BAS ISO/IEC 14543-5-3:2017

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 14543-5-3:2017
BAS ISO/IEC 14543-5-3:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 24
Objavljen: 2017-08-28
Glasnik: 2017/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 14543-5-3:2012, identičan

Cijena: 61 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija – Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) – Dio 5-3: Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 – Osnovna primjena

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-3: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Basic application

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-08-28

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2008-10-06
26
61 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektroničkog sistema (HES) - Dio 2-1: Uvod i modularnost uređaja
Važeći
2008-10-06
80
105 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektroničkog sistema (HES) - Dio 3-1: Komunikacioni slojevi - Aplikacijski sloj za mrežno upravljanje HES-a Klase 1
Važeći
2013-07-01
38
76 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Kućni elektronski sistem (HES) – Dio 3-10: Protokol bežičnog kratkog paketa (WSP) optimiziranog za sakupljanje energije – Arhitektura i protokoli nižeg sloja
Važeći
2017-08-28
30
68 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) – Dio 3-11: Kratkopaketni frekventno modulirani bežični protokol (FMWSP) optimiziran za sakupljanje energije – Arhitektura i protokoli nižeg sloja
Važeći
2008-10-06
62
98 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektroničkog sistema (HES) - Dio 3-2: Komunikacioni slojevi - Prenosni, mrežni i opći dijelovi sloja veze podataka za mrežno upravljanje HES-a Klase 1
Važeći
2008-08-06
14
46 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 3-3: Korisnički proces za mrežnobaziranu kontrolu HES klase 1
Važeći
2008-08-06
79
105 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 3-4: Sistemsko upravljanje - Upravljačke procedure za mrežnobaziranu kontrolu HES klase 1
Važeći
2008-08-06
45
85 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 3-5: Mediji i slojevi ovisni o medijima - Linija napajanja za mrežnobaziranu kontrolu HES klase 1
Važeći
2008-08-06
80
105 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 3-6: Mediji i slojevi ovisni o medijima - Upletene parice za mrežno baziranu kontrolu HES klase 1
Važeći
2008-08-06
22
61 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 3-7: Mediji i slojevi ovisni o medijima - Radiofrekvencija za mrežnobaziranu kontrolu HES klase 1
Važeći
2017-08-28
40
76 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) – Dio 4-3: Interfejs aplikacijskog sloja ka nižim komunikacijskim slojevima za mrežom poboljšane kontrolne uređaje HES klase 1
Važeći
2017-08-28
58
92 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) – Dio 5-21: Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 – Profil aplikacije – AV profil
Važeći
2017-08-28
22
61 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) – Dio 5-5: Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 – Tipovi uređaja
Važeći
2017-08-28
290
173 KM 
Kupi
Informaciona tehlologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 - Dio 5-6: Tipovi servisa
Važeći
2017-08-28
20
53 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 5-7: Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 - Arhitektura sistema daljinskog pristupa