Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2009-07-13
6
0 KM 
Kupi
Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihovih sastavnih dijelova - Dio 1: Kodovi zemalja; Tehnička korekcija 1
Povučen
engleski
2009-07-13
71
105 KM 
Kupi
Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihovih sastavnih dijelova - Dio 1: Kodovi zemalja
Važeći
engleski
2015-05-29
75
105 KM 
Kupi
Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihovih sastavnih dijelova - Dio 1: Kodovi zemalja
Povučen
engleski
2010-07-02
2
23 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema - Definisanje usluga međubibliotečke pozajmice; Amandman 1: Dopuna dodatku D kojim se utvrđuje Nacionalna biblioteka Kanade kao služba za održavanje
Povučen
engleski
2010-07-02
59
92 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema - Definisanje usluga međubibliotečke pozajmice
Važeći
engleski
2016-06-27
75
105 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema - Definisanje usluga međubibliotečke pozajmice
Povučen
engleski
2010-07-02
2
23 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema –Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 1: Specifikacija protokola; Amandman 1: Podrška za upotrebu identifikatora objekta u parametru "identifikator" podataka u proširenju
Povučen
engleski
2010-07-02
2
23 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema –Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 1: Specifikacija protokola; Amandman 2: Dopuna dodatku I kojim se utvrđuje Nacionalna biblioteka Kanade kao služba za održavanje i registraciju
Povučen
engleski
2010-07-02
109
120 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema –Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 1: Specifikacija protokola
Važeći
engleski
2016-06-27
125
128 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema – Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 1: Specifikacija protokola
Povučen
engleski
2010-07-02
38
76 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međusobno povezivanje otvorenih sistema –Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 2: Proforma izjava o protokolu za usklađenost implementacije (PICS)
Važeći
engleski
2016-06-27
34
76 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija –Međusobno povezivanje otvorenih sistema – Specifikacija protokola za primjenu međubibliotečke pozajmice – Dio 2: Proforma izjava o protokolu za usklađenost implementacije (PICS)
Važeći
engleski
2011-05-05
12
38 KM 
Kupi
Aplikacije za snimanje dokumenata - Preporuke za kreiranje originalnih dokumenata
Važeći
engleski
2011-11-28
4
23 KM 
Kupi
Mikrografija - čitači-pisači za providne mikroforme; karakteristike
Važeći
engleski
2011-11-28
6
30 KM 
Kupi
Mikrografija - Rotirajuća kamera za mikrofilm formata 16 mm; mehaničke i optičke karakteristike
Važeći
engleski
2012-05-10
9
38 KM 
Kupi
Upravljanje dokumentima - Uspostavljanje osnovnih odrednica i analiza poslovnog procesa
Važeći
engleski
2010-07-02
31
68 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Sažeti navod o fondu
Važeći
engleski
2012-05-10
4
23 KM 
Kupi
Mikrografija; sistemi s planetarnim kamerama; testni uzorak za provjeru performansi
Važeći
engleski
2011-11-28
10
38 KM 
Kupi
Mikrografija - Sistemi s rotirajućim kamerama - Testni uzorak za provjeru performansi
Važeći
engleski
2010-07-02
12
38 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Proširenje kodiranog skupa karaktera za ćirilicu za neslavenske jezike za razmjenu bibliografskih informacija


Ukupno 305, strana 1 od 16