BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020

Početna » Standardizacija » BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020
BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020 Print
Status: Važeći
Jezik: hrvatski
Broj stranica: 9
Objavljen: 2020-03-11
Glasnik:
Izdanje: 1.

Cijena: 44 KM

Add to cart

Naslov

Nema informacija.

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex

Područje primjene

Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1996-1-1+A1:2017 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Područje primjene na engleskom jeziku

This document defines the value of national parameters or certain procedures for the calculation with the standard BAS EN 1996-1-1+A1:2017 and applied together with that standard.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2020-03-11

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje i izvođenje zidanih konstrukcija (zidova) – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidove – Amandman AC
Povučen
2007-04-02
113
120 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje i izvođenje zidanih konstrukcija (zidova) - Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidove
Važeći
2017-07-17
111
138 KM 
Kupi
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije
Povučen
2011-07-02
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara - Korekcija
Važeći
2020-03-11
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
83
112 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara
Važeći
2017-11-07
83
129 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 2: Projektovanje, izbor materijala i izvođenje zidarskih radova
Važeći
2020-03-11
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry - National Annex
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 2: Projektovanje, izbor materijala i izvođenje zidarskih radova
Važeći
2017-11-07
31
79 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 3: Pojednostavljena metoda proračuna za nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National Annex
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 3: Pojednostavljena metoda proračuna za nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
2017-11-07
38
88 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije