Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2018-06-21
30
68 KM 
Kupi
Procesi, elementi podataka i dokumenti u trgovini, industriji i administraciji – Profili dugoročnih potpisa - Dio 3: Profili dugoročnih potpisa za PDF napredne elektronske potpise (PAdES)
Važeći
engleski
2013-04-17
38
76 KM 
Kupi
Elektronsko arhiviranje - Dio 1: Specifikacije za dizajn i rad informacionog sistema za zaštitu elektronskih dokumenata
Važeći
engleski
2011-05-05
6
30 KM 
Kupi
Mikrografija - Kontrola kvaliteta COM snimača koji stvaraju sliku jednostrukim internim sistemom prikazivanja - Dio 1: Karakteristike softverskog testa
Važeći
engleski
2011-05-05
1
0 KM 
Kupi
Mikrografija - Kontrola kvaliteta COM snimača koji stvaraju sliku jednostrukim internim sistemom prikazivanja - Dio 2: Metoda upotrebe; Tehnička korekcija 1
Važeći
engleski
2011-05-05
7
30 KM 
Kupi
Mikrografija - Kontrola kvaliteta COM snimača koji stvaraju sliku jednostrukim internim sistemom prikazivanja - Dio 2: Metoda upotrebe
Važeći
engleski
2016-06-27
284
173 KM 
Kupi
Upravljanje dokumentima – Upotreba kompaktnog formata za reprezentaciju proizvoda (PRC) za 3D podatke – Dio 1: PRC 100001
Važeći
engleski
2015-05-29
27
68 KM 
Kupi
XML jezik za elektronsko poslovanje (ebXML) - Dio 5: Specifikacije osnovnih komponenti
Povučen
engleski
2008-12-15
19
53 KM 
Kupi
Informacija i dokumentacija – Upravljanje zapisima - Dio 1: Opšte
Važeći
engleski
2017-06-08
20
53 KM 
Kupi
Informacija i dokumentacija – Upravljanje zapisima - Dio 1: Koncepti i principi
Povučen
engleski
2008-12-15
5
30 KM 
Kupi
Informacija i dokumentacija – Međunarodni standardni identifikator za biblioteke i srodne organizacije (ISIL)
Povučen
engleski
2012-05-10
7
30 KM 
Kupi
Informacija i dokumentacija – Međunarodni standardni identifikator za biblioteke i srodne organizacije (ISIL)
Važeći
engleski
2013-04-17
8
30 KM 
Kupi
Informacija i dokumentacija – Međunarodni standardni identifikator za biblioteke i srodne organizacije (ISIL)
Važeći
engleski
2009-07-13
7
30 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj audiovizuelnog djela (ISAN); Amandman 1: Alternativno kodiranje i uredničke promjene
Važeći
engleski
2009-07-13
12
38 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj audiovizuelnog djela (ISAN)
Važeći
engleski
2009-12-15
20
53 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj audiovizuelnog djela (ISAN) – Dio 2: Identifikator verzije
Važeći
engleski
2009-12-15
10
38 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj muzičkog djela (ISWC)
Važeći
engleski
2011-05-05
1
0 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Dublin Core set elemenata metapodataka; Tehnička korekcija 1
Važeći
engleski
2009-12-15
5
30 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Dublin Core set elemenata metapodataka
Važeći
engleski
2010-12-15
30
68 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Transliteracija Devanagari i sličnih indijskih pisama u latinične karaktere
Važeći
engleski
2010-12-15
11
38 KM 
Kupi
Informacije i dokumentacija – Kodovi za predstavljanje imena pisama


Ukupno 305, strana 4 od 16