Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2010-06-11
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 1: Termini i definicije
Važeći
engleski
2010-06-11
30
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 2: Rukovanje mašinama i sastavnim dijelovima mašina
Važeći
engleski
2010-06-11
28
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 3: Preporučene granične sile za rukovanje mašinama
Važeći
engleski
2010-06-11
22
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 4: Procjena radnih položaja i pokreta u odnosu na mašinu
Važeći
engleski
2012-05-28
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i i oblikovanje papira - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
62
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 2: Mašine za štampanje i lakiranje uključujući pripremu štampe
Važeći
engleski
2010-06-18
29
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 3: Mašine za sječenje
Važeći
engleski
2010-06-18
70
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 4: Knjigovezačke mašine, mašine za oblikovanje papira i mašine za završnu obradu
Važeći
engleski
2012-05-28
39
76 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Kompresori
Važeći
engleski
2011-05-30
32
68 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Vakuum-pumpe
Važeći
engleski
2015-06-18
105
120 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Procesni kompresori
Važeći
engleski
2009-06-23
28
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 1: Klasifikacija – Opšti i sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-23
30
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 2: Verifikacija opštih sigurnosnih zahtjeva
Važeći
engleski
2010-12-24
32
68 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Ispitivanje pokretnih mašina u cilju određivanja vrijednosti emisije vibracija
Važeći
engleski
2011-05-30
35
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 13: Mašine za razvezivanje bala i elemenata
Važeći
engleski
2011-05-30
16
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 14: Mašine za rezanje rolni
Važeći
engleski
2013-05-28
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 16: Mašine za izradu papira i kartona
Važeći
engleski
2013-05-28
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 17: Mašine za izradu mekanog krep papira
Važeći
engleski
2011-05-30
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 2: Doboši za skidanje kore


Ukupno 1236, strana 1 od 62