Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2007-03-08
6
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 1: Nelegirane čelične cijevi sa specifičnim osobinama na sobnoj temperaturi- Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
40
76 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 1: Nelegirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sobnoj temperaturi
Važeći
engleski
2007-03-08
5
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 2: Elektrolučno zavarene nelegirane i legirane čelične cijevi sa specifičnim osobinama na povišenoj temperaturi- Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
28
68 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 2: Elektrolučno zavarene nelegirane i legirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na povišenoj temperaturi
Važeći
engleski
2007-03-08
6
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 3: Cijevi od legiranog sitnozrnastog čelika- Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
45
85 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 3: Cijevi od legiranog sitnozrnastog čelika
Važeći
engleski
2007-03-08
5
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 4: Elektrolučno zavarene nelegirane čelične cijevi sa specifičnim osobinama na sniženoj temperaturi- Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
28
68 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 4: Električno zavarene nelegirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sniženoj temperaturi
Važeći
engleski
2007-03-08
6
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 5: Nelegirane i legirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specifičnim osobinama na povišenoj temperaturi- Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
35
76 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 5: Nelegirane i legirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specificiranim osobinama na povišenoj temperaturi
Važeći
engleski
2007-03-08
5
30 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 6: Nelegirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specifičnim osobinama na sniženoj temperaturi - Amandman A1
Važeći
engleski
2003-11-18
33
76 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 6: Nelegirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specificiranim osobinama na sniženoj temperaturi
Povučen
engleski
2007-03-08
39
76 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 7: Cijevi od nerđajućeg čelika
Važeći
engleski
2015-06-12
36
76 KM 
Kupi
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 7: Cijevi od nehrđajućeg čelika
Važeći
engleski
2007-03-13
35
76 KM 
Kupi
Hladno oblikovani zavareni konstrukcioni šuplji profili od nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 1: Tehnički uslovi isporuke
Povučen
engleski
2001-09-26
39
76 KM 
Kupi
Hladno oblikovani zavarivi šuplji profili od nelegiranih i fino zrnastih konstrukcionih čelika - Dio 2: Tolerancije, dimenzije i karakteristike presjeka
Važeći
engleski
2007-03-13
36
76 KM 
Kupi
Hladno oblikovani zavareni konstrukcioni šuplji profili od nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 2: Tolerancije, dimenzije i osobine presjeka
Važeći
engleski
2004-09-27
9
38 KM 
Kupi
Bešavne i šavne čelične cijevi - Dimenzije i mase po jedinici dužine
Važeći
engleski
2001-12-12
19
53 KM 
Kupi
Unutrašnja i/ili vanjska površinska zaštita za čelične cijevi - Specifikacija za galvanizaciju potapanjem u vruću kupku u automatskim postrojenjima
Važeći
engleski
2008-07-21
17
53 KM 
Kupi
Čelične cijevi, cijevni priključci i konstrukcioni šuplji profili - Simboli i definicije pojmova koji se koriste u standardima za proizvode


Ukupno 157, strana 2 od 8