Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju

Logo
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацијуOznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2010-06-11
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 1: Termini i definicije
Važeći
engleski
2010-06-11
30
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 2: Rukovanje mašinama i sastavnim dijelovima mašina
Važeći
engleski
2010-06-11
28
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 3: Preporučene granične sile za rukovanje mašinama
Važeći
engleski
2010-06-11
22
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Fizičke osobine ljudi - Dio 4: Procjena radnih položaja i pokreta u odnosu na mašinu
Važeći
engleski
2012-05-28
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i i oblikovanje papira - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
62
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 2: Mašine za štampanje i lakiranje uključujući pripremu štampe
Važeći
engleski
2010-06-18
29
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 3: Mašine za sječenje
Važeći
engleski
2010-06-18
70
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i oblikovanje papira - Dio 4: Knjigovezačke mašine, mašine za oblikovanje papira i mašine za završnu obradu
Važeći
engleski
2012-05-28
39
76 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Kompresori
Važeći
engleski
2011-05-30
32
68 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Vakuum-pumpe
Važeći
engleski
2015-06-18
103
120 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Procesni kompresori
Važeći
engleski
2009-06-23
28
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 1: Klasifikacija – Opšti i sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-23
30
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 2: Verifikacija opštih sigurnosnih zahtjeva
Važeći
engleski
2010-12-24
32
68 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Ispitivanje pokretnih mašina u cilju određivanja vrijednosti emisije vibracija
Važeći
engleski
2011-05-30
35
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 13: Mašine za razvezivanje bala i elemenata
Važeći
engleski
2011-05-30
16
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 14: Mašine za rezanje rolni
Važeći
engleski
2013-05-28
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 16: Mašine za izradu papira i kartona
Važeći
engleski
2013-05-28
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 17: Mašine za izradu mekanog krep papira
Važeći
engleski
2011-05-30
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 2: Doboši za skidanje kore
Važeći
engleski
2013-05-28
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 21: Mašine za premazivanje
Važeći
engleski
2011-05-30
16
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 22: Mlinovi za drvo
Važeći
engleski
2013-05-28
24
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 26: Mašine za pakovanje u rolne
Važeći
engleski
2013-05-28
32
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 27: Sistemi za rukovanje rolnama
Važeći
engleski
2012-11-21
40
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina -Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 3: Mašine za namotavanje, rezanje i savijanje slojeva
Povučen
engleski
2011-05-30
21
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 3: Mašine za namotavanje, rezanje i savijanje slojeva
Važeći
engleski
2011-05-30
21
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 4: Mašine za proizvodnju kašaste drvne mase i sredstva za njihovo punjenje
Važeći
engleski
2011-05-30
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 5: Mašine za izradu listova
Važeći
engleski
2011-05-30
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 6: Glačalica
Važeći
engleski
2011-05-30
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 7: Kade
Važeći
engleski
2013-05-28
17
53 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu papira i mašina za završnu obradu - Dio 8: Postrojenja za preradu
Povučen
engleski
2009-06-26
18
53 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sprečavanje neočekivanog uključivanja
Povučen
engleski
2009-12-18
46
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Uređaji za blokiranje povezani sa zaštitama - Principi za projektovanje i izbor
Važeći
engleski
2010-06-18
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Procjena emisije opasnih supstanci koje se prenose vazduhom - Dio 1: Izbor metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2009-12-18
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 11: Indeks dekontaminacije
Važeći
engleski
2009-06-26
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 2: Metoda gasa u tragu za mjerenje veličine emisije datog zagađivača
Važeći
engleski
2009-06-26
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 3: Metoda ispitnog stola za mjerenje veličine emisije datog zagađivača
Važeći
engleski
2009-06-26
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 4: Efikasnost hvatanja izduvnog sistema – Metoda traga
Važeći
engleski
2009-12-18
11
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 6: Dejstva odvajanja po masi bez ozrake
Važeći
engleski
2009-12-18
10
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 7: Dejstva odvajanja po masi sa ozrakom
Važeći
engleski
2009-12-18
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 8: Parametar koncentracije polutanta, metoda ispitivanja na stolu
Važeći
engleski
2009-12-18
9
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 9: Parametar koncentracije polutanta, sobna metoda
Važeći
engleski
2013-05-21
28
68 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu - Ekstruderi i linije za ekstrudiranje - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi za ekstrudere
Povučen
engleski
2010-06-29
22
61 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu – ekstruderi i linije za ekstrudiranje dio 2 : sigurnosni zahtjevi za čeone granulatore
Važeći
engleski
2010-06-29
27
68 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu – ekstruderi i linije za ekstrudiranje - dio 3 : sigurnosni zahtjevi za izvlakače
Povučen
engleski
2009-07-09
52
92 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Sprječavanje eksplozije i zaštita - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Važeći
engleski
2012-05-25
44
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Važeći
engleski
2015-06-15
34
76 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Povučen
engleski
2009-07-09
41
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Povučen
engleski
2009-06-24
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Važeći
engleski
2018-07-24
114
120 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prijevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Povučen
engleski
2011-05-30
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Važeći
engleski
2012-06-04
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtjevi – Dio 1: Opći zahtjevi za vozila unutrašnjeg transporta sa električnim baterijskim pogonom
Važeći
engleski
2011-06-01
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih vozila - Električni zahtjevi – Dio 2: Opšti zahtjevi za vozila pogonjena motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem
Važeći
engleski
2012-06-04
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtjevi - Dio 3: Specifični zahtjevi za sisteme za prenos električne energije za vozila unutrašnjeg transporta sa motorima na unutrašnje sagorijevanje
Važeći
engleski
2013-07-15
63
98 KM 
Kupi
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-07-18
63
98 KM 
Kupi
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
26
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Mašine za usitnjavanje – dio 1: Sigurnosni zahtjevi za granulatore sa noževima
Povučen
engleski
2010-12-24
22
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za usitnjavanje - dio 2: Sigurnosni zahtjevi za mašine za istiskivanje granulata
Važeći
engleski
2010-12-24
21
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za usitnjavanje - Dio 3: Sigurnosni zahtjevi za drobljenje
Važeći
engleski
2010-12-24
22
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za usitnjavanje - dio 4: Sigurnosni zahtjevi za aglomeratore
Važeći
engleski
2010-12-24
38
76 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Unutrašnje miješalice - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-20
24
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost – Standard porodice proizvoda za liftove, pokretne stepenice i trake za prevoz osoba – Otpornost na smetnje
Povučen
engleski
2009-06-24
24
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost – Standard porodice proizvoda za liftove, pokretne stepenice i trake za prevoz osoba – Otpornost na smetnje
Važeći
engleski
2016-06-24
51
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2010-07-02
55
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-18
48
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske djelilice tijesta - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-16
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Automatske djelilice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-16
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-28
68
98 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće, proizvoda od kože i vještačke kože - Mašine za sječenje i perforiranje - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-12-18
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih kamiona – Metode ispitivanja za mjerenje emitovane buke
Važeći
engleski
2009-06-24
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost dizalica – Zahtjevi za zdravlje i sigurnost – Dio 2: Uređaji za ograničavanje i indikaciju
Važeći
engleski
2015-06-22
26
61 KM 
Kupi
Mašine za gradnju tunela - Komora za prilagođavanje (vazdušne zavjese) - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-30
20
53 KM 
Kupi
Mašine za izradu tunela – Komora za prilagođavanje (vazdušne zavjese) – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-22
43
85 KM 
Kupi
Mašine za gradnju tunela - Rovokopači i , kopačice za neprekidno kopanje - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-30
32
68 KM 
Kupi
Mašine za izradu tunela - Probijači puteva, kopačice za neprekidno kopanje i parači na udar – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
63
98 KM 
Kupi
Građevinske dizalice za transport materijala – Dio 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platforme
Važeći
engleski
2011-05-30
39
76 KM 
Kupi
Građevinske dizalice za transport materijala – Dio 2: Kose dizalice sa zabranjenim pristupom uređajima za nošenje tereta
Važeći
engleski
2013-06-14
64
98 KM 
Kupi
Građevinski liftovi za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom voznom korpom
Povučen
engleski
2010-07-09
67
98 KM 
Kupi
Građevinski liftovi za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom voznom korpom
Važeći
engleski
2010-10-29
15
46 KM 
Kupi
Pumpe za tekućinu – Sigurnosni zahtjevi - Procedure hidrostatičkog ispitivanja.
Važeći
engleski
2010-06-18
39
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za izradu pera i utora - Dio 1: Jednostrane mašine za izradu pera i utora sa pokretnim stolom
Važeći
engleski
2010-06-18
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za izradu pera i utora - Dio 2: Dvostrane mašine za izradu pera i utora i/ili mašine za profilno glodanje sa posmakom pomoću lanca ili lanaca
Povučen
engleski
2010-06-18
51
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za izradu pera i utora - Dio 3: Ručno pogonjen mašine za izradu pera i utora sa pomičnim stolom za rezanje konstruktivnog drveta
Povučen
engleski
2010-06-18
52
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za izradu pera i utora - Dio 4: Mašine za savijanje rubova pomoću lanca (lanaca)
Važeći
engleski
2010-06-18
57
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za izradu pera i utora - Dio 5: Jednostrane profilne mašine sa fiksnim stolom i pogonskim valjcima ili pogonskim lancem
Važeći
engleski
2010-06-18
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Određivanje i smanjivanje rizika nastalih od zračenja emitovanog sa mašina - Dio 1: Opšti principi
Važeći
engleski
2010-06-18
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Određivanje i smanjivanje rizika nastalih od zračenja emitovanog sa mašina - Dio 2: Postupak mjerenja emitovanog zračenja
Važeći
engleski
2010-06-18
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Određivanje i smanjivanje rizika nastalog zračenjem emitovanim sa mašina - Dio 3: Smanjivanje zračenja slabljenjem ili zaklanjanjem
Važeći
engleski
2010-06-28
86
112 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće, proizvoda od kože i vještačke kože - Prese za obuću i kožu - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-15
2
0 KM 
Kupi
Zakloni za radna mjesta sa laserom – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje
Važeći
engleski
2011-04-22
20
53 KM 
Kupi
Zakloni za radna mjesta sa laserom – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje
Povučen
engleski
2009-06-18
19
53 KM 
Kupi
Zakloni za radna mjesta sa laserom – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje
Važeći
engleski
2011-12-01
34
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa cirkularnim pilama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
37
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
45
85 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Glačalice - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-18
23
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 1: Stepeništa za putnike
Povučen
engleski
2010-12-24
18
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 1: Stepeništa za putnike
Važeći
engleski
2010-12-24
20
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 10: Transporteri za prenos kontejnera/paleta
Važeći
engleski
2018-08-28
18
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 12: Oprema za posluživanje pitkom vodom
Povučen
engleski
2010-12-24
15
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 12: Oprema za posluživanje pitkom vodom
Važeći
engleski
2018-08-28
20
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 13: Oprema za usluge toaleta
Povučen
engleski
2010-12-24
15
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 13: Oprema za usluge toaleta
Važeći
engleski
2015-06-18
34
76 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku vazduhoplova – Posebni zahtjevi – Dio 14: Prevozna sredstva za ukrcavanje invalidnih/onesposobljenih putnika
Povučen
engleski
2010-12-24
23
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona – Posebni zahtjevi – Dio 14: Vozila za ukrcavanje invalidnih/onesposobljenih putnika
Važeći
engleski
2010-12-24
19
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 15: Oprema za prevoz prtljaga
Važeći
engleski
2010-12-24
16
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 16: Oprema za startovanje vazduhom
Važeći
engleski
2010-12-24
16
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 17: Oprema za klimatizaciju vazduha
Važeći
engleski
2010-12-24
15
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 18: Jedinice za azot ili kiseonik
Važeći
engleski
2010-12-24
16
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 19: Avionske dizalice, stubne dizalice i hidraulični repni podupirači
Važeći
engleski
2015-06-18
30
68 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku vazduhoplova - Posebni zahtjevi - Dio 2: Prevozna sredstva za opskrbu namirnicama
Povučen
engleski
2010-12-24
24
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 2: Prevozna sredstva za opskrbu naminicama
Važeći
engleski
2010-12-24
16
46 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 20: Snabdijevanje električnom energijom
Važeći
engleski
2018-08-28
32
68 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 3: Prevozna sredstva sa transportnim trakama
Povučen
engleski
2010-12-24
21
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 3: Prevozna sredstva sa transportnim trakama
Važeći
engleski
2015-06-18
28
68 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku vazduhoplova - Posebni zahtjevi - Dio 4: Mostovi za ukrcavanje putnika
Povučen
engleski
2010-12-24
21
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 4: Mostovi za ukrcavanje putnika
Važeći
engleski
2010-12-24
40
76 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 5: Oprema za snabdijevanje aviona gorivom
Važeći
engleski
2018-08-28
44
85 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 6: Odleđivači i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja
Povučen
engleski
2010-12-24
35
76 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 6: Odleđivači i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja
Važeći
engleski
2010-12-24
20
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 7: Oprema za pomjeranje aviona
Važeći
engleski
2010-12-24
17
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 8: Stepeništa i platforme za održavanje
Važeći
engleski
2014-06-18
27
68 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 9: Utovarivači kontejnera/paleta
Povučen
engleski
2010-12-24
24
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 9: Utovarivači kontejnera/paleta
Važeći
engleski
2010-12-20
20
53 KM 
Kupi
Mašine za podzemni rad – specifikacija zahtjeva sigurnosti oklopnih transportera za široka čela
Povučen
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-30
43
85 KM 
Kupi
Mašine za izradu tunela - Mašine za zaštitu, mašine za probijanje bušotina udarom, mašine za bušenje bušotina svrdlom, oprema za podizanje obloga – Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2010-09-10
31
68 KM 
Kupi
Mašine na postolju za bušenje jezgara - Sigurnost
Važeći
engleski
2011-12-01
48
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-09
21
61 KM 
Kupi
Čelična žičana užad – Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-24
25
61 KM 
Kupi
Čelična žičana užad – Sigurnost – Dio 10: Spiralna užad za opće primjene u konstrukcijama
Važeći
engleski
2009-06-24
53
92 KM 
Kupi
Čelična žičana užad – Sigurnost – Dio 2: Definicije, označavanje i klasifikacija
Važeći
engleski
2009-06-24
24
61 KM 
Kupi
Čelična žičana užad – Sigurnost – Dio 3: Informacije za upotrebu i održavanje
Važeći
engleski
2009-06-24
28
68 KM 
Kupi
Čelična žičana užad – Sigurnost – Dio 4: Pramena užad za opće primjene dizanja
Važeći
engleski
2010-06-28
41
85 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće, proizvoda od kože i vještačke kože - Oprema za popravku obuće na modelu - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-24
47
85 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za oblikovanje grijanjem - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2013-05-21
48
85 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu - Mašine za oblikovanje grijanjem - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Obradni centri
Važeći
engleski
2010-06-18
45
85 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Obradni centri
Važeći
engleski
2010-09-10
40
76 KM 
Kupi
Mašine za zidarske radove i mašine za sječenje kamena za rad na gradilištu – Sigurnost
Povučen
engleski
2012-05-16
61
98 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
40
76 KM 
Kupi
Mašine za livarstvo - Sigurnosni zahtjevi za livarske lonce, opremu za livenje, centrifugalne mašine za livenje i mašine za kontinuirano i polukontinuirano livenje
Važeći
engleski
2010-06-18
39
76 KM 
Kupi
Mašine za livarstvo - Sigurnosni zahtjevi za opremu za abrazivno pjeskarenje
Važeći
engleski
2010-07-02
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Centrifugalne mašine za preradu jestivih ulja i masti - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-30
28
68 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Utovarivači sa prednje strane - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-06-28
12
38 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće, proizvoda od kože i vještačke kože - Kodovi za ispitivanje buke - Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-18
66
98 KM 
Kupi
Centrifuge - Opšti sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2009-12-25
52
92 KM 
Kupi
Centrifuge-Opći sigurnosno-tehnički zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
17
53 KM 
Kupi
Akustika - Kodovi za ispitivanje buke alata za zakivanje - Inženjerska metoda
Važeći
engleski
2011-11-15
61
98 KM 
Kupi
Postrojenja za zaštitu bojenjem - Postrojenje za nanošenje potapanjem i elektolitičko nanošenje organskih tečnih premaznih sredstava – Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2012-12-14
35
76 KM 
Kupi
Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem za pogon sklopa generatora – Sigurnost
Važeći
engleski
2011-11-15
34
76 KM 
Kupi
Postrojenje za snabdijevanje i cirkulaciju premaznih sredstava pod pritiskom - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-05-30
62
98 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Hidraulične prese za savijanje
Važeći
engleski
2014-06-18
64
98 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Hidraulične prese za savijanje
Važeći
engleski
2011-07-18
28
68 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 2: Mašine za proizvodnju blokova
Važeći
engleski
2011-07-18
21
61 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 3: Mašine sa kliznim i rotacionim stolom
Važeći
engleski
2011-07-18
13
46 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 4: Mašine za proizvodnju betonskog crijepa
Važeći
engleski
2011-07-18
26
61 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 5-1: Mašine za izradu cijevi u vertikalnom položaju
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 5-2: Mašine za izradu cijevi u horizontalnom položaju
Važeći
engleski
2011-07-18
16
46 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 5-3: Mašine za prednapregnute cijevi
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 5-4: Mašine za presvlačenje betonskih cijevi
Važeći
engleski
2011-07-18
35
76 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 6: Nepokretna i pokretna oprema za izradu prefabrikovanih armiranih proizvoda
Važeći
engleski
2011-07-18
88
112 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 7: Nepokretna i pokretna oprema za izradu dugačkih prednapregnutih proizvoda na radnom stolu
Važeći
engleski
2011-07-18
17
53 KM 
Kupi
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Sigurnost - Dio 8: Mašine i oprema za izradu građevinskih proizvoda od kalcijum-silikata (i betona)
Važeći
engleski
2010-09-10
16
46 KM 
Kupi
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije – Ugradnja i upotreba
Važeći
engleski
2014-06-25
15
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Mašine sa pneumaticima - Zahtjevi za upravljanje
Povučen
engleski
2010-12-30
16
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove – Mašine sa mehanizmom kretanja na pneumaticima – Zahtjevi za upravljanje
Povučen
engleski
2009-06-24
13
46 KM 
Kupi
Dizalice – Podaci za upotrebu i ispitivanje - Dio 1: Uputstva
Važeći
bosanski
2012-08-28
12
44 KM 
Kupi
Dizalice - Informacije za upotrebu i ispitivanje - Dio 1: Uputstva
Važeći
engleski
2009-06-24
9
38 KM 
Kupi
Dizalice – Podaci za upotrebu i ispitivanje - Dio 2: Označavanje
Povučen
engleski
2009-06-26
29
68 KM 
Kupi
Mašine za sabijanje i ravnanje betona – Sigurnost
Važeći
engleski
2012-11-01
29
68 KM 
Kupi
Mašine za zbijanje i ravnanje betona - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-06-18
41
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Propisi za ispitivanje buke livarskih mašina i opreme
Važeći
engleski
2010-06-28
28
68 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće, proizvoda od kože i vještačke kože - Mašine za zakivanje - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-26
65
98 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine – Klipni rashladni kompresori
Važeći
engleski
2010-06-18
42
85 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Bušilice
Važeći
engleski
2010-12-13
74
105 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Ručno upravljane motorne kosačice - Sigurnost
Važeći
engleski
2014-06-09
69
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za četverostranu obradu
Povučen
engleski
2010-06-18
49
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Mašine za četvorostranu obradu
Važeći
engleski
2011-11-15
39
76 KM 
Kupi
Sistemi za termičko čišćenje izduvnog gasa sa opreme za tretman površine - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-11-15
32
68 KM 
Kupi
Postrojenje za miješanje premaznih sredstava - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Postrojenje za miješanje za upotrebu pri završnoj obradi vozila
Važeći
engleski
2017-06-28
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Nepomični sistemi za izvlačenje piljevine i prašine - Osobine koja se odnose na sigurnosne zahtjeve
Povučen
engleski
2010-06-18
66
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Nepomični sistemi za izvlačenje piljevine i prašine - Osobine koja se odnose na sigurnost i sigurnosne zahtjeve
Važeći
engleski
2014-06-18
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Smjernica za izradu odredaba o vibracijama u standardima o sigurnosti
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosni dodaci za mašine koje imaju pomoćnu pokretnu osovinu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za preradu, usitnjavanje i miješanje hrane - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-16
3
0 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
31
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa vratilom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
40
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotirajuće posude za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-12
34
76 KM 
Kupi
Trake transportera – Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara - Dio 1: Ispitivanja propanskim gorinikom
Povučen
engleski
2009-06-24
29
68 KM 
Kupi
Trake transportera – Ispitivanje zapaljivosti - Dio 1: Ispitivanja propanskim gorinikom
Važeći
engleski
2009-06-24
10
38 KM 
Kupi
Trake transportera – Ispitivanje zapaljivosti - Dio 2: Protivpožarno ispitivanje na dugom uzorku
Povučen
engleski
2010-07-09
15
46 KM 
Kupi
Transportne trake za opće namjene – Sigurnosni zahtjevi u pogledu električkih osobina i zapaljivosti
Važeći
engleski
2016-06-28
14
46 KM 
Kupi
Transportne trake za opću namjenu – Sigurnosni zahtjevi u pogledu električkih osobina i zapaljivosti
Važeći
engleski
2011-11-15
41
85 KM 
Kupi
Mašine za čišćenje površine i predobradu industrijskih proizvoda upotrebom tekućina ili para - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-22
19
53 KM 
Kupi
Mašine za čišćenje površine i predobradu industrijskih proizvoda upotrebom tekućina ili para - Dio 2: Sigurnost mašina kod kojih se koriste vodeni rastvori sredstava za čišćenje
Važeći
engleski
2010-06-22
36
76 KM 
Kupi
Mašine za čišćenje površine i predobradu industrijskih proizvoda upotrebom tekućina ili para - Dio 3: Sigurnost mašina kod kojih se koriste zapaljive tečnosti za čišćenje
Važeći
engleski
2010-06-22
34
76 KM 
Kupi
Mašine za čišćenje površine i predobradu industrijskih proizvoda upotrebom tekućina ili para - Dio 4: Sigurnost mašina kod kojih se koriste halogenizirani rastvarači
Povučen
engleski
2010-06-18
38
76 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašine za elektroerozionu obradu
Važeći
engleski
2010-12-13
23
61 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Pogonska vratila za prenos snage ("Power Take Off"-PTO) i njihove zaštite - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-09-10
33
76 KM 
Kupi
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije – Sigurnosna oprema za vrata i kapije sa motornim pogonom – Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2010-06-22
50
85 KM 
Kupi
Postrojenja za zaštitu bojenjem - Kabine za špricanje za nanošenje organskih praškastih premaznih sredstava - Zahtjevi sigurnosti
Važeći
engleski
2011-12-01
31
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji sa mehanički vođenim alatima za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
20
53 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije i udari - Izolovanje mašina od vibracija - Informacije o primjeni izolovanja izvora
Povučen
engleski
2012-06-11
90
112 KM 
Kupi
Dizalice - Utovarne dizalice
Važeći
engleski
2013-06-14
87
112 KM 
Kupi
Dizalice - Utovarne dizalice
Povučen
engleski
2012-06-11
2
0 KM 
Kupi
Dizalice - Mobilne dizalice
Povučen
engleski
2011-05-30
112
120 KM 
Kupi
Dizalice - Mobilne dizalice
Važeći
engleski
2015-06-12
118
120 KM 
Kupi
Dizalice - Mobilne dizalice
Važeći
engleski
2016-06-28
35
76 KM 
Kupi
Dizalice – Opšti dizajn - Dio 1: Opšti principi i zahtjevi
Povučen
engleski
2011-05-30
3
0 KM 
Kupi
Dizalice – Opšti dizajn - Dio 1: Opšti principi i zahtjevi
Povučen
engleski
2010-07-09
30
68 KM 
Kupi
Dizalice – Opšti dizajn - Dio 1: Opšti principi i zahtjevi
Povučen
engleski
2013-06-14
2
0 KM 
Kupi
Sigurnost dizalice - Opšti dizajn - Dio 2: Djelovanje opterećenja
Povučen
engleski
2012-06-11
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost dizalice - Opšti dizajn - Dio 2: Djelovanje opterećenja
Važeći
engleski
2015-06-12
64
98 KM 
Kupi
Sigurnost dizalice - Opšti dizajn - Dio 2: Djelovanje opterećenja
Povučen
engleski
2010-07-09
56
92 KM 
Kupi
Sigurnost dizalice - Opšti dizajn - Dio 2: Djelovanje opterećenja
Povučen
engleski
2013-06-14
110
120 KM 
Kupi
Dizalice - Opšti projekt- Dio: 3-1: Granična stanja i dokaz o izdržljivosti čelične konstrukcije
Važeći
engleski
2014-06-20
110
120 KM 
Kupi
Dizalice - Opći projekt - Dio: 3-1: Granična stanja i dokaz o izdržljivosti čelične konstrukcije
Važeći
engleski
2015-06-12
36
76 KM 
Kupi
Dizalice - Opšti dizajn - Dio 3-2: Granična stanja i dokaz sigurnosti žičane užadi u užetnjačama
Važeći
engleski
2015-06-12
24
61 KM 
Kupi
Dizalice - Opšti dizajn - Dio 3-3: Granična stanja i dokaz sigurnosti kontakta točka i šine
Važeći
engleski
2017-06-28
80
105 KM 
Kupi
Dizalice - Opšti dizajn - Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka
Povučen
engleski
2009-06-24
22
61 KM 
Kupi
Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za izradu upustava za održavanje
Važeći
bosanski
2012-08-28
24
70 KM 
Kupi
Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za izradu uputstava za održavanje
Važeći
engleski
2011-07-18
24
61 KM 
Kupi
Mašine za čišćenje površine puteva - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-09-26
39
76 KM 
Kupi
Mašine za površinsku obradu kolovoza - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-07-18
28
68 KM 
Kupi
Mašine za obradu površine kolovoza - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-30
31
68 KM 
Kupi
Mašine za servisiranje u zimskim uslovima – Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2011-05-30
56
92 KM 
Kupi
Metode za mjerenje buke mašina za štampu, mašina za oblikovanje papira, mašina za pravljenje papira i pomoćne opreme - Stepen tačnosti 2 i 3
Važeći
engleski
2009-06-26
48
85 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – Dio 1: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport unutar fabrike
Važeći
engleski
2011-07-18
19
53 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 11: Bušilice
Važeći
engleski
2009-06-26
25
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – Dio 2: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport izvan fabrike
Važeći
engleski
2011-07-18
2
0 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Mašine za sječenje
Važeći
engleski
2011-07-18
29
68 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Mašine za sječenje
Važeći
engleski
2011-07-18
22
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 4: Nagibni stolovi
Važeći
engleski
2011-07-18
26
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 5: Mašine i uređaji za slaganje i skidanje
Važeći
engleski
2011-07-18
18
53 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 6: Mašine za lomljenje
Važeći
engleski
2011-07-18
17
53 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 7: Mašine za sječenje višeslojnog stakla
Važeći
engleski
2011-07-18
21
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 9: Uređaji za pranje
Važeći
engleski
2011-07-18
18
53 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Uređaji za doziranje
Važeći
engleski
2011-07-18
16
46 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Rukovanje mašinama za snabdijevanje
Važeći
engleski
2011-07-18
21
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Mašine sa pojedinačnim sekcijama
Važeći
engleski
2011-07-18
23
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Sigurnosni zahtjevi - Dio 5: Prese
Važeći
engleski
2009-06-26
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih kamiona – Metode za mjerenje vibracija
Važeći
engleski
2011-07-18
17
53 KM 
Kupi
Mašine za keramiku - Sigurnost - Utovar i istovar pločica od fine gline
Važeći
engleski
2011-06-15
38
76 KM 
Kupi
Mašine za štavljenje – Mašine za razdvajanje i trakasto sječenje – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-06-15
39
76 KM 
Kupi
Mašine za štavljenje - Mašine za prevlačenje sa valjcima - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-06-15
35
76 KM 
Kupi
Mašine za štavljenje – Rotacioni bubnjevi za doradu– Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-13
33
76 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Oprema za ubiranje krompira - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-09-10
36
76 KM 
Kupi
Unutrašnji zastori – Zahtjevi u pogledu karakteristika, uključujući i sigurnost
Važeći
engleski
2016-06-30
2
0 KM 
Kupi
Unutrašnji zastori - Zahtjevi u pogledu karakteristika, uključujući i sigurnost
Važeći
engleski
2015-06-24
46
85 KM 
Kupi
Unutrašnji zastori - Zahtjevi u pogledu karakteristika, uključujući i sigurnost
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Glodalice (uključujući bušilice)
Važeći
engleski
2010-06-18
50
85 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Glodalice (uključujući bušilice)
Važeći
engleski
2014-06-20
69
98 KM 
Kupi
Dizalice – Sigurnost – Konstruisanje – Zahtjevi za opremu
Povučen
engleski
2011-05-30
31
68 KM 
Kupi
Dizalice - Oprema - Dio 1: Elektrotehnička oprema
Povučen
engleski
2011-05-30
54
92 KM 
Kupi
Dizalice - Oprema - Dio 2: Neelektrotehnička oprema
Važeći
engleski
2010-12-13
34
76 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Oprema za ubiranje šećerne repe i stočne repe - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-07-09
69
98 KM 
Kupi
Dizalice – Sigurnost – Nefiksirana sredstva za dizanje
Važeći
engleski
2010-07-09
58
92 KM 
Kupi
Dizalice – Sigurnost – Dizalice na ručni pogon
Važeći
engleski
2017-06-29
55
92 KM 
Kupi
Dvosmjerni hidraulički alati za spašavanje, namijenjeni za upotrebu vatrogasnih i spasilačkih službi-Sigurnost i performanse
Povučen
engleski
2013-05-29
50
85 KM 
Kupi
Hidraulični alati za spašavanje dvostrukog dejstva, za upotrebu kod službi spašavanja i kod vatrogasaca - Sigurnost i zahtijevane osobine
Važeći
engleski
2011-12-01
39
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za guljenje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2010-06-18
4
0 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Stacionarne brusilice
Povučen
engleski
2010-06-18
95
112 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Stacionarne brusilice
Važeći
engleski
2018-09-04
28
68 KM 
Kupi
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Standard proizvoda, izvedbene karakteristike
Povučen
engleski
2012-07-04
28
68 KM 
Kupi
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Standardi proizvoda - Dio 1: Proizvodi bez otpornosti na požar ili bez dimne propusnosti
Važeći
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa posudama za dizanje i naginjanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-19
44
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Sušare i hladnjače - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-22
47
85 KM 
Kupi
Postrojenja za zaštitu bojenjem - Kombinovane kabine za špricanje i sušenje - Zahtjevi sigurnosti
Važeći
engleski
2010-09-10
2
0 KM 
Kupi
Mašine za rad sa keramikom – Sigurnost – Platforme za transfer i vozila
Važeći
engleski
2010-09-10
29
68 KM 
Kupi
Mašine za rad sa keramikom – Sigurnost – Platforme za transfer i vozila
Važeći
engleski
2014-06-19
32
68 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Prese za tjesteninu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-19
46
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Mašine za razvlačenje, skidanje i rezanje tijesta, ljepljiva povratna transportna traka, spremište ljepljive mase - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa horizontalnim osovinama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
47
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pite i voćne pite - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-09
11
38 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 1: Uške za priveznice čelične žičane užadi
Važeći
engleski
2010-07-09
9
38 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 2: Upletanje omče za čelične priveznice
Važeći
engleski
2010-07-09
30
68 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 3: Omče sa upresovanim stezaljkama
Važeći
engleski
2012-06-11
24
61 KM 
Kupi
Završeci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 4: Zalivanje sa metalom i vještačkom smolom
Povučen
engleski
2010-07-09
19
53 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 4: Zalivanje sa metalom i vještačkom smolom
Važeći
engleski
2010-07-09
21
61 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 5: U-stezači za čeličnu užad
Važeći
engleski
2010-07-09
25
61 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 6: Asimetrične uške sa klinom
Važeći
engleski
2010-07-09
21
61 KM 
Kupi
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 7: Simetrične uške sa klinom
Važeći
engleski
2012-06-11
15
46 KM 
Kupi
Završeci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 8: Čelični završeci i presovanje
Važeći
engleski
2010-07-09
22
61 KM 
Kupi
Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – Dio 1: Priveznice za opće namjene dizanja
Važeći
engleski
2010-07-09
23
61 KM 
Kupi
Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – Dio 2: Upute za upotrebu i održavanje koje obezbjeđuje proizvođač
Važeći
engleski
2010-07-09
27
68 KM 
Kupi
Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – Dio 3: Upletene priveznice - beskonačne priveznice i priveznice sa omčama na krajevima
Važeći
engleski
2014-04-29
64
98 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za namotavanje filmova ili listova - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-24
46
85 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za namotavanje filmova ili folija - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-13
18
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Priključci za međuredno košenje - Sigurnost
Važeći
engleski
2011-06-15
61
98 KM 
Kupi
Mašine za proizvodnju obuće, robe od kože i imitacije kože – Mašine za razdvajanje, struganje, odsjecanje, ljepljenje i sušenje ljepka – Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2009-06-26
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sprečavanje i zaštita od požara
Važeći
engleski
2010-12-24
23
61 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Industrijski kamioni - Laboratorijska ocjena i specifikacije vibracija sjedišta rukovaoca
Važeći
engleski
2014-06-25
52
92 KM 
Kupi
Mašine za održavanje cesta - Zahtjevi za sigurnost
Povučen
engleski
2010-12-30
29
68 KM 
Kupi
Mašine za održavanje autoputeva – Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2010-12-13
43
85 KM 
Kupi
Mašine za šumarstvo – Drobilica drvne mase - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-12-30
20
53 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove – Konstrukcija istovara "(Tip-over protection structure) (TOPS)" kompaktnih bagera - Laboratorijsko ispitivanje i osobine
Važeći
engleski
2011-12-01
44
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za injektiranje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-24
28
68 KM 
Kupi
Dizalice – Upravljači i upravljačke stanice
Važeći
engleski
2017-10-11
2
0 KM 
Kupi
Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtijevi u pogledu osobina uključujući sigurnost
Važeći
engleski
2016-06-30
56
92 KM 
Kupi
Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtijevi u pogledu osobina uključujući sigurnost
Povučen
engleski
2010-09-10
48
85 KM 
Kupi
Vanjski zastori – Zahtjevi u pogledu osobina, uključujući sigurnost
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za miješanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-24
31
68 KM 
Kupi
Dizalice – Pristup
Važeći
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Fiksirani pripremni punjači peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2013-06-07
51
92 KM 
Kupi
Benzinske pumpne stanice - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i performanse mjernih pumpi, glavnih i udaljenih pumpnih jedinica
Povučen
engleski
2010-06-30
54
92 KM 
Kupi
Benzinske pumpne stanice - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i performanse mjernih pumpi, glavnih i udaljenih pumpnih jedinica
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za sušenje salate - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-30
69
98 KM 
Kupi
Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtijevi u pogledu osobina uključujući sigurnost
Povučen
engleski
2011-07-18
45
85 KM 
Kupi
Sistemi za zaštitu od sunca - Preporuke osobina uključujući sigurnost
Važeći
engleski
2011-07-01
52
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za opremu za oblikovanje i valjanje cijevi i njihovo finaliziranje
Važeći
engleski
2014-06-26
2
0 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo – Sjekačice sa ugrađenim pogonom – Sigurnost
Važeći
engleski
2012-05-29
62
98 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo – usitnjivači sa ugrađenim pogonom – sigurnost
Povučen
engleski
2010-12-08
50
85 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo - Ručno upravljani kultivatori za aeraciju i površinsku obradu travnjaka - Sigurnost
Važeći
engleski
2015-06-26
51
92 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo - Ručno upravljani kultivatori za aeraciju i površinsku obradu travnjaka - Sigurnost
Važeći
engleski
2009-06-23
29
68 KM 
Kupi
Sistemi jastuka za dizanje koje koriste vatrogasne i spasilačke službe – Zahtjevi za sigurnost i osobine
Važeći
engleski
2014-06-19
72
105 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za mlijeko (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za performanse, sigurnost i higijenu
Povučen
engleski
2010-07-02
63
98 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama – Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnosti za korištenje, sigurnost i higijenu
Povučen
engleski
2010-06-18
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Pneumatske prese
Važeći
engleski
2011-12-16
24
61 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu – Stacionirani istovarači za okrugle silose – Sigurnost
Važeći
engleski
2014-06-20
96
112 KM 
Kupi
Dizalice - Priobalne dizalice - Dio 1: Opštenamjenske priobalne dizalice
Važeći
engleski
2011-07-18
39
76 KM 
Kupi
Mašine za sječenje podova - Sigurnost
Važeći
engleski
2016-06-24
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
57
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Klip mašine za vezanje (klipserice) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji-Posude za kuhanje opremljene sa mješalicom i/ili mikserom -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-09
31
68 KM 
Kupi
Kovani čelični škopci za opće nemjene dizanja – Ravni i zakrivljeni škopci - Klasa 6 - Sigurnost
Povučen
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašine za rezanje metala u hladnom stanju
Povučen
engleski
2010-06-18
59
92 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašine za rezanje metala u hladnom stanju
Važeći
engleski
2013-06-06
30
68 KM 
Kupi
Pumpe za tekućinu – Sigurnosni zahtjevi – Oprema za poljoprivredno-prehrambene proizvode - Pravila projektovanja za obezbjeđenje higijenskih uslova pri upotrebi
Povučen
engleski
2010-10-29
28
68 KM 
Kupi
Pumpe za tekućinu – Sigurnosni zahtjevi – Oprema za poljoprivredno-prehrambene proizvode - Pravila projektovanja za obezbjeđenje higijene pri upotrebi
Važeći
engleski
2011-12-01
51
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje hljeba - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-28
44
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Šina - Sigurnosni zahtjevi za prenosne mašine i željeznička kolica za izgradnju i održavanje
Važeći
engleski
2010-07-09
33
76 KM 
Kupi
Nagibne platforme – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-18
48
85 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Makaze
Važeći
engleski
2010-07-09
59
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Oprema za parkiranje na motorni pogon za motorna vozila – Sigurnosti zahtjevi i zahtjevi elektromagnetne kompatibilnosti za projektovanje, proizvodnju, montažu i puštanja u pogon
Važeći
engleski
2010-12-13
26
61 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo – Rasturači čvrstog gnojiva – Sigurnost
Važeći
engleski
2010-12-13
28
68 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo – Mašine za sjetvu - Sigurnost
Povučen
engleski
2011-11-22
49
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Mašine za gradnju i održavanje pruge - Dio 3: Opšti sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2018-06-27
65
98 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Kolosijek - Mašine za gradnju i održavanje pruge - Dio 3: Opći sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2013-06-07
50
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Mašine za gradnju i održavanje pruge - Dio 3: Opšti bezbjednosni zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-13
88
112 KM 
Kupi
Oprema za gašenje požara na visokim objektima - Obrtne zglobne ljestve sa kombinovanim kretanjem - Sigurnost i karakteristike, tehnički zahtjevi i metode ispitivanja
Povučen
engleski
2010-12-14
82
112 KM 
Kupi
Oprema za gašenje požara na visokim objektima - Obrtne zglobne ljestve na vozilu sa kombinovanim kretanjem - Sigurnost i karakteristike, tehnički zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2014-06-13
92
112 KM 
Kupi
Oprema za gašenje požara na visokim objektima - Obrtne ljestve sa izvlačenjem - Sigurnost i karakteristike, tehnički zahtjevi i metode ispitivanja
Povučen
engleski
2010-12-14
80
105 KM 
Kupi
Oprema za gašenje požara na visokim objektima - Obrtne ljestve na vozilu sa izvlačenjem - Sigurnost i karakteristike, tehnički zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Mašine za prenos i za posebne namjene
Važeći
engleski
2010-06-18
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Mašine za prenos i za posebne namjene
Važeći
engleski
2016-06-24
40
76 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mlinovi sa dva valjka - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-24
2
0 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mlinovi sa dva valjka - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-24
24
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mlinovi sa dva valjka - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-09
32
68 KM 
Kupi
Dizalice – Ručno upravljani manipulatori
Važeći
engleski
2010-07-09
55
92 KM 
Kupi
Dizalice – Sigurnost – Toranjske dizalice
Povučen
engleski
2010-06-22
31
68 KM 
Kupi
Oprema za obradu površine - Kodovi za ispitivanje buke opreme za obradu površine uključujući njenu pomoćnu opremu za rukovanje - Stepeni tačnosti 2 i 3
Važeći
engleski
2009-06-23
43
85 KM 
Kupi
Vatrogasne pumpe – Prenosne pumpe – Zahtjevi za sigurnost, radne karakteristike, ispitivanja
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Dizalice – Vitla i mehanizmi za dizanje na motorni pogon – Dio 1: Vitla na motorni pogon
Važeći
engleski
2010-07-09
81
112 KM 
Kupi
Dizalice – Vitla i mehanizmi za dizanje na motorni pogon – Dio 1: Vitla na motorni pogon
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Dizalice – Vitla i mehanizmi za dizanje na motorni pogon – Dio 2: Mehanizmi za dizanje na motorni pogon
Važeći
engleski
2010-07-09
119
120 KM 
Kupi
Dizalice – Vitla i mehanizmi za dizanje na motorni pogon – Dio 2: Mehanizmi za dizanje na motorni pogon
Važeći
engleski
2009-06-24
27
68 KM 
Kupi
Dizalice – Oprema za dizanje osoba – Dio 2: Podizne upravljačke stanice
Povučen
engleski
2013-05-16
76
105 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih vozila – Samohodni viljuškari sa promjenljivim dohvatom
Važeći
engleski
2018-07-18
65
98 KM 
Kupi
Terenska vozila – Zahtjevi za sigurnost i verifikaciju – Dio 1: Viljuškari s promjenljivim dohvatom
Važeći
engleski
2016-06-28
68
98 KM 
Kupi
Terenski viljuškari - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 2: Viljuškari okretni promjenljivog dohvata
Važeći
engleski
2011-12-01
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Baget rezači - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-07-01
49
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za prese za istiskivanje čelika i obojenih metala
Važeći
engleski
2011-11-28
31
68 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Opšti sigurnosni zahtjevi za transportere na površinskim kopovima lignita
Važeći
engleski
2011-07-01
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za hidrauličke kovačke prese za slobodno kovanje u vrućem stanju čelika i obojenih metala
Važeći
engleski
2009-06-26
52
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sekundarna prerada čelika – Mašine i oprema za obradu tečnog čelika
Važeći
engleski
2011-07-01
39
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za mašine i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima
Važeći
engleski
2010-12-14
31
68 KM 
Kupi
Pumpe za gašenje požara - Centrifugalne pumpe bez vakum uređaja - Dio 1: Klasifikacija, opšti i sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-14
29
68 KM 
Kupi
Pumpe za gašenje požara - Centrifugalne pumpe bez vakum uređaja - Dio 2: Potvrđivanje opštih i sigurnosnih zahtjeva
Važeći
engleski
2010-07-22
49
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sigurnosni zahtjevi za mašine i opremu za kontinuirano livenje čelika
Povučen
engleski
2010-12-13
23
61 KM 
Kupi
Mašine za šumarstvo - Samohodne mašine - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-26
81
112 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Mašine sa tračnim nožem za sječenje pjene u bloku – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-13
48
85 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo – Ručne kosačice (trimeri) pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem – Sigurnost
Važeći
engleski
2010-07-09
36
76 KM 
Kupi
Tekstilne priveznice – Sigurnost – Dio 1: Pletene pljosnate priveznice od umjetnih vlakana za opću upotrebu
Važeći
engleski
2010-07-09
28
68 KM 
Kupi
Tekstilne priveznice – Sigurnost – Dio 2: Kružne priveznice od umjetnih vlakana za opću upotrebu
Važeći
engleski
2010-07-09
42
85 KM 
Kupi
Tekstilne priveznice – Sigurnost – Dio 4: Priveznice za dizanje za opće namjene, izrađene od užadi sa prirodnim i umjetnim vlaknima
Važeći
engleski
2011-05-30
62
98 KM 
Kupi
Liftovi za vozila
Povučen
engleski
2010-07-09
54
92 KM 
Kupi
Liftovi za vozila
Važeći
engleski
2010-12-13
13
46 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo i oprema za vrtlarstvo – Ručno upravljane mašine – Određivanje zaštićenosti od kontakta sa vrelim površinama
Važeći
engleski
2010-07-09
44
85 KM 
Kupi
Pokretne ili prenosive dizalice i pripadajuća oprema
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Podizne platforme – Stubne podizne radne platforme
Važeći
engleski
2010-07-09
72
105 KM 
Kupi
Podizne platforme – Stubne podizne radne platforme
Važeći
engleski
2011-12-01
26
61 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pranje posuđa sa konvejerom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
56
92 KM 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za mljevenje i obradu brašna i semoline-griza - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-28
19
53 KM 
Kupi
Trake transportera za upotrebu u podzemnih instalacijama – Električni i požarno-sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2009-06-24
17
53 KM 
Kupi
Trake transportera za upotrebu u podzemnih instalacijama – Električni i požarno-sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2013-06-14
56
92 KM 
Kupi
Dizalice - Obrtne konzolne dizalice
Važeći
engleski
2010-12-08
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih vozila – Viljuškari sa promjenjivim rastojanjem zahvata – Specifikacije, perfomanse i ispitni zahtjevi za podužno opterećenje
Povučen
engleski
2012-06-11
94
112 KM 
Kupi
Dizalice – Mosne i portalne dizalice
Povučen
engleski
2012-04-23
61
98 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada – Opšti i sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Vozila za skupljanje otpada sa utovarom pozadi
Važeći
engleski
2015-06-12
88
112 KM 
Kupi
Dizalice – Mosne i portalne dizalice
Važeći
engleski
2016-12-23
60
92 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada – Opšti i sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Vozila za skupljanje otpada sa utovarom pozadi
Povučen
engleski
2010-06-24
53
92 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada i njima pridruženi uređaji za dizanje - Opšti i sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Vozila za skupljanje otpada sa utovarom pozadi
Važeći
engleski
2010-06-24
57
92 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada i njima pridruženi uređaji za dizanje - Opšti i sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Vozila za skupljanje otpada sa utovarom sa strane
Važeći
engleski
2009-06-26
64
98 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada i njima pridruženi uređaji za dizanje – Opšti i sigurnosni zahtjevi – Dio 3: Vozila za skupljanje otpada sa utovarom naprijed
Važeći
engleski
2009-06-26
19
53 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada i njima pridruženi uređaji za dizanje – Opšti i sigurnosni zahtjevi – Dio 4: Uputstvo za ispitivanje buke vozila za skupljanje otpada
Važeći
engleski
2012-04-23
87
112 KM 
Kupi
Vozila za skupljanje otpada – Opšti i sigurnosni zahtjevi - Dio 5: Podizni uređaji za vozila za skupljanje otpada
Važeći
engleski
2010-12-30
37
76 KM 
Kupi
Oprema za prenosive zidne žičane pile za radilište – Sigurnost
Važeći
engleski
2010-07-09
23
61 KM 
Kupi
Dizalice – Zahtjevi za kontejnerske hvataljke
Povučen
engleski
2010-12-30
25
61 KM 
Kupi
Oprema za čišćenje snijega sa aerodromskih i drugih pista – Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2016-12-16
27
68 KM 
Kupi
Oprema za čišćenje snijega– Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2010-07-22
90
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sigurnosni zahtjevi za mašine i opremu za proizvodnu liniju traka
Važeći
engleski
2009-06-26
33
76 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Mašine za preradu folije u vreće i kese – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-22
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za vruće valjanje pljosnatih proizvoda
Važeći
engleski
2010-07-22
63
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašine – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za hladno valjanje pljosnatih proizvoda
Važeći
engleski
2010-07-09
45
85 KM 
Kupi
Motorno pomični, paletni, ladičasti i okretni regali i regalni liftovi - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-26
27
68 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za rudarstvo i obradu prirodnog kamena – Sigurnosni zahtjevi za višelisne pile
Povučen
engleski
2009-12-30
29
68 KM 
Kupi
Mašine i instalacije za eksploataciju i preradu prirodnog kamena – Sigurnost – Zahtjevi za pile sa dijamantskom žicom
Važeći
engleski
2009-12-18
23
61 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za rudarstvo i obradu prirodnog kamena – Sigurnost – Zahtjevi za mašine za žlijebljenje sa lancem i remenom
Važeći
engleski
2010-07-02
39
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske mašine za rezanje trupova u klaonicama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-08
14
46 KM 
Kupi
Sigurnost industriskih vozila –Dodatni zahtjevi za automatizovane funkcije na kamionima
Važeći
engleski
2010-06-30
33
76 KM 
Kupi
Benzinske pumpne stanice – Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju uronjenih pumpnih sklopova
Povučen
engleski
2011-11-15
58
92 KM 
Kupi
Sušare i peći u kojima se oslobođaju zapaljive supstance - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-05-18
81
112 KM 
Kupi
Sušare i peći u kojima se oslobođaju zapaljive supstance - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-18
17
53 KM 
Kupi
Industrijska oprema za termičku obradu - Propisi za ispitivanje buke industrijske opreme za termičku obradu uključujući njenu pomoćnu opremu za rukovanje
Važeći
engleski
2010-06-18
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju steznih glava
Povučen
engleski
2011-05-30
34
76 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo – Vrtne puhalice, usisivači i puhala/vakum čistači - Sigurnost
Povučen
engleski
2015-06-26
34
76 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo - Vrtne puhalice, usisivači i puhala/vakum čistači - Sigurnost
Važeći
engleski
2017-08-11
41
85 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo - Vrtne puhalice, usisivači i puhala/vakum čistači - Sigurnost
Važeći
engleski
2013-06-14
13
46 KM 
Kupi
Transportne trake - Ispitivanje trenja na pogonskom bubnju
Važeći
engleski
2016-12-16
59
92 KM 
Kupi
Mašine i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena–Bezbjednost–Zahtjevi za mašine za završnu obradu ivica
Povučen
engleski
2011-05-30
30
68 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih supstanci – Dio 1:Klasifikacija kabine, zahtjevi i procedure ispitivanja
Važeći
engleski
2018-07-20
29
68 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih supstanci – Dio 1:Klasifikacija kabine, zahtjevi i procedure ispitivanja
Povučen
engleski
2013-06-13
2
0 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih supstanci – Dio 2: filteri, zahtjevi i procedure ispitivanja
Povučen
engleski
2011-05-30
9
38 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih supstanci – Dio 2:Filteri, zahtjevi i procedure ispitivanja
Važeći
engleski
2018-07-20
9
38 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih supstanci – Dio 2:Filteri, zahtjevi i procedure ispitivanja
Povučen
engleski
2010-07-09
45
85 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za podizne stolove
Važeći
engleski
2012-06-11
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost transportnih traka za zimske sportove ili rekreativne svrhe
Povučen
engleski
2012-06-11
73
105 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za podizne stolove - Dio 1: Podizni stolovi za dizanje do dva fiksna nivoa
Važeći
engleski
2015-06-12
66
98 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za podizne stolove - Dio 1: Podizni stolovi za dizanje do dva fiksna nivoa
Važeći
engleski
2017-06-28
42
85 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za podizne platforme - Dio 2: Podizne platforme za dizanje više od 2 fiksna nivoa zgrade, za dizanje tereta gdje vertikalna brzina vožnje ne prelazi 0,15 m/s
Povučen
engleski
2011-11-22
68
98 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Cestovno-željezničke mašine i pripadajuća oprema - Dio 2: Opšti sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2013-06-07
69
98 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj – Drumsko -željezničke mašine i pripadajuća oprema - Dio 2: Opšti bezbjednosni zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-16
73
105 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za proizvodnju svježe i punjene tjestenine (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-29
2
0 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - zaštita pokretnih dijelova prijenosa snage – zaštita koja se otvara alatom
Povučen
engleski
2010-12-13
10
38 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu -   Zaštite pokretnih dijelova prijenosa snage – zaštite koje se otvaraju alatom
Važeći
engleski
2015-06-26
9
38 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Fiksirane i blokirane zašite sa ili bez samoblokirajuće zaštite pokretnih dijelova
Važeći
engleski
2013-05-16
31
68 KM 
Kupi
Terenski viljuškari promjenljivog dohvata – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija
Važeći
engleski
2013-06-12
27
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Pušnice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-11-21
48
85 KM 
Kupi
Ručni alati sa spremnikom za punjenje - Sigurnosni zahtjevi - Alati za trajno obilježavanje i pričvršćivanje
Važeći
engleski
2013-06-07
69
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za valjaonice šipki, valjaonice konstrukcionih čelika i valjaonice žice
Važeći
engleski
2014-06-24
65
98 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Pruga - Prikolice i pripadajuća oprema - Dio 2: Opšti sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-24
64
98 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Pruga - Demontažne mašine i pripadajuća oprema – Dio 2: Opšti sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-25
37
76 KM 
Kupi
Određivanje najvećeg pritiska i najvećeg porasta pritiska eksplozije plinova i para
Važeći
engleski
2014-06-24
2
0 KM 
Kupi
Vozila za sve terene (ATVs - Quads) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2013-05-16
72
105 KM 
Kupi
Vozila za sve terene (ATVs - Quads) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2016-06-30
5
0 KM 
Kupi
Vrata na mehanički pogon - Sigurnost pri upotrebi - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2014-11-28
58
92 KM 
Kupi
Vrata na mehanički pogon - Sigurnost pri upotrebi - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2013-11-25
65
98 KM 
Kupi
Jahana, motorizovana vozila namijenjena za transport osoba i roba i nisu namijenjena za upotrebu na javnim cestama – Motocikli sa dva točka i jednim kolotragom - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2010-12-24
12
38 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za reakciono presovanje - dio 1: Sigurnosni zahtjevi jedinica za mjerenje i mješanje
Važeći
engleski
2015-06-22
54
92 KM 
Kupi
Mašine za gradnju tunela - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-30
18
53 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport – Dinamički testovi za verifikaciju bočne stabilnosti - Čeoni viljuškari
Važeći
engleski
2015-06-22
152
136 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-22
25
61 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 2: Pokretne bušilice za građevinarstvo i geotehničko inžinjerstvo, kamenolome i rudarstvo
Važeći
engleski
2015-06-22
33
76 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 3: Horizontalno usmjerena oprema za bušenje
Važeći
engleski
2015-06-22
12
38 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 4: Oprema za izradu temelja
Važeći
engleski
2015-06-22
16
46 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 5: Oprema za membranske zidove
Važeći
engleski
2015-06-22
14
46 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 6: Oprema za mlazno nanošenje i ubrizgavanje
Važeći
engleski
2015-06-22
22
61 KM 
Kupi
Oprema za bušenje i izradu temelja - Sigurnost - Dio 7: Zamjenjiva pomoćna oprema
Povučen
engleski
2014-06-24
52
92 KM 
Kupi
Karting za razonodu - Dio 1: Sigurnosni zahtevi i metode ispitivanja za karting
Važeći
engleski
2016-06-28
53
92 KM 
Kupi
Karting za razonodu - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za kartinge
Važeći
engleski
2014-06-26
29
68 KM 
Kupi
Poljoprivredne mašine - Rovokopači - Bezbjednost
Važeći
engleski
2014-06-18
40
76 KM 
Kupi
Mašine za sabijanje otpada ili recikliranih frakcija – Horizontalne prese za baliranje - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2014-06-24
15
46 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 1: Dodatni zahtjevi za samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta
Važeći
engleski
2016-06-28
16
46 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 1: Dodatni zahtjevi za samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta
Važeći
engleski
2014-06-24
11
38 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 5: Dodatni zahtjevi za vozila za unutrašnji transport sa ručnim pogonom
Važeći
engleski
2015-06-30
13
46 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija - Dio 6: Dodatni zahtjevi za vozila za prevoz tereta i osoblja
Važeći
engleski
2015-06-01
40
76 KM 
Kupi
Protivpožarna zaštita – Sistemi za doziranje nadpritiskom (PPPS) i sistemi za komprimiranu vazdušnu pjenu (CAFS)
Važeći
engleski
2016-06-24
71
105 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Prese za vulkanizaciju – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-18
45
85 KM 
Kupi
Mašine za sabijanje otpadnog materijala ili frakcija za reciklažu – Sabijači - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-18
42
85 KM 
Kupi
Mašine za sabijanje otpadnog materijala ili frakcija za reciklažu – Vertikalne prese za baliranje - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-26
31
68 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Dijelovi upravljačkih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 1: Opšti principi za projektovanje i razvoj
Važeći
engleski
2015-06-26
44
85 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Dijelovi upravljačkih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 2: Faza koncepta
Važeći
engleski
2015-06-26
64
98 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Dijelovi upravljačkih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 3: Serijski razvoj, hardver i softver
Važeći
engleski
2015-06-26
29
68 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Dijelovi upravljačkih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 4: Proizvodnja, rukovanje, modifikacija i prateći procesi
Važeći
engleski
2010-07-02
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Osnovni pojmovi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotacione stalažne peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za razvlačenje tijesta - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Avani za tijesta i peciva - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2017-08-23
51
92 KM 
Kupi
Mašine za preradu hrane - Automatski industrijski strojevi za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-09
19
53 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 1: Kovane čelične komponente, Klasa 8
Važeći
engleski
2009-06-24
16
46 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 2: Kovane čelične teretne kuke sa osiguračem, Klasa 8
Važeći
engleski
2009-06-24
18
53 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 3: Kovane čelične samozatvarajuće kuke - Klasa 8
Važeći
engleski
2017-08-25
53
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi konvertora za čelik i pripadajuću opremu
Važeći
engleski
2010-07-09
20
53 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 4: Karike, Klasa 8
Važeći
engleski
2010-07-09
20
53 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 5: Kovane čelilne kuke za dizanje sa osiguračem – Klasa 4
Važeći
engleski
2010-07-09
18
53 KM 
Kupi
Komponente za priveznice – Sigurnost – Dio 6: Karike, Klasa 4
Važeći
engleski
2011-12-01
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za sjeckanje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2013-05-16
21
61 KM 
Kupi
Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem – Sigurnost – Dio 1: Motori sa kompresionim paljenjem
Važeći
engleski
2018-07-24
51
92 KM 
Kupi
Dizalice – Sistemi lakih dizalica
Povučen
engleski
2011-05-17
2
0 KM 
Kupi
Oprema i sastavni dijelovi namijenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u podzemnim rudnicima
Povučen
engleski
2009-07-09
40
76 KM 
Kupi
Oprema i sastavni dijelovi namijenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u podzemnim rudnicima
Povučen
engleski
2010-12-08
44
85 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih kamiona - Rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Upotreba u zapaljivom gasu, pari, magli i prašini
Povučen
engleski
2014-06-24
44
85 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport - Rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Upotreba u zapaljivom gasu, pari, magli i prašini
Važeći
engleski
2010-07-09
66
98 KM 
Kupi
Stražnji podizači – Podizne platforme montirane na cestovna vozila na točkovima – Sigurnosni zahtjevi – Dio 1: Stražnji podizači za robu
Važeći
engleski
2010-07-09
61
98 KM 
Kupi
Stražnji podizači – Podizne platforme montirane na cestovna vozila na točkovima – Sigurnosni zahtjevi – Dio 2: Stražnji podizači za osobe
Povučen
engleski
2010-06-18
52
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Zaštitni uređaji osjetljivi na pritisak - Dio 1: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje podmetača i platformi osjetljivih na pritisak
Povučen
engleski
2010-06-18
62
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Zaštitni uređaji osjetljivi na pritisak - Dio 2: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje traka i poluga osjetljivih na pritisak
Povučen
engleski
2010-06-18
67
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Zaštitni uređaji osjetljivi na pritisak - Dio 3: Opšti zahtjevi za projektovanje i ispitivanje prigušivača, podloga, žica i sličnih uređaja osjetljivih na pritisak
Važeći
engleski
2010-12-14
81
112 KM 
Kupi
Hidraulične platforme (HPs) za gašenje požara i spašavanje - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje
Važeći
engleski
2011-11-28
38
76 KM 
Kupi
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtjevi za hidrauličke podgrade svoda - Dio 1: Elementi podgrade i opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-11-28
37
76 KM 
Kupi
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtjevi za hidrauličke podgrade svoda - Dio 2: Pogonjeni sklopovi podupirača i greda
Važeći
engleski
2011-11-28
34
76 KM 
Kupi
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtjevi za hidrauličke podgrade svoda - Dio 3: Hidraulički sistemi upravljanja
Povučen
engleski
2010-06-14
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Tračne pile
Važeći
engleski
2014-06-09
70
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Tračne pile - Dio 1: Stolne tračne pile i tračne pile
Važeći
engleski
2014-06-09
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Tračne pile - Dio 2: Tračne pile za trupce
Važeći
engleski
2016-06-28
131
128 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za viseću pristupnu opremu - Projektni proračuni, kriteriji stabilnosti, konstrukcija - Pregledi i ispitivanja
Povučen
engleski
2011-05-30
84
112 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za viseću pristupnu opremu - Projektni proračuni, kriteriji stabilnosti, konstrukcija - Ispitivanja
Važeći
engleski
2010-12-13
28
68 KM 
Kupi
Visokotlačni strojevi s vodenim mlazom - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Strojevi
Važeći
engleski
2012-05-14
2
0 KM 
Kupi
Visokotlačni vodeno-mlazni strojevi - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Crijeva, crijevni vodovi i spojnice
Važeći
engleski
2010-10-29
14
46 KM 
Kupi
Visokotlačni vodeno-mlazni strojevi - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Crijeva, crijevni vodovi i spojnice
Važeći
engleski
2010-09-10
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Integralno osvjetljenje mašina
Važeći
engleski
2009-06-26
82
112 KM 
Kupi
Mašine za izradu obuće – Mašine za kalupovanje obuće – Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-14
57
92 KM 
Kupi
Vozila za gašenje požara i spašavanje - Dio 2: Opšti zahtjevi - Sigurnost i karakteristike
Važeći
engleski
2014-06-13
60
92 KM 
Kupi
Vozila za gašenje požara i spašavanje - Dio 2: Opšti zahtjevi - Sigurnost i karakteristike
Važeći
engleski
2014-06-13
53
92 KM 
Kupi
Vozila za gašenje požara i spašavanje - Dio 3: Trajno postavljena oprema - Sigurnost i karakteristike
Povučen
engleski
2010-12-14
37
76 KM 
Kupi
Vozila za gašenje požara i spašavanje - Dio 3: Trajno postavljena oprema - Sigurnost i karakteristike
Važeći
engleski
2010-12-13
20
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Prikolice sa sandukom za samoistovarivanje - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-06-14
107
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 1: Kružen pile sa radnim stolom (sa i bez pomičnog stola), pile za formatiranje i kružne pile na gradilištu
Važeći
engleski
2014-06-09
50
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 10: Automatske i poluautomatske kružne pile sa jednim listom pile za poprečno rezanje nagore
Povučen
engleski
2010-06-18
44
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 10: Automatske i poluautomatske kružne pile sa jednim listom pile za poprečno rezanje na gore
Važeći
engleski
2014-06-09
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 11: Poluautomatske horizontalne kružne pile za poprečno rezanje s jednim listom pile (radijalni nosači pila)
Povučen
engleski
2010-06-18
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 11: Poluautomatske i automatske horizontalne kružne pile za poprečno rezanje s jednim listom pile (radijalni nosači pila)
Važeći
engleski
2014-06-09
45
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 12: Klatne pile za poprečno rezanje
Povučen
engleski
2010-06-18
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 12: Klatne pile za poprečno rezanje
Povučen
engleski
2010-06-18
72
105 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 13: Horizontalne pile za razrezivanje ploča
Važeći
engleski
2013-05-08
65
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 13: Horizontalne pile za razrezivanje ploča
Povučen
engleski
2010-06-18
61
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 14: Vertikalne pile za razrezivanje ploča
Važeći
engleski
2013-05-08
57
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 14: Vertikalne pile za razrezivanje ploča
Važeći
engleski
2013-05-08
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 15: Višelisne kružne pile sa ugrađenim posmakom radnog komada i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-18
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 15: Višelisne kružne pile sa ugrađenim posmakom radnog komada i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Važeći
engleski
2013-05-08
50
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 16: Dvostruke ugaone pile za V-rezanje
Povučen
engleski
2010-06-18
55
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 16: Dvostruke ugaone pile za V-rezanje
Povučen
engleski
2013-05-08
46
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 17: Ručne horizontalne kružne pile sa jednim listom pile (radijalni nosači pila)
Važeći
engleski
2016-06-30
47
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 17: Ručne horizontalne kružne pile sa jednim listom pile (radijalni nosači pila)
Povučen
engleski
2010-06-18
51
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 17: Ručne horizontalne kružne pile sa jednim listom pile (ručni radijalni nosači pila)
Povučen
engleski
2014-06-09
81
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 18: Dimenzije pila
Važeći
engleski
2014-06-09
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 19: Stolne kružne pile (sa i bez pomičnog stola) i kružne pile na gradilištu
Povučen
engleski
2010-06-14
57
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 3: Pile za poprečno rezanje na dole i dvonamjenske pile za poprečno rezanje na dole/stolne kružne pile¬¬
Važeći
engleski
2013-05-08
70
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 4: Višelisne kružne pile sa ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-14
42
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 4: Višelisne kružne pile sa ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-18
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 5: Stolne kružne pile /pile za poprečno rezanje na gore
Važeći
engleski
2013-05-08
67
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 5: Stolne kružne pile/pile za poprečno rezanje na gore
Važeći
engleski
2010-06-18
67
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 6: Kružne pile za ogrjevno drvo i dvonamjenske kružne pile za ogrjevno drvo/stolne kružne pile sa ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Važeći
engleski
2013-05-08
62
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 7: Jednolisne kružne pile za trupce sa ugrađenim posmakom stola i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-14
55
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 7: Jednolisne kružne pile za trupce sa ugrađenim posmakom stola i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Važeći
engleski
2013-05-08
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 8: Jednolisne kružne pile za podužno krajčenje i rezanje sa motornim pogonom reznog uređaja i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-14
57
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 8: Jednolisne kružne pile za podužno krajčenje i rezanje sa motornim pogonom reznog uređaja i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Važeći
engleski
2013-05-08
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta Kružne pile - Dio 9: Dvolisne kružne pile za poprečno rezanje sa ugrađenim posmakom i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Povučen
engleski
2010-06-18
38
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 9: Dvolisne kružne pile za poprečno rezanje sa ugrađenim posmakom i ručnim ulaganjem i/ili skidanjem radnog komada
Važeći
engleski
2013-05-09
46
85 KM 
Kupi
Mašine za podzemne rudnike - Pokretne mašine koje rade pod zemljom - Sigurnost - Dio 1: vozila sa gumenim točkovima
Važeći
engleski
2010-12-20
51
92 KM 
Kupi
Mašine za podzemne rudnike – Mobilne mašine za podzemni rad – sigurnost – Dio 2: lokomotive na tračnicama
Važeći
engleski
2014-06-18
55
92 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opšti zahtjevi - Dio 1: Osnovni sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2010-12-24
47
85 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opšti zahtjevi - Dio 1: Osnovni sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
30
68 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opšti zahtjevi - Dio 2: Zahtjevi za stabilnost i čvrstoću, metode proračuna i ispitivanja
Važeći
engleski
2010-12-24
18
53 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opšti zahtjevi - Dio 3: Metode mjerenja i smanjivanja vibracija
Važeći
engleski
2010-12-24
22
61 KM 
Kupi
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opšti zahtjevi - Dio 4: Metode mjerenja i smanjivanja buke
Važeći
engleski
2014-12-17
26
61 KM 
Kupi
Oprema za raspršivanje i prskanje premaznih sredstava – Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-11-15
21
61 KM 
Kupi
Oprema za raspršivanje i prskanje premaznih sredstava – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-29
96
112 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu – mašine za injekciono ubrizgavanje – sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-06-13
89
112 KM 
Kupi
Automatski gorionici za tečna goriva sa vještačkom promajom
Važeći
engleski
2012-06-06
89
112 KM 
Kupi
Automatski gorionici za tečna goriva sa prinudnom cirkulacijom
Povučen
engleski
2014-06-20
98
112 KM 
Kupi
Pokretne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriterij stabilnosti – Konstrukcija - Sigurnost – Pregledi i ispitivanja
Važeći
engleski
2016-06-28
108
120 KM 
Kupi
Pokretne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriterij stabilnosti – Konstrukcija - Sigurnost – Pregledi i ispitivanja
Povučen
engleski
2010-07-09
84
112 KM 
Kupi
Pokretne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriterij stabilnosti – Konstrukcija - Sigurnost – Pregledi i ispitivanja
Važeći
engleski
2015-05-21
50
85 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Mašine za oblikovanje kompresijom i prenos kalupiranja - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2009-12-18
54
92 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Prese – Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2009-12-18
15
46 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije - Laboratorijska metoda za procjenu vibracija sjedišta vozila - Dio 1: Osnovni zahtjevi – Amandman 1
Povučen
engleski
2012-11-21
4
23 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije - Laboratorijska metoda za procjenu vibracija sjedišta vozila - Dio 1: Osnovni zahtjevi – Amandman 2
Povučen
engleski
2007-07-12
10
38 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije - Laboratorijska metoda za procjenu vibracija sjedišta vozila - Dio 1: Osnovni zahtjevi
Važeći
engleski
2013-04-25
82
112 KM 
Kupi
Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - Terminologija, posebni zahtjevi, ispitivanje i označavanje
Važeći
engleski
2009-06-26
10
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Minimalna rastojanja za sprečavanje povreda dijelova ljudskog tijela
Važeći
engleski
2017-06-14
86
112 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 2: Projektovanje, konstrukcija, ispitivanje, obilježavanje i dokumentacija
Povučen
engleski
2010-07-02
67
98 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 2: Projektovanje, konstrukcija, ispitivanje, obilježavanje i dokumentacija
Povučen
engleski
2013-04-25
67
98 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 2: Projektovanje, konstrukcija, ispitivanje, obilježavanje i dokumentacija
Važeći
engleski
2015-05-21
63
98 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje – Dio 1: Terminologija i podjela mašina za pakovanje i pridružene opreme
Povučen
engleski
2010-12-08
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje – dio 1: Terminologija i podjela mašina za pakovanje i pridružene opreme
Važeći
engleski
2016-06-24
94
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje - Dio 10: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
88
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje – dio 3: Mašine za oblikovanje, punjenje i zatvaranje
Važeći
engleski
2010-12-24
104
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje – dio 5: Mašine za omotavanje
Važeći
engleski
2014-04-29
79
105 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje - dio 6: Mašine za omotavanje paleta
Povučen
engleski
2010-12-24
89
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje - dio 6: Mašine za omotavanje na paleti
Važeći
engleski
2009-12-18
105
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje – Dio 7: Zbirne i dodatne mašine za pakovanje
Važeći
engleski
2009-06-26
76
105 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje - Dio 8: Mašine za uvezivanje
Važeći
engleski
2010-12-24
29
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za pakovanje - dio 9: Metode mjerenja buke mašina za pakovanje, pakovnih linija i pridružene opreme, stepen tačnosti 2 i 3
Važeći
engleski
2010-12-24
24
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za oblikovanje upuhivanjem - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Miješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-07-18
58
92 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-22
2
0 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-25
65
98 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2011-07-18
16
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 10: Zahtjevi za rovokopače
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 11: Zahtjevi za kompaktore za zemlju i komunalni otpad
Važeći
engleski
2011-07-18
25
61 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 12: Zahtjevi za bagere s užadima
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 2: Zahtjevi za traktore-dozere
Važeći
engleski
2011-07-18
23
61 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 3: Zahtjevi za utovarivače
Važeći
engleski
2013-07-15
23
61 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 4: Zahtjevi za rovokopače-utovarivače
Važeći
engleski
2014-06-25
33
76 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 5: Zahtjevi za hidraulične rovokopače
Povučen
engleski
2013-07-15
30
68 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 5: Zahtjevi za hidraulične rovokopače
Važeći
engleski
2011-07-18
18
53 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 6: Zahtjevi za samoistovarivače - kipere
Važeći
engleski
2011-07-18
14
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 7: Zahtjevi za strugače - skrepere
Važeći
engleski
2011-07-18
12
38 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove - Sigurnost - Dio 8: Zahtjevi za grejdere
Važeći
engleski
2011-07-18
16
46 KM 
Kupi
Mašine za zemljane radove- Sigurnost - Dio 9: Zahtjevi za polagače cijevi
Važeći
engleski
2010-12-30
51
92 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju puteva – Sigurnost – Dio 1: Zajednički zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-30
21
61 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju puteva – Sigurnost – Dio 2: Posebni zahtjevi za mašine za struganje puteva
Važeći
engleski
2010-12-30
22
61 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju puteva – Sigurnost – Dio 3: Posebni zahtjevi za stabilizaciju tla i mašine za reciklažu
Važeći
engleski
2012-11-01
61
98 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju cesta -Sigurnost - Dio 4: Posebni zahtjevi za mašine za nabijanje
Važeći
engleski
2011-07-18
29
68 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju puteva - Sigurnost - Dio 6: Posebni zahtjevi za finišere
Povučen
engleski
2011-05-17
48
85 KM 
Kupi
Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivog taložnog materijala – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-28
54
92 KM 
Kupi
Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivog taložnog materijala – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2011-05-17
22
61 KM 
Kupi
Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje tečnih premaznih nezapaljivih materijala - Zahtjevi za sigurnost
Važeći
engleski
2015-06-26
40
76 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja – Posebni zahtjevi za rezače i strugače koji se napajaju iz distributivne mreže
Važeći
engleski
2014-06-16
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Posebni zahtjevi za komercijalne centrifugalne mašine za rublje
Važeći
engleski
2014-06-16
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za sušenje rublja
Važeći
engleski
2015-06-26
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje veša
Važeći
engleski
2014-06-16
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost ručnih alata sa ektromotornim pogonom - Posebni zahtjevi za pištolje za raspršivanje
Važeći
engleski
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Sigurnost ručnih alata sa ektromotornim pogonom - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za pištolje za raspršivanje
Važeći
engleski
2015-06-26
48
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-100: Posebni zahtjevi za ručne baštenske puhače, usisivače i uređaje sa obje funkcije, koji se napajaju iz distributivne mreže
Važeći
engleski
2016-06-27
142
128 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-107: Posebni zahtjevi za robotičke kosilice za travu na baterijski pogon
Važeći
engleski
2015-06-26
50
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-91: Posebni zahtevi za ručno upravljane trimere i rubne trimere za travnjake
Važeći
engleski
2015-06-26
61
98 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-92: Posebni zahtjevi za češljače i prozračivače travnjaka sa rukovaocem koji hoda, koji se napajaju iz distributivne mreže
Važeći
engleski
2015-06-26
50
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-94: Posebni zahtjevi za makaze za travu
Važeći
engleski
2010-07-09
76
105 KM 
Kupi
Regalne dizalice i oprema – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2016-12-16
60
92 KM 
Kupi
Mašine za izgradnju puteva - Postrojenja za miješanje asfalta - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-11
17
53 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Dimenzije ljudskog tijela - Dio 1: Principi za određivanje potrebnih dimenzija prolaza za pristup cijelog tijela mašini
Važeći
engleski
2010-06-11
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Dimenzije ljudskog tijela - Dio 2: Principi za određivanje potrebnih dimenzija slobodnih prilaza
Važeći
engleski
2010-06-11
9
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Dimenzije ljudskog tijela - Dio 3: Antropometrijski podaci
Važeći
engleski
2009-06-26
31
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Dvoručni upravljački uređaji - Funkcionalni aspekti - Principi za projektovanje
Važeći
engleski,francuski
2010-12-24
8
30 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Električna oprema mašina - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-28
1
0 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski,francuski
2009-09-04
245
161 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-28
3
0 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 11: Zahtjevi za visokonaponsku (VN) opremu za napone iznad 1000 V a.c. ili 1500 V d.c., a koji ne prelaze 36 kV
Važeći
engleski
2004-09-27
107
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 11: Zahtjevi za visokonaponsku (VN) opremu za napone iznad 1000 V a.c. ili 1500 V d.c., a koji ne prelaze 36 Kv
Važeći
engleski
2014-06-18
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 31: Posebna sigurnost i EMC zahtjevi za šivaće mašine, jedinice i sisteme
Važeći
engleski
2010-12-24
265
161 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Električna oprema mašina - Dio 32: Zahtjevi za mašine za dizanje
Važeći
engleski,francuski
2012-11-21
248
161 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Električna oprema mašina - Dio 33: Zahtjevi za opremu koja se koristi u izradi poluprovodnika
Povučen
engleski
2007-07-12
40
76 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-26
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 12
Povučen
engleski
2011-05-23
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
engleski
2012-11-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1-Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-26
2
0 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski,francuski
2005-12-22
274
161 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2013-05-23
204
144 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-25
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Važeći
engleski
2016-06-27
69
98 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Važeći
engleski
2016-06-27
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
engleski
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
engleski
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, ploče za kuvanje i njeni djelovi
Važeći
engleski
2007-07-10
37
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče
Važeći
engleski
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
engleski
2017-06-20
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
engleski
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
engleski
2007-07-10
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 1
Važeći
engleski
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 11
Važeći
engleski
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 12
Važeći
engleski
2014-06-16
1
0 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
engleski
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
engleski
2011-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
engleski
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
engleski
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
engleski
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
engleski
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
engleski
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
engleski
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
engleski
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
engleski
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne vitrine za održavanje toplote
Važeći
engleski
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane
Važeći
engleski
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za uređaje za prečišćavanje vazduha
Važeći
engleski
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka
Povučen
engleski
2010-12-23
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Važeći
engleski
2013-05-23
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Povučen
engleski
2010-12-23
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Važeći
engleski
2013-05-23
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Povučen
engleski
2010-12-23
60
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Važeći
engleski
2013-05-23
86
112 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Povučen
engleski
2010-12-23
50
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu upotrebu
Važeći
engleski
2013-05-23
74
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje podova sa i bez pogona za vuču, za komercijalnu upotrebu
Važeći
engleski
2012-11-20
80
105 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane električne kosilice
Povučen
engleski
2010-12-23
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare
Važeći
engleski
2013-05-23
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i čistače na principu pare
Važeći
engleski
2017-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične uređaje - Amandman 1
Važeći
engleski
2017-06-20
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
engleski
2017-06-20
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Važeći
engleski
2018-08-21
14
46 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje s ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
95
112 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Bezbjednost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Važeći
engleski
2016-12-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
engleski
2016-12-20
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
engleski
2016-12-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
engleski,francuski
2007-07-10
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
engleski
2016-08-10
104
120 KM 
Kupi
Sigurnost u instalacijama za električno grijanje i elektromagnetne procese - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
engleski
2012-06-01
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost ručnih alata sa elektromotornim pogonom - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski,francuski
2010-06-14
310
173 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski,francuski
2012-11-20
24
61 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za bušilice i udarne bušilice
Povučen
engleski,francuski
2012-11-20
38
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za pile s povratnim kretanjem (kopirne i ubodne pile)
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
36
76 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-12: Posebni zahtjevi za vibratore za beton
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
16
46 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za lančane pile
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
77
105 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za lančane pile
Povučen
engleski,francuski
2012-06-01
18
53 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-14: Posebni zahtjevi za planer glodalice
Povučen
engleski,francuski
2010-06-14
37
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-14: Posebni zahtjevi za blanjalice
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
14
46 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za trimere za živu ogradu
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
62
98 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za trimere za živu ogradu
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
40
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za alate za spajanje zakovicama
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
72
105 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za alate za urezivanje i oblikovanje ruba trimerom
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
30
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-18: Posebni zahtjevi za alate za stezanje
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-19: Posebni zahtjevi za alate za izradu spojeva
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
32
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-19: Posebni zahtjevi za alate za izradu spojeva
Povučen
engleski
2012-11-20
35
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za odvijače i udarne ključeve
Važeći
engleski,francuski
2010-06-14
34
76 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-20: Posebni zahtjevi za tračne pile
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za čistače odvoda
Važeći
engleski
2010-06-14
19
53 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za čistače cijevi
Važeći
engleski
2014-06-16
12
38 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-22: Posebni zahtjevi za mašine za odsjecanje
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
63
98 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-22: Posebni zahtjevi za mašine za odsjecanje
Važeći
engleski,francuski
2014-06-16
46
85 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za brusilice za završnu obradu I male rotacione alate
Važeći
engleski
2015-06-26
3
23 KM 
Kupi
Ručni motorni alati s elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice, polirke i brusilice sa diskom
Važeći
engleski
2015-06-26
3
23 KM 
Kupi
Ručni motorni alati s elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice, polirke i brusilice sa diskom
Važeći
engleski
2017-06-20
4
23 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za glodalice, alate za poliranje i alate za pjeskarenje u obliku diska
Važeći
engleski,francuski
2014-06-16
21
61 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za glodalice, alate za poliranje i alate za pjeskarenje u obliku diska
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
122
128 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za glodalice, alate za poliranje i alate za pjeskarenje u obliku diska
Povučen
engleski
2013-05-23
3
23 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za brusilice i alate za poliranje koji nisu u obliku diska
Povučen
engleski,francuski
2011-05-30
37
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za brusilice i alate za poliranje koji nisu u obliku diska
Povučen
engleski,francuski
2012-06-01
113
120 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za kružne pile
Važeći
engleski,francuski
2012-11-20
56
92 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom - Sigunost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekiće
Povučen
engleski,francuski
2010-06-14
32
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za ubodne makaze i sjekače
Povučen
engleski,francuski
2010-06-14
31
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ureznice/nareznice
Važeći
engleski
2018-07-20
59
92 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Sigurnost cjepača trupaca - Dio 1: Klinasti cjepači
Povučen
engleski
2010-12-13
19
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Sigurnost cjepača trupaca - Dio 1: Klinasti cjepači
Važeći
engleski
2010-12-13
19
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Sigurnost cjepača trupaca - Dio 2: Vijčani cjepači
Važeći
engleski,francuski
2015-06-23
69
98 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja. Dio 5-3 Uređaji upravljačkih krugova i sklopnih elemenata - Zahtjevi za slicne uređaje u uslovima kvara (PDDB)
Važeći
engleski,francuski
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde sa mehaničkom funkcijom kvake - Amandman 1
Važeći
engleski
2014-06-16
4
23 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja- Dio 5-5 – Prekidački elementi i uređaji u upravljačkim krugovima- Električni uređaj za hitno zaustavljanje sa funkcijom mehaničke zadrške
Važeći
engleski
2018-08-28
21
61 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde s mehaničkom funkcijom kvake
Važeći
engleski,francuski
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde sa mehaničkom funkcijom kvake
Povučen
engleski
2012-06-01
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati – Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2010-06-14
87
112 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2012-06-01
31
68 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za radne stolove kružnih pila
Povučen
engleski
2013-05-23
51
92 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za radne stolove kružnih pila
Povučen
engleski
2014-06-16
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata –Dio 2-10: Posebni zahtjevi za brusilice za rezanje
Povučen
engleski
2012-11-20
23
61 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-10: Posebni zahtjevi za rezne brusilice
Važeći
engleski
2014-06-16
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata – Dio 2-11:Posebni zahtjevi za kombinovane ugaone i stone pile
Povučen
engleski
2010-06-14
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za stone pile za ugaono rezanje
Važeći
engleski
2013-05-23
46
85 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za stone pile za ugaono rezanje
Važeći
engleski
2012-06-01
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati –Dio 2-12: Posebni zahtjevi za mašine za narezivanje navoja
Važeći
engleski
2012-06-01
37
76 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati –Dio 2-3: Posebni zahtjevi za planer glodalice i oblarice
Povučen
engleski
2012-06-01
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za stone brusilice
Važeći
engleski
2016-12-20
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za trakaste testere
Važeći
engleski
2013-05-23
21
61 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za trakaste testere
Povučen
engleski
2012-11-20
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio2-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa vodenim hlađenjem
Važeći
engleski
2012-06-01
39
76 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za jednovretene vertikalne mašine za oblikovanje
Povučen
engleski
2014-06-16
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ugaone pile
Povučen
engleski
2010-06-14
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za pile za ugaono rezanje
Povučen
engleski
2014-06-16
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost prenosivih elektromotornih alata - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ugaone pile
Važeći
engleski,francuski
2009-12-18
50
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Označavanje, obilježavanje i pokretanje - Dio 1: Zahtjevi za vizuelne, zvučne i signale dodira
Važeći
engleski,francuski
2009-12-18
25
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Označavanje, obilježavanje i pokretanje - Dio 2: Zahtjevi za obilježavanje
Važeći
engleski,francuski
2009-12-18
25
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Označavanje, obilježavanje i pokretanje - Dio 3: Zahtjevi za položaj i funcionisanje pokretača (aktuatora)
Važeći
engleski
2010-06-11
25
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Ergonomski principi projektovanja - Dio 1: Terminologija i opšti principi
Važeći
engleski
2010-06-11
29
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Ergonomski principi projektovanja - Dio 2: Uzajamno dejstvo između konstrukcije mašine i njene namjene
Povučen
engleski,francuski
2010-12-24
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja
Važeći
engleski
2012-05-28
3
0 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja
Povučen
engleski
2004-12-29
112
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja
Važeći
engleski
2016-06-10
55
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja
Važeći
engleski
2012-06-11
44
85 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, bunkerima, posudama i lijevcima
Važeći
engleski
2012-06-11
67
98 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost opreme za mehaničko rukovanje rasutim materijalom, osim nepokretnih trakastih transportera
Važeći
engleski
2009-12-18
73
105 KM 
Kupi
Elektropogonjeni sistemi sa podesivim brojem obrtaja – Dio 5-2: Sigurnosni zahtjevi – Funkcionalnost
Važeći
engleski
2012-06-11
77
105 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost opreme za mehaničko rukovanje komadnim teretima
Važeći
engleski
2012-06-11
55
92 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost opreme za nepokretne trakaste transportere za rasute materijale
Važeći
engleski
2014-06-18
26
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Funkcionalna sigurnost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema za upravljanje koji se odnose na sigurnost
Važeći
engleski
2016-06-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Funkcionalna sigurnost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema za upravljanje koji se odnose na sigurnost, Amandman 2
Važeći
engleski
2012-05-28
3
0 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Funkcionalna sigurnost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema za upravljanje koji se odnose na sigurnost
Važeći
engleski,francuski
2007-07-12
206
144 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Funkcionalna sigurnost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema za upravljanje koji se odnose na sigurnost (IEC 62061:2005)
Povučen
engleski
2009-12-18
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Smanjenje rizika po zdravlje od opasnih materija koje emituju mašine - Dio 1: Principi i specifikacije za proizvođače mašina
Povučen
engleski
2009-06-26
11
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Smanjenje rizika po zdravlje od opasnih materija koje emituju mašine - Dio 2: Metodologija izvođenja postupka verifikacije
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
4
0 KM 
Kupi
Ručni prenosivi alati na elektromotorni pogon za uređenje travnjaka i dvorišta - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2016-12-20
189
144 KM 
Kupi
Ručni prenosivi alati na elektromotorni pogon za uređenje travnjaka i dvorišta - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2018-08-21
35
76 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prijenosni alati i mašine za travnjake i bašte – Sigurnost – Dio 2-10: Posebni zahtjevi za ručne mješalice
Važeći
engleski
2017-12-25
30
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za ručne povratne testere
Važeći
engleski
2017-12-25
26
61 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove - Sigunost - Dio 2-14: Posebni zahtjevi za blanjalice
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
4
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za ručne odvijače i udarne odvijače/ključeve
Važeći
engleski,francuski
2015-06-26
40
76 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za ručne odvijače i udarne odvijače/ključeve
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
4
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za ručne brusilice i polirke koji nisu u obliku diska
Važeći
engleski
2015-06-26
42
85 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za ručne brusilice i polirke koji nisu u obliku diska
Važeći
engleski
2015-06-26
91
112 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za ručne kružne pile
Važeći
engleski
2017-12-25
22
61 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosni alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za ručne makaze i ubodne sjekače
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
5
0 KM 
Kupi
Ručni prenosivi alati na elektromotorni pogon za uređenje travnjaka i dvorišta - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ručne ureznice i alate za pravljenje navoja
Važeći
engleski
2016-12-20
22
61 KM 
Kupi
Ručni prenosivi alati na elektromotorni pogon za uređenje travnjaka i dvorišta - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ručne ureznice i alate za pravljenje navoja
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
4
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosive stolne pile
Važeći
engleski
2015-06-26
110
120 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosive stolne pile
Važeći
engleski
2017-12-25
2
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prenosne mašine za odsjecanje
Važeći
engleski
2017-12-25
32
68 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prenosne mašine za odsjecanje
Važeći
engleski
2018-08-21
27
68 KM 
Kupi
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prijenosni alati i mašine za travnjake i bašte – Sigurnost – Dio 3-13: Posebni zahtjevi za prijenosne bušilice
Važeći
engleski,francuski
2016-12-20
2
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa tečnim hlađenjem
Važeći
engleski
2015-06-26
44
85 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa tečnim hlađenjem.
Važeći
engleski,francuski
2017-12-25
4
0 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prenosne kutne pile
Važeći
engleski
2017-12-25
39
76 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prenosne kutne pile
Važeći
engleski
2009-12-25
2
0 KM 
Kupi
Automatski gasni gorionici s ventilatorom
Važeći
engleski
2009-06-23
100
112 KM 
Kupi
Automatski gasni gorionici s ventilatorom
Važeći
engleski
2015-06-26
31
68 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Rasipači gnojiva - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-12-13
16
46 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Rasipači gnojiva - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-06-18
74
105 KM 
Kupi
Alatne mašine - Mehaničke prese – Sigurnost
Povučen
engleski
2010-06-18
55
92 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Hidrauličke prese
Povučen
engleski
2012-11-21
56
92 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Hidrauličke prese
Važeći
engleski
2010-12-13
36
76 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Mašine za utovar, miješanje i/ili sjeckanje i distribuciju silažne stočne hrane - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-12-13
20
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Sakupljači bala - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-12-13
18
53 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Mašine za kidanje izdanaka vinove loze - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-12-13
25
61 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Rezervoari za tečno gnojivo - Sigurnost
Povučen
engleski
2010-12-08
39
76 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Motokultivatori sa montiranim rotacionim alatima za obradu - Sigurnost
Važeći
engleski
2014-06-26
2
0 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo – Ručno upravljani traktori sa rotacionom kopačicom i dodatkom pogonskih točkova i ostalih oruđa za obradu tla - Sigurnost
Važeći
engleski
2014-06-26
44
85 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo – Ručno upravljani traktori sa rotacionom kopačicom i dodatkom pogonskih točkova i ostalih oruđa za obradu tla - Sigurnost
Važeći
engleski
2013-05-28
2
0 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za mašine i postrojenja za kalupovanje i izradu jezgri u livnicama i za pripadajuću opremu
Važeći
engleski
2011-05-30
55
92 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za mašine i postrojenja za kalupovanje i izradu jezgri u livnicama i za pripadajuću opremu
Važeći
engleski
2012-06-11
36
76 KM 
Kupi
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za sisteme i njihove komponenata za pneumatski transport rasutih materijala
Povučen
engleski
2010-12-13
49
85 KM 
Kupi
Mašine za poljoprivredu - Rotacione kosačice i kosačice sa zamajcem - Sigurnost
Važeći
engleski
2010-06-18
51
92 KM 
Kupi
Industrijska oprema za termičku obradu - Dio 1: Opšti zahtjevi za sigurnost opreme za termičku obradu
Važeći
engleski
2012-05-28
125
128 KM