Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2009-12-18
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 8: Parametar koncentracije polutanta, metoda ispitivanja na stolu
Važeći
engleski
2009-12-18
9
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Vrednovanje emisije opasnih supstanci nošenih zrakom – Dio 9: Parametar koncentracije polutanta, sobna metoda
Važeći
engleski
2013-05-21
28
68 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu - Ekstruderi i linije za ekstrudiranje - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi za ekstrudere
Povučen
engleski
2010-06-29
22
61 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu – ekstruderi i linije za ekstrudiranje dio 2 : sigurnosni zahtjevi za čeone granulatore
Važeći
engleski
2010-06-29
27
68 KM 
Kupi
Mašine za plastiku i gumu – ekstruderi i linije za ekstrudiranje - dio 3 : sigurnosni zahtjevi za izvlakače
Povučen
engleski
2009-07-09
52
92 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Sprječavanje eksplozije i zaštita - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Važeći
engleski
2012-05-25
44
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Važeći
engleski
2015-06-15
34
76 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Povučen
engleski
2009-07-09
41
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Povučen
engleski
2009-06-24
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Važeći
engleski
2018-07-24
114
120 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prijevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Povučen
engleski
2011-05-30
92
112 KM 
Kupi
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Važeći
engleski
2012-06-04
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtjevi – Dio 1: Opći zahtjevi za vozila unutrašnjeg transporta sa električnim baterijskim pogonom
Važeći
engleski
2011-06-01
13
46 KM 
Kupi
Sigurnost industrijskih vozila - Električni zahtjevi – Dio 2: Opšti zahtjevi za vozila pogonjena motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem
Važeći
engleski
2012-06-04
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtjevi - Dio 3: Specifični zahtjevi za sisteme za prenos električne energije za vozila unutrašnjeg transporta sa motorima na unutrašnje sagorijevanje
Važeći
engleski
2013-07-15
63
98 KM 
Kupi
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2011-07-18
63
98 KM 
Kupi
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2010-12-24
26
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku – Mašine za usitnjavanje – dio 1: Sigurnosni zahtjevi za granulatore sa noževima
Povučen
engleski
2010-12-24
22
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za usitnjavanje - dio 2: Sigurnosni zahtjevi za mašine za istiskivanje granulata
Važeći
engleski
2010-12-24
21
61 KM 
Kupi
Mašine za gumu i plastiku - Mašine za usitnjavanje - Dio 3: Sigurnosni zahtjevi za drobljenje


Ukupno 1181, strana 3 od 60