BAS ISO 3297:2019

Početna » Standardizacija » BAS ISO 3297:2019
BAS ISO 3297:2019 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 22
Objavljen: 2019-01-29
Glasnik: 2019/1
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 3297:2017, identičan

Cijena: 70 KM

Add to cart

Naslov

Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj serijske publikacije – ISSN

Naslov na engleskom jeziku

Information and documentation - International standard serial number(ISSN)

Područje primjene

Ovaj dokument definira i promovira upotrebu standardnog koda za jedinstvenu identifikaciju serijskih publikacija i ostalih kontinuiranih izvora. Svaki međunarodni standardni broj za serijske publikacije je jedinstven identifikator za specifičnu serijsku publikaciju ili drugi kontinuirani izvor u nekom definiranom mediju. Ovaj međunarodni standard također opisuje mehanizam „vezivnog ISSN-a (ISSN-L)― koji omogućava lokaciju ili povezivanje između različitih verzija medija istog kontinuiranog izvora. ISSN se može primjenjivati na serijske publikacije i druge kontinuirane izvore, neovisno o datumu njihovog izdavanja, tj. neovisno o činjenici da li je publikacija prestala izlaziti ili se nalazi u procesu izlaženja ili će se tek izdati u bliskoj budućnosti, bez obzira na medij publikacije ili proizvodnje. Individualne monografije, audio i video zapisi, štampane muzičke publikacije, audio-vizuelni radovi i muzički radovi imaju vlastiti poseban sistem numeriranja i nisu posebno navedeni u ovom Međunarodnom standardu. Takvi elementi mogu imati ISSN broj pored vlastitih standardiziranih brojeva kada čine dio kontinuiranog izvora. Za ovaj međunarodni standard navedene su detaljnije smjernice u ISSN priručniku Registracijskog tijela. (vidi tačku 11).

Područje primjene na engleskom jeziku

This document defines and promotes the use of a standard code (ISSN) for the unique identification of serials and other continuing resources. Each International Standard Serial Number (ISSN) is a unique identifier for a specific serial or other continuing resource in a defined medium. This document also describes a mechanism, the “linking ISSN (ISSN-L)”, that provides for collocation or linking among the different media versions of the same continuing resource. ISSN are applicable to serials and to other continuing resources, whether past, present or to be published or produced in the foreseeable future, whatever the medium of publication or production. Individual monographs, sound and video recordings, printed music publications, audiovisual works and musical works have their own numbering systems and are not specifically mentioned in this document. Such items may carry an ISSN in addition to their own standard numbers when they are part of a continuing resource. More detailed operational guidance is provided in the ISSN Manual available from the Registration Authority for this document (see Clause 11).

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2019-01-29

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2008-08-29
20
53 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj serijske publikacije - ISSN
Povučen
2008-12-05
23
70 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj za serijske publikacije (ISSN)