BAS EN 62586-1:2018

Početna » Standardizacija » BAS EN 62586-1:2018
BAS EN 62586-1:2018 Print
Status: Važeći
Jezik: srpski (latinica), engleski
Broj stranica: 66
Objavljen: 2018-12-24
Glasnik: 2018/4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 62586-1:2014, identičan
IEC 62586-1:2013, identičan

Cijena: 112 KM

Add to cart

Naslov

Nema informacija.

Naslov na engleskom jeziku

Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)

Područje primjene

IEC 62586-1:2013 specificira proizvod i zahtjeve performansi za instrumente čije funkcije uključuju mjerenje, snimanje i mogući monitoring/praćenje parametara kvalitete energije u sistemima za opskrbu energijom čije su mjerne metode (klase A ili klase S) definirane u IEC 61000-4-30. Ovi zahtjevi su primjenljivi za jednofazne, dvofazne (podijeljena faza) i trofazne AC sisteme frekvencije 50 Hz ili 60 Hz Ovi instrumenti mogu se primjenjivati u oblastima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao naprimjer u elektranama, transformatorskim stanicama ili na mjestima priključenja distribuiranih generatora, kao i na sučelju (interfejsu) instalacija i mreže, npr. u svrhu provjere usklađenosti sporazuma veze operatora mreže i kupca. Predmetni instrumenti su fiksno montirani ili prenosivi. Namjenjeni su za unutrašnju i/ili vanjsku primjenu. Uređaji kao digitalni uređaji za snimanje (praćenje) kvarova (digitalni rekorderi kvarova), uređaji sa mjerenje energije/snage, zaštitni releji ili prekidači mogu obuhvatati funkcije kvalitete električne energije definirane u 61000-4-30 klasa A ili klasa S. Ukoliko su takvi uređaji specificirani u skladu sa ovim standardom, tada ovaj standard je u potpunosti primjenljiv, također može predstavljati dodatak relevantom standardu proizvoda. Ovaj standard ne predstavlja zamjenu relevatnog standarda proizvoda.

Područje primjene na engleskom jeziku

IEC 62586-1:2013 specifies product and performance requirements for instruments whose functions include measuring, recording and possibly monitoring power quality parameters in power supply systems, and whose measuring methods (class A or class S) are defined in IEC 61000-4-30. These requirements are applicable in single, dual- (split phase) and 3-phase a.c. power supply systems at 50 Hz or 60 Hz. These instruments can be used in the generation, transmission and distribution of electricity, for example inside a power station, substation or a distributed generator connection and at the interface point between the installation and the network, e.g. in order to check the compliance of the connection agreement between a network operator and the customer. These instruments are fixed-installed or portable. They are intended to be used indoors and/or outdoors. Devices such as digital fault recorders, energy/power meters, protection relays or circuit breakers may include power quality functions defined in 61000-4-30 class A or class S. If such devices are specified according to this standard, then this standard fully applies and applies in addition to the relevant product standard. This standard does not replace the relevant product standard.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2018-12-24

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2015-06-01
74
105 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 1: Instrumenti (PQI) za mjerenje kvaliteta električne energije
Povučen
2016-06-29
2
23 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost
Povučen
2015-06-01
234
152 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost
Važeći
2018-06-26
149
128 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost
Projekt
38
76 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 1: Instrumenti (PQI) za mjerenje kvaliteta električne energije
Projekt
6
30 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost
Projekt
169
156 KM 
Kupi
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost