BAS EN 60335-2-14/Cor2:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 60335-2-14/Cor2:2017
BAS EN 60335-2-14/Cor2:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Objavljen: 2017-12-25
Povučen: 2017-12-25
Glasnik: 2017/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016, identičan

Cijena: 0 KM

Add to cart

Naslov

Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine

Naslov na engleskom jeziku

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

Područje primjene

IEC 60335-2-14: 2016 bavi se bezbjednošću kuhinjskih električnih mašina iz domaćinstva i slične namjene, nazivnog napona ne većeg od 250 V. Za listu/spisak uređaja na koje se odnosi područje primjene ovog standarda pogledati područje primjene standarda 60335-2-14. U okviru ovog standarda nalaze se uređaji namijenjeni za normalno korištenje u domaćinstvima i sličnoj upotrebi, a koje takođe mogu koristiti i nestručne osobe u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama. Međutim, ako je uređaj namijenjen profesionalnom korišćenju u pripremi hrane za komercijalnu potrošnju, uređaj se ne smatra samo za domaćinstvo i sličnu upotrebu. Praktično, ovaj standard se bavi zajedničkim opasnostima koje predstavljaju uređaji sa kojima se susreću sva lica u kući i okolini. Međutim, u opštem slučaju, ovim standardom nisu uzete u obzir osobe (uključujući i djecu) čije fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti; ili nedostatak iskustva i znanja ih sprečava da bezbjedno koriste uređaj bez nadzora ili instrukcije; ni djecu koja se igraju sa uređajem. Ovaj standard se ne odnosi na: Mašine za rezanje koje imaju kružni nož, čija je oštrica smještena pod uglom većim od 45° ka vertikali; dispozere hrane (sisteme za odlaganje ostataka hrane); uređaje za pravljenje sladoleda sa ugrađenim motornim kompresorskim kuhinjskim mašinama namenjenim u komercijalnim svrhama; kuhinjske mašine namjene u industrijske svrhe; kuhinjske mašine namijenjene za korištenje na mjestima gdje preovlađuju posebni uslovi, kao što su prisustvo korozivne ili eksplozivne atmosfere (prašina, para ili gas). Ovo šesto izdanje otkazuje i zamjenjuje peto izdanje IEC 60335-2-14 standarda objavljeno 2006. godine, uključujući i Amandman 1 (2008) i Amandman 2 (2012). Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju i glavne promjene u odnosu na peto izdanje su sljedeće (manje izmjene nisu navedene): uvedeni su zahtjevi za proizvođače pasti (rezanaca) sa funkcijom mješanja (3.1.9.116, 11.7.118, 19.103); izmijenjeni su zahtjevi za uređaje koji imaju navojni vijak ili šraf (20.106); definicija normalnog rada je promijenjena; promijenjen je način izvršenja ispitivanja na zagrijavanje (11.7); zahtjev u 20.114 je modifikovan za usklađivanje sa specifikacijom testa; neke napomene u podklauzulama 5.2, 11.7.107, 11.7.110, 11.7.116, 20.103, 20.107, 20.108, 20.117, 20.119, 25.14, i Aneks AA pretvoreni su u normativni tekst. Ovaj dio 2 standarda se koristi u saradnji sa najnovijim izdanjem IEC 60335-1 i njegovim amandmanima. Ustanovljen je na osnovu petog izdanja (2010) tog standarda. Nacionalni komiteti treba da obrate pažnju na činjenicu da proizvođačima ove opreme i ispitnim laboratorijama može trebati određeni prelazni period od objave novog, dopunjenog ili izmjenjenog IEC izdanja da bi počeli proizvoditi u skladu sa novim zahtjevima, ili da bi se opremili za obavljanje novih ili izmijenjenih ispitivanja. Preporuka Komiteta je da ovaj prelazni period ne bude kraći od 12 mjeseci ni duži od 36 mjeseci od objave ovog izdanja standarda. Ključne riječi: Uređaji, kuhinjske mašine

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-12-25

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
8
30 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A1
Povučen
2007-07-12
40
76 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A1
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2015-06-26
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 12
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A12
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A13
Povučen
2011-05-23
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A14
Povučen
2012-11-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1-Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman A15
Povučen
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman A16
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A2
Povučen
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 12
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 4
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 5
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 51
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 52
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 53
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 54
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 55
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 56
Povučen
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 6
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2015-06-26
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost -Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2005-12-22
274
161 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-10
253
161 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
269
161 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; (IEC 60335-1:1991 (Pilagođen))
Važeći
2013-05-23
204
144 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-10: Posebni zahtjevi na uređaje za suho i mokro čišćenje poda – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-10: Posebni zahtjevi na uređaje za suho i mokro čišćenje poda
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače; Amandman 1
Važeći
2016-06-27
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače
Važeći
2012-11-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Povučen
2009-09-04
44
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Važeći
2017-12-25
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-103: : Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Povučen
2012-11-20
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Važeći
2016-06-27
69
98 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Važeći
2010-06-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske kabine za tuširanje; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za multifunkcionalne tuš kabine
Važeći
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske kabine za tuširanje
Važeći
2009-09-04
82
112 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-106: Posebni zahtjevi za grijane podne prostirke i za ogrijevne jedinice prostorija postavljene ispod uklonjivih podnih pokrivala
Važeći
2011-05-23
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost- Dio 2-108 : Posebni zahtjevi za uređaje za elektrolizu
Važeći
2012-11-20
42
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 11
Povučen
2009-12-11
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Važeći
2013-05-23
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
34
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
36
76 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Važeći
2012-11-20
72
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-12: Posebni zahtjevi za ploče za grejne i slične aparate – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-12: Posebni zahtjevi za ploče za grejne i slične aparate
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Povučen
2010-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate
Važeći
2012-06-01
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Povučen
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine - Amandman 1
Povučen
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2013-05-23
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-14: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Važeći
2017-12-25
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2007-11-05
28
79 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2009-09-04
78
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 1
Povučen
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Povučen
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 2
Povučen
2009-12-11
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 2
Povučen
2010-06-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
44
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina
Povučen
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina
Važeći
2017-06-20
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Povučen
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Povučen
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate
Povučen
2007-07-10
56
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate
Važeći
2014-06-16
128
128 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke, odjeću i slične savitljive uređaje za grijanje
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Povučen
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2016-06-27
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Povučen
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
48
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2012-06-01
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2010-06-20
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose, Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2012-06-01
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2016-06-27
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 11
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 11
Povučen
2013-05-23
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 51
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 52
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 53
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
90
112 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
80
105 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Važeći
2012-06-01
123
128 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2012-06-01
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice - Amandman 2
Važeći
2017-06-20
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2013-05-23
41
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-26: Posebni zahtjevi za satove; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-26: Posebni zahtjevi za satove
Povučen
2011-05-23
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju – Amandman 1
Povučen
2011-05-23
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju – Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Povučen
2012-06-01
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Važeći
2015-06-26
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje
Povučen
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija - Amandman 11
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Važeći
2007-11-05
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle - Amandman 1
Povučen
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2012-06-01
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Važeći
2017-06-20
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2009-09-04
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice – Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Važeći
2016-06-27
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2007-07-10
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Važeći
2012-06-01
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Važeći
2016-06-27
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični elektični uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape i druge odstranjivače isparenja
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore - Amandman 11
Povučen
2011-05-23
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Povučen
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Važeći
2014-06-16
79
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Povučen
2007-07-10
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere - Amandman 1
Povučen
2012-11-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Povučen
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2017-06-20
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, ploče za kuvanje i njeni djelovi
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče; Amandman 2
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i ploče za kuhanje
Važeći
2007-07-10
37
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2017-06-20
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge
Povučen
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Važeći
2012-06-01
45
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 11
Važeći
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 12
Važeći
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2011-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplotne pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplotne pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Povučen
2007-07-10
73
105 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe;Amandman 2
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice – Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, pećnice na paru i konvekcijske pećnice na paru
Važeći
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika - Amandman 2
Važeći
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-45: Posebni zahtjevi za pomične grijaće alate i slične aparate; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-45: Posebni zahtjevi za prenosive alate za grijanje i slične uređaje
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-45: Posebni zahtjevi za pomične grijaće alate i slične aparate
Važeći
2010-06-20
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2009-12-11
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane – Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne vitrine za održavanje toplote
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Povučen
2013-05-23
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Povučen
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Važeći
2016-06-27
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Važeći
2010-06-20
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-51: Posebni zahtjevi za nepokretne cirkulirajuće pumpe za instalacije grijanja i vode; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-51: Posebni zahtjevi za stacionarne cirkulacione pumpe za grijanje i distribuciju vode
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-51: Posebni zahtjevi za nepokretne cirkulirajuće pumpe za instalacije grijanja i vode
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu, Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Važeći
2012-06-01
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Povučen
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna
Važeći
2013-05-23
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna i infracrvenih kabina
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Važeći
2016-06-27
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 11
Važeći
2014-06-16
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
Važeći
2011-05-23
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijumima ili baštenskim ribnjacima; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijumima ili baštenskim ribnjacima
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje; Amandman 1
Važeći
2016-06-27
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa - Amandman 1
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa; Amandman 1
Važeći
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2017-06-20
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2017-06-20
17
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2007-07-10
42
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa
Povučen
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata; Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata; Amandman 2
Važeći
2007-07-10
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne štednjake, ploče za kuvanje, pećnice i slične uređaje
Povučen
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne (ugradbene) štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Povučen
2013-05-23
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne štednjake, ploče za kuvanje, pećnice i slične uređaje
Povučen
2014-06-16
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za samostojeće štednjake, kuhala, pećnice i slične uređaje
Povučen
2010-06-20
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate; Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za samostojeće štednjake, kuhala, pećnice i slične uređaje
Povučen
2007-07-10
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Važeći
2016-12-20
57
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2012-06-01
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje, Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektične sudopere; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne sudopere
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne sudopere
Povučen
2007-07-10
35
76 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-63: Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektične bojlere za vodu i grijače tečnosti
Važeći
2007-07-12
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-64: Posebni zahtjevi za komercijalne električne kuhinjske mašine ; Amandman 1
Važeći
2007-07-12
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-64: Posebni zahtjevi za komercijalne električne kuhinjske mašine (IEC 60335-2-64:1997) (Prilagođen))
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za uređaje za prečišćavanje vazduha
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače za vodeni krevet; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače vodenih kreveta
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače za vodeni krevet
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2009-09-04
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
24
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
35
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2010-06-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
60
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
86
112 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2014-06-16
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
24
61 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2012-06-01
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2009-09-04
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-70: Posebni zahtjevi za mašine za mužu krava – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-70: Posebni zahtjevi za mašine za mužu krava
Važeći
2009-09-04
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-71: Posebni zahtjevi za električne uređaje za zagrijavanje u uzgoju životinja – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-71: Posebni zahtjevi za električne uređaje za zagrijavanje u uzgoju životinja
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu i industrijsku upotrebu ; Amandman 1
Povučen
2007-07-12
30
68 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu i industrijsku upotrebu (IEC 60335-2-72:1995 - Prilagođen)
Povučen
2010-12-23
50
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
74
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje podova sa i bez pogona za vuču, za komercijalnu upotrebu
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače; Amandman2
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače
Važeći
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače; Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače; Amandman 2
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače
Važeći
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 11
Važeći
2012-06-01
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
67
98 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-75 : Posebni zahtjevi za ugostiteljske aparate za posluživanje i prodaju
Važeći
2007-07-10
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju
Važeći
2012-06-01
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Važeći
2012-06-01
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Važeći
2012-06-01
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Važeći
2016-12-20
17
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Važeći
2012-06-01
55
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2007-07-12
70
98 KM 
Kupi
Električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kosačice travnjaka sa električnim pogonom (IEC 60335-2-77:1996, prilagođen)
Povučen
2007-07-12
68
98 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kosačice travnjaka sa električnim pogonom (IEC 60335-2-77:1996 - Prilagođen)
Važeći
2012-11-20
80
105 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane električne kosilice
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-78: Posebni zahtjevi za roštilje na otvorenom prostoru; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-78: Posebni zahtjevi za roštilje na otvorenom prostoru
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu - Amandman 11
Povučen
2009-09-04
34
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
55
92 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare
Povučen
2010-12-23
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare
Važeći
2013-05-23
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i čistače na principu pare
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične uređaje - Amandman 1
Povučen
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
2017-06-20
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače nogu i prostirače za grijanje - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače stopala i prostirače za grijanje
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače nogu i prostirače za grijanje
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-82: Posebni zahtjevi za aparate za igru i aparate za lično posluživanje; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-82: Posebni zahtjevi za aparate za igru i aparate za lično posluživanje
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-83: Posebni zahtjevi za grijane žlijebove za odvođenje vode sa krova; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-83: Posebni zahtjevi za grijane žlijebove za odvođenje vode sa krova
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za nužnike; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za nužnike
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina na principu pare; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina na principu pare
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
2018-08-21
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne mašine za ribolov
Važeći
2017-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
2007-07-10
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 2-86: Posebni zathjevi za električne mašine za ribolov
Povučen
2007-07-10
44
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
2009-09-04
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji –Sigurnost – Dio 2-87: Posebni zahtjevi za električnu opremu za omamljivanje životinja - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-87: Posebni zahtjevi za električne uređaje za omamljivanje životinja
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-88: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka koji se koriste u sistemima za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju
Povučen
2007-07-10
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 11
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 2
Važeći
2018-08-21
14
46 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje s ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Povučen
2007-07-10
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Važeći
2012-06-01
95
112 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Bezbjednost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje, Amandman 1
Važeći
2009-09-04
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje, Amandman 12
Važeći
2012-06-01
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prenosne aparate za kuhanje - Amandman 2
Važeći
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice u ugostiteljstvu - Amendment 1
Važeći
2012-06-01
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za komercijalne mikrovalne pećnice
Važeći
2007-07-10
111
120 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za komercijalne mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice u ugostiteljstvu
Povučen
2007-07-12
11
38 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-91: Posebni zahtjevi za ručne alate za šišanje travnjaka koji se nose na leđima i za alate za oivičavanje travnjaka
Povučen
2007-07-12
15
46 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-92: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kultivatore travnjaka i razbacivače azotnog gnojiva sa električnim pogonom
Važeći
2016-12-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Povučen
2012-06-01
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
2016-12-20
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija
Važeći
2007-07-10
79
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija
Važeći
2009-09-04
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu - Amandman 11
Važeći
2016-12-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
2012-06-01
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
2007-07-10
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Povučen
2007-07-10
37
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone rolnastih prozorskih kapaka, nadstrešnica, roletni i slične opreme
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-99: Posebni zahtjevi za električne nape u ugostiteljstvu
Projekt
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Projekt
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Projekt
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Projekt
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Projekt
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Projekt
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje
Projekt
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Projekt
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Projekt
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijumima ili baštenskim ribnjacima
Projekt
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata
Projekt
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače
Projekt
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina na principu pare