Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
1999-09-27
4
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara E za primjenu u otvorenom prostoru
Povučen
engleski
1999-09-27
4
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara E za primjenu u suhim prostorijama
Povučen
njemački
1999-09-27
4
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara E za primjenu u suhim prostorijama
Povučen
engleski
1999-09-27
2
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara H za primjenu u otvorenom prostoru
Povučen
njemački
1999-09-27
2
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara H za primjenu u otvorenom prostoru
Povučen
engleski
1999-09-27
3
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara G za primjenu u suhim prostorijama
Povučen
njemački
1999-09-27
3
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara G za primjenu u suhim prostorijama
Povučen
njemački
1999-09-27
3
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara K za ugrožene pogonske prostorije eksplozijom
Važeći
engleski
2009-06-23
4
23 KM 
Kupi
Ručni detektori požara (tip K) za upotrebu u prostorijama potencijalno ugroženim eksplozivnim plinovima i prašinom
Povučen
njemački
2000-11-08
5
30 KM 
Kupi
Usisna crijeva za vatrogastvo, zahtjevi, ispitivanje i rukovanje
Povučen
njemački
2000-11-08
6
30 KM 
Kupi
Crijeva visokog pritiska - Zahtjevi, ispitivanje i rukovanje
Povučen
njemački
2000-11-08
2
23 KM 
Kupi
Crijeva visokog pritiska - Utvrđivanje pada pritiska
Povučen
njemački
2000-11-08
2
23 KM 
Kupi
Crijeva visokog pritiska - Utvrđivanje postojanosti na trenje
Povučen
njemački
2000-11-08
2
23 KM 
Kupi
Crijeva visokog pritiska - Ponašanje pod uticajem plamena
Povučen
njemački
2000-11-08
12
38 KM 
Kupi
Sistem za dojavu opasnosti od požara, provale i prepada - Opći zahtjevi
Povučen
engleski
2005-02-11
25
61 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa prekidačem - Dio 1: Klasifikacija - Opšti sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-23
28
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 1: Klasifikacija – Opšti i sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2005-02-11
29
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa prekidačem - Dio 2: Verifikacija opštih sigurnosnih zahtjeva
Važeći
engleski
2009-06-23
30
68 KM 
Kupi
Protivpožarne pumpe - Protivpožarne centrifugalne pumpe sa ručicom - Dio 2: Verifikacija opštih sigurnosnih zahtjeva
Povučen
engleski
2008-12-29
40
76 KM 
Kupi
Prenosne požarne ljestve.


Ukupno 539, strana 4 od 27