BAS EN 1993-1-2:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 1993-1-2:2017
BAS EN 1993-1-2:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: hrvatski
Broj stranica: 74
Objavljen: 2017-05-10
Glasnik: 2017/1-2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1993-1-2:2005, identičan
EN 1993-1-2:2005/AC:2009, identičan

Cijena: 120 KM

Add to cart

Naslov

Nema informacija.

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

1) EN 1993-1-2 deals with the design of steel structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1993-1-1 and EN 1991-1-2. EN 1993-1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2) EN 1993-1-2 deals only with passive methods of fire protection. (3) EN 1993-1-2 applies to steel structures that are required to fulfil this load bearing function if exposed to fire, in terms of avoiding premature collapse of the structure. NOTE: This part does not include rules for separating elements. (4) EN 1993-1-2 gives principles and application rules for designing structures for specified requirements in respect of the load bearing function and the levels of performance. (5) EN 1993-1-2 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1993-1 and are designed accordingly. (6) The methods given are applicable to structural steel grades S235, S275, S355, S420 and S460 of EN 10025 and all grades of EN 10210 and EN 10219. (7) The methods given are also applicable to cold-formed steel members and sheeting within the scope of EN 1993-1-3. (8) The methods given are applicable to any steel grade for which material properties at elevated temperatures are available, based on harmonized European standards. (9) The methods given are also applicable stainless steel members and sheeting within the scope of EN 1993-1-4. NOTE: For the fire resistance of composite steel and concrete structures, see EN 1994-1-2.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-05-10

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Amandman AC
Važeći
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
101
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Izbor kvaliteta materijala i karakteristike slojeva - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties - National Annex
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2018-04-25
16
53 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components - National annex
Povučen
2010-07-12
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700 - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 - National Annex
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700
Važeći
2018-04-25
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700
Povučen
2007-04-02
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Projektovanje konstrukcija za slučaj požara - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Proračun konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
85
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče - Amandman AC
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
130
128 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče
Važeći
2017-06-22
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
35
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opća pravila - Dodatna pravila za primjenu nehrđajućeg čelika
Važeći
2017-09-20
31
79 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike
Povučen
2018-06-25
5
30 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2020-02-18
4
26 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi – Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
53
92 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2017-09-20
55
106 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2017-11-17
92
129 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2017-11-17
39
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni
Povučen
2010-07-12
20
53 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
146
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2018-04-25
140
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka
Povučen
2007-09-25
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-9: Zamor materijala - Amandman AC
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor materijala
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor
Povučen
2011-07-02
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Korekcija
Važeći
2020-02-18
12
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
122
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Važeći
2018-06-05
100
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi – Amandman AC
Povučen
2010-07-12
90
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi
Važeći
2018-06-05
79
120 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli
Povučen
2010-07-12
32
68 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-05
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-1: Silosi
Povučen
2008-09-19
114
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
100
129 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
14
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2008-09-19
55
92 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Važeći
2018-06-25
49
97 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Važeći
2018-06-25
35
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Šipovi
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 5: Šipovi
Važeći
2018-06-25
85
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Piloti i žmurje
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Povučen
2008-09-19
37
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Važeći
2018-06-25
38
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza