BAS EN 60799:2007

Početna » Standardizacija » BAS EN 60799:2007
BAS EN 60799:2007 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski,francuski
Broj stranica: 28
Objavljen: 2007-07-10
Glasnik: 2007/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60799:1998, identičan
IEC 60799:1998, identičan

Cijena: 68 KM

Add to cart

Naslov

Električni pribor - Setovi priključnih kablova i setovi produžnih kablova

Naslov na engleskom jeziku

Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets

Područje primjene

Automatsko upravljanje za upotrebu u domaćinstvu

Područje primjene na engleskom jeziku

Specifies requirements for cord sets for household and similar general purpose equipment.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2007-07-10