Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2018-08-28
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost mašina – Veza sa ISO 12100 - Dio 1:Kako se ISO 12100 dovodi u vezu sa standardima tipa B i C
Važeći
engleski
2012-05-28
22
61 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije i udari – Mjerenje i procjena pojedinačnih udara koji su preneseni sa ručnih i ručno-upravljanih mašina na sistem šaka-ruka
Važeći
engleski
2012-05-28
2
0 KM 
Kupi
Ručni prenosni mašinski alati - Mjerenje vibracija na rukohvatu - Dio 11: Alati za zakivanje
Važeći
engleski
2012-05-28
14
46 KM 
Kupi
Ručni prenosni mašinski alati - Mjerenje vibracija na rukohvatu - Dio 11: Alati za zakivanje
Važeći
engleski
2017-07-04
57
92 KM 
Kupi
Vibracije šaka-ruka – Smjernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Dio 2: Rukovođenje mjerama na radnom mjestu
Važeći
engleski
2012-05-28
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Jonizujuće zračenje koje emituju mašine – Smjernice za primjenu tehničkih standarda u projektovanju mašina da bi se ispunili propisani zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-28
23
61 KM 
Kupi
Vibracije cijelog tijela – Smjernice za smanjenje rizika od vibracija - Dio 1: Inženjerske metode projektovanja mašina
Važeći
engleski
2012-05-28
39
76 KM 
Kupi
Vibracije cijelog tijela – Smjernice za smanjenje rizika od vibracija - Dio 2: Mjere rukovođenja na radnom mjestu
Povučen
engleski
2012-05-28
40
76 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Uputstva za procjenu izloženosti vibracijama koje se prenose na ruke informacija na raspolaganju uključujući i one koje je su predvidjeli proizvođači mašina
Važeći
engleski
2014-06-18
53
92 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Uputstva za procjenu izloženosti vibracijama koje se prenose na ruku korišćenjem informacija na raspolaganju uključujući i one koje su predvidjeli proizvođači mašina
Važeći
engleski
2014-06-18
20
53 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije i udari — Vibracije koje se prenose na ruku — Uticaj sile hvatanja površine rukohvata mašine na procjenu izloženosti
Važeći
engleski
2012-11-21
37
76 KM 
Kupi
Smjernice za primjenu ISO 13849-1 i IEC 62061 pri projektovanju kontrolnih sistema mašina koji se odnose na sigurnost
Povučen
engleski
2012-11-21
90
112 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za opremu koja upotrebljava aktivne optoelektronske zaštitne uređaje
Važeći
engleski,francuski
2012-11-21
147
128 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 3: Posebni zahtjevi za aktivne optoelektronske zaštitne uređaje osjetljive na difuznu refleksiju (AOPDDR)
Važeći
engleski,francuski
2012-11-21
111
120 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Primjena zaštitne opreme za otkrivanje prisustva osoba
Važeći
engleski
2012-05-28
10
38 KM 
Kupi
Vibracije šaka-ruka – Smjernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Dio 1: Inženjerske metode projektovanja mašina
Povučen
engleski
2012-05-28
26
61 KM 
Kupi
Vibracije šaka-ruka – Smjernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Dio 2: Mjere rukovođenja na radnom mjestu
Važeći
engleski
2012-05-28
14
46 KM 
Kupi
Mehaničke vibracije – Uputstvo o uticajima vibracija na zdravlje ljudskog tijela
Povučen
engleski
2012-05-28
8
30 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Dijelovi kontrolnih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 100: Uputstvo za upotrebu i primjenu EN 954-1:1996
Povučen
njemački
1999-12-23
2
23 KM 
Kupi
Redukcione čahure za alate učvršćene poprečnim klinom


Ukupno 1340, strana 1 od 67