Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2016-06-29
15
46 KM 
Kupi
Zavarivanje - Parametri termičke obrade poslje zavarivanja čelika
Povučen
engleski
2008-02-26
9
38 KM 
Kupi
Zavarivanje - Smjernice za sistem grupisanja metalnih materijala
Povučen
engleski
2014-06-25
10
38 KM 
Kupi
Zavarivanje - Smjernice za sistem grupisanja metalnih materijala
Važeći
engleski
2018-06-14
11
38 KM 
Kupi
Zavarivanje - Smjernice za sistem grupisanja metalnih materijala
Važeći
engleski
2018-06-14
35
76 KM 
Kupi
Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima - Sredstva za nagrizanje za mikroskopsko i makroskopsko ispitivanje
Važeći
engleski
2007-03-05
17
53 KM 
Kupi
Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima - Ispitivanje zavarerenih uzoraka na tople pukotine - Elektrolučni postupci zavarivanja - Dio 3: Ispitivanje vanjskim opterećenjem
Važeći
engleski
2009-08-31
74
105 KM 
Kupi
Zavarivanje - Usporedba standardnih metoda za izbjegavanje hladnih pukotina
Povučen
engleski
2008-02-26
19
53 KM 
Kupi
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Evropski materijali
Važeći
engleski
2010-06-30
36
76 KM 
Kupi
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala – Evropski materijali
Povučen
engleski
2008-02-26
58
92 KM 
Kupi
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Američki materijali
Važeći
engleski
2011-06-09
61
98 KM 
Kupi
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Američki materijali
Važeći
engleski
2008-02-26
27
68 KM 
Kupi
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Japanski materijali
Važeći
engleski
2008-09-15
24
61 KM 
Kupi
Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala - Dio 6 :Smjernice za primjenu ISO 3834
Povučen
engleski
2008-02-26
22
61 KM 
Kupi
Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju i srodnim postupcima - Laboratorijski metod za uzorkovanje dima i plinova - Dio 5: Identifikacija produkata termalne degradacije koji se oslobađaju u toku zavarivanja ili rezanja proizvoda koji sadrže u potpunosti ili djelomično organske materije
Važeći
engleski
2014-06-25
5
0 KM 
Kupi
Zaštita zdravlja i sigurnost u zavarivanju i srodnim postupcima -- Laboratorijski metod za uzorkovanje dima i plinova – Dio 6: Procedura za kvantitativno određivanje dima i plinova pri elektrootpornom tačkastom zavarivanju - Tehnička korekcija 1
Važeći
engleski
2013-06-10
21
61 KM 
Kupi
Zaštita zdravlja i sigurnost u zavarivanju i srodnim postupcima -- Laboratorijski metod za uzorkovanje dima i plinova – Dio 6: Procedura za kvantitativno određivanje dima i plinova pri elektrootpornom tačkastom zavarivanju
Važeći
engleski
2005-10-14
55
92 KM 
Kupi
Zavarivanje i srodni postipci - Sistem označavanja nedostatka
Važeći
engleski
2017-06-19
23
61 KM 
Kupi
Numerička simulacija zavarivanja - Izvedba i dokumentacija
Važeći
engleski
2015-06-30
25
61 KM 
Kupi
Oprema za plinsko zavarivanje - Industrijski ručni i mašinski gorionici za zagrijavanje plamenom, tvrdo lemljenje i srodne postupke
Važeći
engleski
2007-03-05
57
92 KM 
Kupi
Termini i definicije za potrebe zavarivanja u vezi sa EN 1792


Ukupno 673, strana 1 od 34