BAS EN 1994-1-1:2018

Početna » Standardizacija » BAS EN 1994-1-1:2018
BAS EN 1994-1-1:2018 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 109
Objavljen: 2018-06-28
Glasnik: 2018/2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1994-1-1:2004, identičan
EN 1994-1-1:2004/AC:2009, identičan

Cijena: 138 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings

Područje primjene

(1) Dio 1-1 Eurokoda 4 daje opću osnovu za projektovanje spregnutih konstrukcija, kao i posebna pravila za zgrade. (2) U dijelu 1-1 obrađena su sljedeća pitanja: Poglavlje 1: Opće odredbe Poglavlje 2: Osnove proračuna Poglavlje 3: Materijali Poglavlje 4: Trajnost Poglavlje 5: Proračun konstrukcije Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti Poglavlje 8: Spregnuti priključci u okvirima zgrada Poglavlje 9: Ploče spregnute s profiliranim čeličnim limom u zgradama

Područje primjene na engleskom jeziku

(1) Part 1-1 of Eurocode 4 gives a general basis for the design of composite structures together with specific rules for buildings. (2) The following subjects are dealt with in Part 1-1: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Materials Section 4: Durability Section 5: Structural analysis Section 6: Ultimate limit states Section 7: Serviceability limit states Section 8: Composite joints in frames for buildings Section 9: Composite slabs with profiled steel sheeting for buildings

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2018-06-28

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine - Amandman AC
Povučen
2006-10-31
118
120 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara
Povučen
2007-04-02
109
120 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara
Važeći
2018-06-28
102
138 KM 
Kupi
Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara
Povučen
2011-07-02
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 2: Opća pravila i pravila za mostove
Povučen
2007-04-02
90
112 KM 
Kupi
Eurokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona - Dio 2: Opća pravila i pravila za mostove
Važeći
2018-06-28
83
129 KM 
Kupi
Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove