencija
Povučen
2003-11-14
94
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mjerenja; Ispitivanje imunosti na zračenje radiofrekvencija elektromagnetnog polja
Važeći
2009-09-04
125
128 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanje imunosti na izračeno radiofrekventno elektromagnetno polje
Važeći
2018-08-27
4
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Metode mjerenja kvaliteta energije
Povučen
2005-12-26
101
120 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30 Tehnike mjerenja i ispitivanja; Metode mjerenja kvaliteta energije.
Povučen
2010-12-09
137
128 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Metode mjerenja kvaliteta energije
Važeći
2016-06-06
74
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Metode mjerenja kvaliteta energije
Važeći
2018-08-27
49
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-31: Tehnike ispitivanja i mjerenja – Ispitivanje imunosti na širokopojasne kondukcione smetnje na priključku AC napajanja
Važeći
2010-12-09
26
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-34: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanja otpornosti na padove napona, kratkotrajne prekide i naponske promjene za opremu nazivne struje veće od 16 A po fazi; Amandman 1
Važeći
2009-09-04
69
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-34: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Ispitivanja otpornosti na padove napona, kratkotrajne prekide i naponske promjene za opremu nazivne struje veće od 16 A po fazi
Važeći
2018-08-27
47
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 4-39: Tehnike mjerenja i ispitivanja – Izračena polja u neposrednoj blizini – Test imunosti
Povučen
2014-06-25
12
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na brze električne pojave/burst
Povučen
2002-10-04
44
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja, Odjeljak 4: Ispitivanje imunosti na brze električne prelazne pojave/iskrenje - Osnovna EMC publikacija
Povučen
75
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na brze električne pojave/iskrenje
Važeći
2014-06-25
95
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na brze električne promjene (tranzijent/burst)
Povučen
2001-10-12
100
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 5: Ispitivanje imunosti prema prenaponima
Povučen
2007-09-07
103
120 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-5: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti prema prenaponima
Važeći
2016-06-06
77
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-5: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na prenapone
Povučen
2007-09-07
12
38 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Imunost na smetnje, indukovane radiofrekventnim poljima; Amandman 1
Važeći
2016-06-06
1
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Imunost na nastale smetnje indukovane radio frekventnim poljima
Povučen
2002-10-04
44
85 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 6: Imunost na smetnje, indukovane radio frekventnim poljima
Povučen
2007-09-07
1
23 KM 
Kupi
Tumačenje Člana 5 iz EN 61000- 4-6:1996: Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Imunost na smetnje, indukovane radiofrekventnim poljima
Povučen
2008-07-31
2
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Ispitne i mjerne tehnike: Imunost na nastale smetnje indukovane radio frekventnim poljima (IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006)
Povučen
2010-12-09
123
128 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Tehnike ispitivanja i mjerenja: Imunost na nastale smetnje indukovane radio frekventnim poljima
Važeći
2015-06-08
175
136 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-6: Tehnike ispitivanja i mjerenja: Imunost na nastale smetnje indukovane radio frekventnim poljima
Važeći
2010-12-09
53
92 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)- Dio 4-7: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Opšte smjernice za mjernu opremu i mjerenje harmonika i međuharmonika, za energetske sisteme napajanja i opremu spojenu na njih; Amandman 1
Povučen
2001-10-12
70
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC), Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 7: Opće smjernice za mjernu opremu i mjerenje harmonika i međuharmonika, za sisteme napajanja strujom i opremu koja je spojena na njih
Važeći
2009-09-04
77
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)- Dio 4-7: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Opšte smjernice za mjernu opremu i mjerenje harmonika i međuharmonika, za energetske sisteme napajanja i opremu spojenu na njih
Povučen
2008-07-31
7
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)-Dio 4-8: Ispitne i mjerne tehnike; Test imunosti na naizmjenično magnetno polje; Amandman A1
Povučen
2009-09-04
62
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4 - 8: Tehnike mjerenja i ispitivanja, Ispitivanje otpornosti na magnetno polje industrijske frekvencije
Važeći
2012-05-14
73
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-8: Tehnike mjerenja i ispitivanja, Ispitivanje imunosti na magnetno polje industrijske frekvencije
Povučen
2007-09-07
8
30 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-9: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na pulsno magnetno polje; Amandman 1
Povučen
2002-10-04
65
98 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Odjeljak 9: Ispitivanje imunosti na pulsno magnetno polje. Osnovna EMC publikacija
Važeći
2018-08-27
55
92 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-9: Tehnike mjerenja i ispitivanja -Ispitivanje imunosti na impulsno magnetno polje
Važeći
2009-09-04
77
105 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 5, Smjernice za ugradnju i smanjenje smetnji-Odjeljak 5: Specifikacija zaštitnih uređaja za HEMP (HEMP-jaki nuklearni elektromagnetni impuls) kondukcionu smetnju - Osnovna EMC publikacija
Važeći
2010-12-09
57
92 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 5-7: Smjernice za instalisanje i smanjenje smetnji; Stepeni zaštite ostvareni oklapanjem protiv elektromagnetnih smetnji (EM kod - klasa zaštite)
Povučen
2004-12-28
19
53 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-1: Opšti standardi - Imunost za rezidencijalna, komercijalna i lakoindustrijska okruženja
Važeći
2008-01-15
40
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-1: Opšti standardi - Imunost za rezidencijalna, komercijalna i lakoindustrijska okruženja
Važeći
2012-05-14
3
23 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 6-2: Opšti standardi – Imunost za industrijska okruženja
Povučen
2002-10-23
27
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Opći standardi - Imunost na industrijsku okolinu
Povučen
2004-12-28
19
53 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Opšti standardi - Imunost za industrijska okruženja
Važeći
2008-01-15
38
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Opšti standardi - Imunost za industrijska okruženja
Važeći
2013-06-07
1
23 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Opšti standardi - Standard za emisiju u stambenim, komercijalnim i okruženjima lake-industrije
Važeći
2012-05-14
36
76 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Opšti standardi - Standard za emisiju u stambenim, komercijalnim i okruženjima lake-industrije; Amandman 1
Povučen
2008-01-15
2
23 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Opšti standardi - Standard emisije za rezidencijalna, komercijalna i lakoindustrijska okruženja - Amandman 11
Povučen
2004-12-28
19
53 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Opšti standardi - Standard emisije za rezidencijalna, komercijalna i lakoindustrijska okruženja
Važeći
2008-01-15
37
76 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Opšti standardi - Standard za emisiju u stambenim, komercijalnim i okruženjima lake-industrije
Važeći
2012-05-14
32
68 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-4: Opšti standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima; Amandman 1
Povučen
2004-12-28
19
53 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-4: Opšti standardi - Standard emisije za industrijska okruženja
Važeći
2008-01-15
32
68 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-4: Opšti standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima
Važeći
2017-12-15
40
76 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Dio 6-5: Opšti standardi — Imunost za uređaje koji se koriste u okruženju energetske stanice i podstanice
Važeći
2016-06-06
32
68 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) ― Dio 6-7: Generički standardi ― Zahtjevi za imunost za opremu namjenjenu da obavlja funkcije u bezbjednosnim sistemima (funkcionalna bezbjednost) na industrijskim lokacijama
Projekt
52
92 KM 
Kupi
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
Projekt
11
38 KM 
Kupi
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
Projekt
Na upit
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment