BAS ISO 16900-6:2017

Početna » Standardizacija » BAS ISO 16900-6:2017
BAS ISO 16900-6:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 23
Objavljen: 2017-05-22
Glasnik: 2017/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 16900-6:2015, identičan

Cijena: 61 KM

Add to cart

Naslov

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 6: Mehanička otpornost/čvrstoća komponenata i konektora

Naslov na engleskom jeziku

Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 6: Mechanical resistance/strength of components and connections

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-05-22

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2016-06-29
34
76 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 1: Određivanje propuštanja prema unutra
Važeći
2017-05-22
19
53 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 10: Otpornost na paljenje, plamen, toplotu zračenja i toplotu
Važeći
2015-12-23
11
38 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 11: Određivanje vidnog polja
Važeći
2017-05-22
15
46 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 12: Određivanje volumno prosječnih i najviših respiratornih pritisaka pri disajnom ciklusu
Važeći
2017-05-22
12
38 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 13: Oprema za zaštitu organa za disanje koja koristi regenerisani gas za disanje i oprema za posebne namjene spašavanja u rudarstvu: Konsolidovani test za koncentraciju gasa, temperaturu, vlažnost, rad disanja, otpornost disanju, propusnost i trajanje
Važeći
2017-05-22
7
30 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 14: Mjerenje nivoa zvuka
Važeći
2012-11-20
14
46 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 2: Određivanje otpora disanju
Važeći
2015-12-23
10
38 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 3: Određivanje prodora čestica kroz filter
Važeći
2013-11-26
16
46 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 4: Određivanje kapaciteta gasnog filtera, migracije, desorpcije i dinamičko ispitivanje ugljičnog monoksida
Važeći
2017-05-22
30
68 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 5: Mašina za disanje, metabolički simulator, oblici glave i torza za opremu za zaštitu organa za disanje, alati i verifikacioni alati
Važeći
2016-06-29
8
30 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 7: Postupak izvođenja metoda ispitivanja
Važeći
2016-06-29
13
46 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema - Dio 8: Mjerenje stepena protoka zraka opreme za zaštitu organa za disanje (RPD) koja koristi opremu za dovod prečišćenog zraka
Važeći
2017-05-22
18
53 KM 
Kupi
Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja i ispitna oprema – Dio 9: Određivanje sadržaja ugljičnog dioksida u udahnutom gasu