BAS EN 1993-2:2018

Početna » Standardizacija » BAS EN 1993-2:2018
BAS EN 1993-2:2018 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 100
Objavljen: 2018-06-05
Glasnik: 2018/2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1993-2:2006, identičan
EN 1993-2:2006/AC:2009, identičan

Cijena: 129 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Područje primjene

(1) EN 1993-2 daje opće osnove za statički proračun čeličnih mostova i čeličnih dijelova spregnutih mostova. On daje odredbe koje nadopunjuju, mijenjaju ili zamjenjuju ekvivalentne odredbe date u različitim dijelovima EN 1993-1. (2) Kriteriji proračuna za spregnute mostove obuhvaćeni su u EN 1994-2. (3) Proračun kablova visoke čvrstoće i odgovarajućih dijelova uključen je u EN 1993-1-11. (4) Ovaj evropski standard se bavi samo pitanjima otpornosti, upotrebljivosti i trajnosti konstrukcija mosta. Ostali aspekti proračuna nisu razmatrani. (5) Za izvođenje konstrukcija čeličnih mostova treba uzeti u obzir EN 1090. NAPOMENA: Sve dok još uvijek nije dostupan EN 1090, privremene smjernice su date u Aneksu C. (6) Izvedba je obuhvaćena do stepena neophodnog za utvrđivanje kvaliteta konstrukcijskog materijala i proizvoda koji se trebaju koristiti, i nivoa stručnosti na gradilištu potrebnog da bi se zadovoljile pretpostavke pravila proračuna. (7) Specijalni zahtjevi seizmičkog proračuna nisu obuhvaćeni. Treba napraviti vezu sa zahtjevima datim u EN 1998, koji nadopunjavaju i mijenjaju pravila EN 1993-2 posebno za ovu namjenu.

Područje primjene na engleskom jeziku

EN 1993-2 provides a general basis for the structural design of steel bridges and steel parts of composite bridges. It gives provisions that supplement, modify or supersede the equivalent provisions given in the various parts of EN 1993-1. (2) The design criteria for composite bridges are covered in EN 1994-2. (3) The design of high strength cables and related parts are included in EN 1993-1-11. (4) This European Standard is concerned only with the resistance, serviceability and durability of bridge structures. Other aspects of design are not considered. (5) For the execution of steel bridge structures, EN 1090 should be taken into account. NOTE: As long as EN 1090 is not yet available a provisional guidance is given in Annex C. (6) Execution is covered to the extent that is necessary to indicate the quality of the construction materials and products that should be used and the standard of workmanship needed to comply with the assumptions of the design rules. (7) Special requirements of seismic design are not covered. Reference should be made to the requirements given in EN 1998, which complements and modifies the rules of EN 1993-2 specifically for this purpose.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2018-06-05

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Amandman AC
Važeći
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
101
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Izbor kvaliteta materijala i karakteristike slojeva - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties - National Annex
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2018-04-25
16
53 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components - National annex
Povučen
2010-07-12
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700 - Amandman AC
Važeći
2020-01-30
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 - National Annex
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700
Važeći
2018-04-25
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700
Povučen
2007-04-02
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Projektovanje konstrukcija za slučaj požara - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Proračun konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
85
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2017-05-10
74
120 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče - Amandman AC
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
130
128 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče
Važeći
2017-06-22
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
35
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opća pravila - Dodatna pravila za primjenu nehrđajućeg čelika
Važeći
2017-09-20
31
79 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike
Povučen
2018-06-25
5
30 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2020-02-18
4
26 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi – Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
53
92 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2017-09-20
55
106 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2017-11-17
92
129 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2017-11-17
39
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni
Povučen
2010-07-12
20
53 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2019-11-18
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
146
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2018-04-25
140
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka
Povučen
2007-09-25
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-9: Zamor materijala - Amandman AC
Važeći
2019-11-18
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor materijala
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor
Povučen
2011-07-02
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Korekcija
Važeći
2020-02-18
12
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
122
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi – Amandman AC
Povučen
2010-07-12
90
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi
Važeći
2018-06-05
79
120 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli
Povučen
2010-07-12
32
68 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-05
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-1: Silosi
Povučen
2008-09-19
114
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
100
129 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
14
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2008-09-19
55
92 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Važeći
2018-06-25
49
97 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Važeći
2018-06-25
35
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Šipovi
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 5: Šipovi
Važeći
2018-06-25
85
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Piloti i žmurje
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Povučen
2008-09-19
37
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Važeći
2018-06-25
38
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza