Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
bosanski
2016-06-13
34
88 KM 
Kupi
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Vrhunski koncepti Lokalnih Dinamičkih Mapa
Važeći
engleski
2014-06-26
34
76 KM 
Kupi
Javni transport - Interoperabilni sistem upravljanja troškovima prevoza - Dio 2: Poslovne prakse
Važeći
engleski
2014-06-26
49
85 KM 
Kupi
Javni transport - Interoperabilni sistem upravljanja troškovima prevoza - Dio 3: Koncepti komplementarni Dijelu 1 za višenamjenske medije
Povučen
engleski
2014-06-26
53
92 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Komunikacija za provjeru usaglašenosti autonomnih sistema
Važeći
engleski
2015-06-08
44
85 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena opreme u vozilu i pored puta na usaglašenost sa ISO/TS 13141 - Dio 1: Struktura okruženja za testiranje i namjene testiranja
Važeći
engleski
2014-06-26
23
61 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 13141 – Dio 2: Apstraktni skup ispitivanja
Povučen
engleski
2014-06-26
5
0 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Komunikacija u svrhu unapređenja lokalizacije za autonomne sisteme – Tehnička korekcija 1
Povučen
engleski
2014-06-26
45
85 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Komunikacija u svrhu unapređenja lokalizacije za autonomne sisteme
Važeći
engleski
2014-06-26
79
105 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 12813 – Dio 1: Struktura opreme za testiranje i svrhe testiranja
Važeći
engleski
2014-06-26
27
68 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 12813 – Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Važeći
engleski
2016-06-13
60
92 KM 
Kupi
Zdravstvena informatika – Detaljni klinički modeli, karakteristike i procesi
Važeći
engleski
2015-06-08
13
46 KM 
Kupi
Zdravstvena informatika – Klasifikacija namjena za obradu ličnih zdravstvenih podataka
Važeći
engleski
2015-06-08
113
120 KM 
Kupi
Zdravstvena informatika – Zahtjevi za sigurnost i privatnost EHR sistema (sistemi elektronskih zdravstvenih podataka) za korištenje prilikom ocjenjivanja usklađenosti
Važeći
engleski
2014-06-26
183
144 KM 
Kupi
Saobraćajne i putničke informacije – Poruke preko sistema neovisnih od medija koji šalju informacije korisnicima – Rječnik grafičkih podataka za sisteme koji šalju informacije korisnicima prije i u toku putovanja
Povučen
engleski
2014-06-26
4
0 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procedure testiranja za korisničku i fiksnu opremu – Dio 1: Opis procedura testiranja
Povučen
engleski
2008-01-16
88
112 KM 
Kupi
Drumski transport i saobraćajna telematika - Elektronsko sakupljanje neknade - Procedure testiranja za korisničku i fiksnu opremu - Dio 1: Opis procedura testiranja
Povučen
engleski
2012-06-15
99
112 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Ispitne procedure za korisničku i fiksnu opremu – Dio 1: Opis ispitnih procedura
Važeći
engleski
2016-06-13
95
112 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procedure testiranja za korisničku i fiksnu opremu – Dio 1: Opis procedura testiranja
Povučen
engleski
2008-01-16
92
112 KM 
Kupi
Drumski transport i saobraćajna telematika - Elektronsko sakupljanje naknade - Procedure testiranja za korisničku i fiksnu opremu - Dio 2: Testiranje usaglašenosti ugrađene jedinice aplikacionog interfejsa
Povučen
engleski
2013-07-01
89
112 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procedure testiranja za korisničku i fiksnu opremu - Dio 2: Testiranje usaglašenosti aplikacionog interfejsa ugrađene jedinice


Ukupno 3152, strana 1 od 158