BAS EN 61754-30:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 61754-30:2017
BAS EN 61754-30:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 17
Objavljen: 2017-06-29
Glasnik: 2017/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 61754-30:2014, identičan
IEC 61754-30:2014, identičan

Cijena: 53 KM

Add to cart

Naslov

Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 30: Serija konektora tipa CLIK

Naslov na engleskom jeziku

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 30: Type CLIK connector series

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

IEC 61754-30:2014 defines the standard interface dimensions for the type CLIK series of connectors. Keywords: interface dimensions, type CLIK, connectors

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-06-29

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2013-06-26
13
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 1: Opšte i uputstva
Važeći
2017-06-29
16
46 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 1: uopšteno i uputstvo
Važeći
2013-06-26
21
61 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 10: Familija konektora tipa Mini MPO
Važeći
2013-06-26
47
85 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 12: Familija konektora tipa FS
Važeći
2013-06-26
16
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 13: Konektor tipa FC-PC
Važeći
2017-06-29
1
23 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Dio 15: Familija konektora tipa LSH
Važeći
2013-06-26
21
61 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Dio 15: Familija konektora tipa LSH
Važeći
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 16: Familija konektora tipa PN
Važeći
2013-06-26
24
61 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 18: Familija konektora tipa MT-RJ
Važeći
2013-06-26
12
38 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 19: Familija konektora tipa SG
Važeći
2013-06-26
12
38 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 2: Familija konektora tipa BFOC/2,5
Važeći
2013-06-26
33
76 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Dio 20: Familija konektora tipa LC
Važeći
2013-06-26
25
61 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Dio 20-100: Standardni interfejs za LC konektore sa zaštitnim kućištem prema IEC 61076-3-106
Važeći
2013-06-26
21
61 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 21: Familija konektora tipa SMI
Važeći
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 22: Familija konektora tipa F-SMA
Važeći
2013-06-26
20
53 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 23: Familija konektora tipa LX.5
Važeći
2013-06-26
35
76 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 24: Familija konektora tipa SC-RJ
Važeći
2013-06-26
19
53 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 24-11: Konektori tipa SC-RJ sa zaštitnim kućištima prema IEC 61076-3-117
Važeći
2013-06-26
17
53 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 24-21: Konektori tipa SC-RJ sa zaštitnim kućištima prema IEC 61076-3-106, varijanta 06
Važeći
2013-06-26
20
53 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 25: Familija konektora tipa RAO
Važeći
2013-06-26
20
53 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 26: Familija konektora tipa SF
Važeći
2017-06-29
17
53 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 27: Familija konektora tipa M12-FO
Važeći
2013-06-26
25
61 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 28: Familija konektora tipa LF3
Važeći
2013-06-26
31
68 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 29: Familija konektora tipa BLINK
Važeći
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 3: Familija konektora tipa LSA
Važeći
2017-06-29
22
61 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 31: Familija konektora tipa N-FO
Povučen
2013-06-26
19
53 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4: Familija konektora tipa SC
Povučen
2013-06-26
21
61 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4: Familija konektora tipa SC
Važeći
2017-06-29
3
23 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4: Familija konektora SC tipa
Povučen
2013-06-26
13
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4: Familija konektora tipa SC
Važeći
2016-12-09
42
85 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4: Familija konektora SC tipa
Povučen
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4-1: Familija konektora tipa SC - SC-PC priključni interfejsi pojednostavljenog kućišta
Važeći
2017-06-29
15
46 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 4-100: Familija konektora tipa SC - SC-PC priključni interfejsi pojednostavljenog kućišta
Važeći
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 5: Familija konektora tipa MT
Povučen
2013-06-26
13
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6: Familija konektora tipa MU
Povučen
2013-06-26
17
53 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6: Familija konektora tipa MU
Povučen
2013-06-26
40
76 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6: Familija konektora tipa MU
Važeći
2016-12-09
81
112 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6: Familija konektora MU tipa
Povučen
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6-1: Familija konektora tipa MU – MU-PC priključni interfejsi pojednostavljenog kućišta
Važeći
2017-06-29
15
46 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 6-100: Familija konektora tipa MU – MU-PC priključni interfejsi pojednostavljenog kućišta
Povučen
2013-06-26
34
76 KM 
Kupi
Fiber-optički interkonektivni uređaji i pasivne komponente - Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 7: Familija konektora tipa MPO
Važeći
2017-06-29
33
76 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente- Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 7-1: Familija konektora tipa MPO - Jedan red vlakana
Važeći
2013-06-26
10
38 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 8: Familija konektora tipa CF08
Važeći
2013-06-26
14
46 KM 
Kupi
Interfejsi konektora za optička vlakna – Dio 9: Familija konektora tipa DS
Projekt
22
61 KM 
Kupi
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 32: Type DiaLink connector family
Projekt
36
76 KM 
Kupi
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 34: Type URM connector family