BAS EN 1993-1-7:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 1993-1-7:2017
BAS EN 1993-1-7:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: srpski (latinica)
Broj stranica: 39
Objavljen: 2017-11-17
Glasnik: 2017/4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1993-1-7:2007, identičan
EN 1993-1-7:2007/AC:2009, identičan

Cijena: 88 KM

Add to cart

Naslov

Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1)P EN 1993-1-7 provides basic design rules for the structural design of unstiffened and stiffened plates which form part of plated structures such as silos, tanks or containers, that are loaded by out of plane actions. It is intended to be used in conjunction with EN 1993-1-1 and the relevant application standards. (2) This document defines the design values of the resistances: the partial factor for resistances may be taken from National Annexes of the relevant application standards. Recommended values are given in the relevant application standards. (3) This Standard is concerned with the requirements for design against the ultimate limit state of: – plastic collapse; – cyclic plasticity; – buckling; – fatigue. (4) Overall equilibrium of the structure (sliding, uplifting, overturning) is not included in this Standard, but is treated in EN 1993-1-1. Special considerations for specific applications may be found in the relevant applications parts of EN 1993. (5) The rules in this Standard refer to plate segments in plated structures which may be stiffened or unstiffened. These plate segments may be individual plates or parts of a plated structure. They are loaded by out of plane actions. (6) For the verification of unstiffened and stiffened plated structures loaded only by in-plane effects see EN 1993-1-5. In EN 1993-1-7 rules for the interaction between the effects of inplane and out of plane loading are given. (7) For the design rules for cold formed members and sheeting see EN 1993-1-3. (8) The temperature range within which the rules of this Standard are allowed to be applied are defined in the relevant application parts of EN 1993. (9) The rules in this Standard refer to structures constructed in compliance with the execution specification of EN 1090-2. (1)P EN 1993-1-7 daje osnovna proračunska pravila konstrukcijskog proračuna neukrućenih i ukrućenih ploča koje su sastavni dio pločastih konstrukcija, kao što su silosi, spremnici tekućina ili spremnici sipkih tvari, opterećenih dejstvima izvan ravni. Previđeno je da se standard koristi zajedno s EN 1993-1-1 i odgovarajućim standardima za primjenu. (2) Ovaj dokument određuje proračunske vrijednosti nosivosti: parcijalni koeficijenti za nosivost se mogu uzeti iz nacionalnih dodataka odgovarajućih standarda za primjenu. Preporučene vrijednosti date su u odgovarajućim standardima za primjenu. (3) Ovaj se standard odnosi na proračunske zahtjeve za granična stanja: - plastičnoga kolapsa; - ciklične plastičnosti; - izbočavanja; - zamora. (4) Ukupna ravnoteža konstrukcije (klizanje, odizanje, prevrtanje) nije uključena u ovaj standard, ali je obrađena u EN 1993-1-1. Posebna razmatranja za određene primjene se mogu naći u odgovarajućim dijelovima EN 1993. (5) Pravila u ovom standardu se odnose na pločaste segmente u pločastim konstrukcijama koji mogu biti ukrućeni ili neukrućeni. Ti pločasti segmenti mogu biti zasebne ploče ili dijelovi pločaste konstrukcije. Oni su opterećeni dejstvima izvan ravni. (6) Za provjeru neukrućenih i ukrućenih pločastih konstrukcija opterećenih samo uticajima u ravni vidjeti EN 1993-1-5. U EN 1993-1-7 data su pravila o interakciji uticaja opterećenja u ravni i izvan nje. (7) O pravilima proračuna hladno oblikovanih elemenata i limova vidjeti EN 1993-1-3. (8) Temperaturni raspon unutar kojeg je dopušteno primijeniti pravila ovog standarda određen je u odgovarajućim dijelovima EN 1993. (9) Pravila u ovom standardu se odnose na konstrukcije izvedene u skladu sa specifikacijom za izvođenje u EN 1090-2. (10) Opterećenje vjetrom i tečenje sipkih tvari treba posmatrati kao kvazistatička dejstva. Za slučaj zamora dinamički uticaji se moraju uzeti u obzir u skladu sa EN 1993-1-9. Rezultante napona nastale zbog dinamičkog ponašanja obrađuju se u ovome dijelu kao kvazistatička.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-11-17

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Amandman AC
Važeći
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
101
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Izbor kvaliteta materijala i karakteristike slojeva - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties - National Annex
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2018-04-25
16
53 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components - National annex
Povučen
2010-07-12
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700 - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 - National Annex
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700
Važeći
2018-04-25
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700
Povučen
2007-04-02
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Projektovanje konstrukcija za slučaj požara - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Proračun konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
85
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2017-05-10
74
120 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče - Amandman AC
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
130
128 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče
Važeći
2017-06-22
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
35
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opća pravila - Dodatna pravila za primjenu nehrđajućeg čelika
Važeći
2017-09-20
31
79 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike
Povučen
2018-06-25
5
30 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2020-02-18
4
26 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi – Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
53
92 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2017-09-20
55
106 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2017-11-17
92
129 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Povučen
2010-07-12
20
53 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
146
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2018-04-25
140
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka
Povučen
2007-09-25
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-9: Zamor materijala - Amandman AC
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor materijala
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor
Povučen
2011-07-02
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Korekcija
Važeći
2020-02-18
12
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
122
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Važeći
2018-06-05
100
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi – Amandman AC
Povučen
2010-07-12
90
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi
Važeći
2018-06-05
79
120 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli
Povučen
2010-07-12
32
68 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-05
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-1: Silosi
Povučen
2008-09-19
114
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
100
129 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
14
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2008-09-19
55
92 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Važeći
2018-06-25
49
97 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Važeći
2018-06-25
35
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Šipovi
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 5: Šipovi
Važeći
2018-06-25
85
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Piloti i žmurje
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Povučen
2008-09-19
37
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Važeći
2018-06-25
38
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza