Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2017-12-27
19
53 KM 
Kupi
Primjena SPD (surge protective devices) zajedno sa opremom Klase II
Važeći
engleski
2014-06-30
25
61 KM 
Kupi
Uputstvo za proizvodnju, ispitivanje i dijagnostiku polimernih izolatora uzimajući u obzir krhki lom materijala jezgre
Važeći
engleski
2012-05-14
19
53 KM 
Kupi
Provodni izolatori s kapacitivnom raspodjelom potencijala, od 52 kV do 420 kV, za vanjsku ugradnju na transformatore s uljnom izolacijom
Povučen
engleski
2012-05-14
19
53 KM 
Kupi
Prenaponski zaštitni uređaji za niski napon – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primjenu koja uključuje i istosmjernu struju – Dio 12: Principi za odabir i primjenu SPDs (surge protection devices) spojenih na fotonaponsku instalaciju
Važeći
engleski
2015-05-25
34
76 KM 
Kupi
Prenaponski zaštitni uređaji za niski napon – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primjenu koja uključuje i istosmjerni napon – Dio 12: Principi za odabir i primjenu SPD spojenih na fotonaponsku instalaciju
Važeći
engleski
2012-05-14
14
46 KM 
Kupi
Prenaponski zaštitni uređaji za niski napon – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primjenu koja uključuje i istosmjernu struju - Dio 22: Principi izbora i primjene - Primjene na vjetroturbinama
Važeći
engleski
2012-05-14
25
61 KM 
Kupi
Prenaponski zaštitni uređaj za niski napon istosmjerne struje sistema vuče – Pravila izbora i primjene za odvodnike prenapona
Povučen
engleski
2008-07-31
73
105 KM 
Kupi
Niskonaponski prenaponski zaštitni uređaji - Dio 12: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske distributivne sisteme - Principi izbora i primjene
Važeći
engleski
2010-06-23
403
205 KM 
Kupi
Niskonaponski uređaji za prenaponsku zaštitu - Dio 12: Uređaji za prenaponsku zaštitu vezani na niskonaponske distributivne sisteme - Principi izbora i primjene
Povučen
engleski
2008-07-31
45
85 KM 
Kupi
Niskonaponski prenaponski zaštitni uređaji - Dio 22: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na telekomunikacione i signalne mreže. Principi izbora i primjene
Važeći
engleski
2017-12-27
22
61 KM 
Kupi
Niskonaponski prenaponski zaštitni uređaji - Dio 22: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na telekomunikacione i signalne mreže - Principi izbora i primjene
Povučen
engleski
2010-12-22
37
76 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 36 kV i struja od 250 A do 3,15 kA
Povučen
engleski
2012-05-14
37
76 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA
Važeći
engleski
2017-12-27
40
76 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 1: Opšti zahtjevi za provodne izolatore
Važeći
engleski
2017-12-27
26
61 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 2: Zahtijevi za komponente provodnih izolatora
Važeći
engleski
2018-08-21
5
30 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1 kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 3: Zahtjevi za učvršćenje provodnih izolatora
Važeći
engleski
2017-12-27
12
38 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 3: Zahtjevi za učvršćenje provodnih izolatora
Važeći
engleski
2012-05-14
8
30 KM 
Kupi
Sistemi za pranje električnih postrojenja pod naponom nominalnih napona iznad 1 kV – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-14
4
23 KM 
Kupi
Sistemi za pranje električnih postrojenja pod naponom nominalnih napona iznad 1 kV – Dio 2: Nacionalni dodaci
Povučen
engleski
2003-11-17
45
85 KM 
Kupi
Rukavice i rukavice bez prstiju sa mehaničkom zaštitom za električne namjene


Ukupno 317, strana 1 od 16