Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju

Logo
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацијуBAS EN 1992-1-2:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: hrvatski
Broj stranica: 92
Objavljen: 2017-02-22
Glasnik: 2017/1-2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1992-1-2:2004, identičan
EN 1992-1-2:2004/AC:2008, identičan

Cijena: 129 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 2 - Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design

Područje primjene

(1)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 bavi se projektiranjem betonskih konstrukcija za slučajne situacije izloženosti požaru i namijenjen je da se koristi u sprezi s EN 1992-1-1 i EN 1991-1-2. Ovaj dio 1-2 samo identificira razlike, ili daje dopune, u odnosu na projektiranje na normalnim temperaturama. (2)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 odnosi se samo na pasivne metode zaštite od požara. Aktivne metode nisu pokrivene. (3)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 primjenjuje se na betonske konstrukcije koje su potrebne za ispunjenje određenih funkcija u razdoblju izloženosti vatri, u smislu: - izbjegavanja preranog otkazivanja konstrukcije (nosiva funkcija); - ograničavanja širenja požara (plamen, vrući plinovi, prekomjerna toplina) izvan određenih područja (funkcija razdvajanja). (4)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 daje načela i pravila primjene (vidi EN 1991-1-2) za projektiranje konstrukcija za određene zahtjeve u svezi s gore navedenim funkcijama i načinima ponašanja. (5)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 odnosi se na konstrukcije ili dijelove konstrukcija koji su u području EN 1992-1-1 i projektirani su sukladno tome. Međutim, to ne obuhvaća: - konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem; - ljuskaste konstrukcije. (6)P Postupci navedeni u ovom dijelu 1-2 EN 1992 primjenjuju se na betone normalne težine do klase čvrstoće C90/105 i za lagani beton do klase čvrstoće LC55/60. Dodatna i alternativna pravila za klase čvrstoće iznad C50/60 data su u poglavlju 6.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1)P This Part 1-2 of EN 1992 deals with the design of concrete structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1992-1-1 and EN 1991-1-2. This part 1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2)P This Part 1-2 of EN 1992 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not covered. (3)P This Part 1-2 of EN 1992 applies to concrete structures that are required to fulfil certain functions when exposed to fire, in terms of: - avoiding premature collapse of the structure (load bearing function) - limiting fire spread (flame, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function) (4)P This Part 1-2 of EN 1992 gives principles and application rules (see EN 1991-1-2) for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance. (5)P This Part 1-2 of EN 1992 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1992-1-1 and are designed accordingly. However, it does not cover: - structures with prestressing by external tendons - shell structures (6)P The methods given in this Part 1-2 of EN 1992 are applicable to normal weight concrete up to strength class C90/105 and for lightweight concrete up to strength class LC55/60. Additional and alternative rules for strength classes above C50/60 are given in section 6.

Tehnički komitet

BAS/TC 61 - Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6

ICS

13.220.50 - Vatrootpornost građevinskih materijala i elemenata
91.080.40 - Betonske konstrukcije
91.010.30 - Tehnički aspekti

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

BAS EN 1992-1-2:2017 zamjenjuje BAS EN 1992-1-2:2006
BAS EN 1992-1-2:2017 zamjenjuje BAS EN 1992-1-2/Cor1:2010

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-02-22

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Povučen
2011-07-02
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1 : Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2019-10-23
23
70 KM 
Kupi
Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade- Nacionalni dodatak
Povučen
2006-10-31
225
152 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1 : Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-01-26
228
174 KM 
Kupi
Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Važeći
2020-03-10
30
68 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara -Amandman
Povučen
2010-07-12
11
38 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara – Amandman AC
Važeći
2020-03-11
8
35 KM 
Kupi
Eurocode 2 - Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex
Povučen
2006-10-31
103
120 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-2 : Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Pravila za projektovanje i izradu detalja – Amandman AC
Važeći
2020-03-11
12
44 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija -Dio 2: Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
96
112 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Betonski mostovi - Pravila projektovanja i izrada detalja
Važeći
2017-04-13
88
129 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja
Važeći
2020-03-11
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Uticaji na konstrukcije - Dio 3: Opći uticaji - Konstrukcije za silose i rezervoare
Važeći
2017-04-13
22
70 KM 
Kupi
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala
Važeći
2020-03-10
129
128 KM 
Kupi
Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 4: Projektovanje spojnih sredstava za betonske konstrukcijeINSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNЕ I HERCEGOVINЕ
Bosna i Hercegovina, 71123 Istočno Sarajevo, Trg Ilidžanske brigade 2B;
tel: + 387 (0)57 310 560, Informaciono dokumentacioni centar: +387 (0)57 310 580;
fax: + 387 (0)57 310 575;
E-mail: stand@bas.gov.ba ; www.bas.gov.ba