BAS ISO/IEC 30106-2:2017

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 30106-2:2017
BAS ISO/IEC 30106-2:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 65
Objavljen: 2017-12-26
Glasnik: 2017/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 30106-2:2016, identičan

Cijena: 98 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija – Objektno orijentisani BioAPI – Dio 2: Primjena u Javi

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-12-26

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2017-12-26
29
68 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - objektno orijentisani BioAPI – Dio 1: Arhitektura
Važeći
2017-12-26
56
92 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Objektno orijentisani BioAPI – Dio 3: Primjena u C#