BAS EN 62209-1:2018

Početna » Standardizacija » BAS EN 62209-1:2018
BAS EN 62209-1:2018 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 227
Objavljen: 2018-08-27
Glasnik: 2018/3
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 62209-1:2016, identičan
IEC 62209-1:2016, identičan

Cijena: 152 KM

Add to cart

Naslov

Mjerni postupak za procjenu specifične stope apsorpcije izloženost ljudi radiofrekfrencijskim poljima iz ručnih uređaja i bežičnih komunikacioni uređaja montiranih na tijelu– Dio 1 Uređaji koji se koriste u blizu uha (frekfrencijski opseg od 300 MHz do 6 GHz)

Naslov na engleskom jeziku

Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 1: Devices used next to the ear (Frequency range of 300 MHz to 6 GHz)

Područje primjene

IEC 62209-1: 2016 određuje protokole i procedure ispitivanja za merenje srednje vršne prostorne vrijednosti SAR koja se inducira unutar pojednostavljenog modela glave s definiranom reproducibilnošću. Primjenjuje se na određenim uređajima za emitovanje elektromagnetnog polja (EMF) koji su pozicionirani pored uha, gdje su zračeće strukture uređaja u neposrednoj blizini ljudske glave, kao što su mobilni telefoni, bežični telefoni, određene slušalice itd. Ovi protokoli i procedure ispitivanja pružaju konzervativnu procjenu sa ograničenom nesigurnošću za vršne prostorne vrijednosti SAR, koja bi se pojavila u glavi za značajnu većinu ljudi tokom uobičajene upotrebe ovih uređaja. Primjenjivi frekvencijski opseg je od 300 MHz do 6 GHz. Ovo drugo izdanje poništava i zamjenjuje prvo izdanje objavljeno 2005. godine. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju.

Područje primjene na engleskom jeziku

IEC 62209-1:2016 specifies protocols and test procedures for measurement of the peak spatial-average SAR induced inside a simplified model of the head with defined reproducibility. It applies to certain electromagnetic field (EMF) transmitting devices that are positioned next to the ear, where the radiating structures of the device are in close proximity to the human head, such as mobile phones, cordless phones, certain headsets, etc. These protocols and test procedures provide a conservative estimate with limited uncertainty for the peak-spatial SAR that would occur in the head for a significant majority of people during normal use of these devices. The applicable frequency range is from 300 MHz to 6 GHz. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005. This edition constitutes a technical revision.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2018-08-27

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-12-09
221
152 KM 
Kupi
Izloženost ljudi radio-frekfrencijskim poljima iz ručnih i na tijelu montiranih bezičnih komunikacijskih uređaja – Modeli za korištenje kod ljudi, instrumenti i procedure – Dio 1: Procedure utvrđivanja specifične stope apsorpcije (SAR) za ručne uređaje koji se koriste u neposrednoj blizini uha (frekfrencijski opseg od 300 MHz do 3 GHz)
Važeći
2011-05-05
239
152 KM 
Kupi
Izloženost ljudi radio frekventnim poljima od ručnih i na tijelo postavljenih bežičnih komunikacionih uređaja – Ljudski modeli, instrumenti i procedure - Dio 2: Procedura za određivanje specifičnog nivoa apsorbcije (SAR-Specific Absorbtion Rate) za bežične komunikacione uređaje koji se koriste u neposrednoj blizini ljudskog tijela (frekventni opseg od 30 MHz do 6 GHz)
Projekt
14
46 KM 
Kupi
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)