BAS TR 122 908 V13.0.0:2017

Početna » Standardizacija » BAS TR 122 908 V13.0.0:2017
BAS TR 122 908 V13.0.0:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 26
Objavljen: 2017-12-26
Glasnik: 2017/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
TR 122 908 V13.0.0:2016, identičan

Cijena: 61 KM

Add to cart

Naslov

Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija o dozvoljavanju pejdžinga sa kontrolom pristupa (PPAC) (3GPP TR 22.908 verzija 13.0.0 izdanje 13)

Naslov na engleskom jeziku

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Paging Permission with Access Control (PPAC) (3GPP TR 22.908 version 13.0.0 Release 13)

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Nema informacija.

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-12-26