Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2009-06-23
47
85 KM 
Kupi
Analiza prirodnog gasa – Postupak validacije za gasovite referentne materijale
Važeći
engleski
2014-06-24
10
38 KM 
Kupi
Smjernice za primjenu funkcionalnih standarda pripremljenih od strane CEN/TC 234 Gasna infrastruktura - Dio 1: Općenito
Važeći
engleski
2016-06-28
209
144 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura - Smjernice za primjenu standarda koji se odnosi na funkcionalne zahtjeve a koje je pripremio komitet CEN/TC 234 – Dio 2: Nacionalni dodatci koje se odnose na standard komiteta CEN/TC 234
Važeći
engleski
2012-06-04
38
76 KM 
Kupi
Gasni mjerači – „Smart“ gasni mjerači
Važeći
engleski
2017-06-14
22
61 KM 
Kupi
Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Smjernice za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture u toku cijelog životnog ciklusa sveo na najmanju moguću mjeru
Važeći
engleski
2014-06-24
15
46 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura - CEN/TC 234, Definicija pritiska - Uputstvo
Važeći
engleski
2017-06-14
57
92 KM 
Kupi
Gasne instalacije u industriji - Smjernice
Važeći
engleski
2017-06-14
50
85 KM 
Kupi
Europska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema naćini odvođenja odlaznih gasova (tipovi)
Povučen
engleski
2008-09-15
29
68 KM 
Kupi
Sistemi za snabdijevanje gasom - Lista referenci za sistem upravljanja cjelovitošću vodova
Povučen
engleski
2008-09-15
41
85 KM 
Kupi
Sistemi za snabdijevanje gasom - Smjernice za sisteme upravljanja sigurnošću transportnih gasovoda prirodnog gasa
Važeći
engleski
2008-12-31
22
61 KM 
Kupi
Sistemi snabdijevanja gasom – Vodići za sisteme upravljanja distributivnom gasnom mrežom
Važeći
engleski
2016-06-28
15
46 KM 
Kupi
Aparati na tečni naftni gas i dijelovi opreme – okolinski aspekti za standarde komiteta CEN/TC 286
Važeći
engleski
2016-06-28
88
112 KM 
Kupi
Aparati na tečni naftni gas i dijelovi opreme - Teminologija
Povučen
engleski
2015-06-12
23
61 KM 
Kupi
Prenosivi električni aparati za mjerenje parametara sagorijevanja - Vodič za korištenje u procesu nadzora, servisiranja i održavanja gasnih kotlova za centralno grijanje
Važeći
engleski
2017-06-14
28
68 KM 
Kupi
Prenosivi električni aparati za mjerenje parametara sagorijevanja - Vodič za korištenje u procesu nadzora, servisiranja i održavanja gasnih kotlova za centralno grijanje
Povučen
engleski
2012-06-04
148
128 KM 
Kupi
Smjernice za primjenu standarda koji se odnosi na funkcionalne zahtjeve a koje je pripremio komitet CEN/TC 234 „Snabdijevanje gasom“
Važeći
engleski
2004-12-30
61
98 KM 
Kupi
Određivanje emisije gasnih aparata pri tipskom ispitivanju
Važeći
njemački
2007-03-13
8
30 KM 
Kupi
Kompenzatori za gas - Kompenzatori sa mjehovima od nehrđajućeg čelika - Sigurnosno - tehnički zahtjevi, ispitivanje, označavanje
Povučen
njemački
2004-08-18
15
46 KM 
Kupi
Navojni spoj mjerila protoka gasa- Priključak sa dva cijevna nastavka
Važeći
engleski
2009-12-25
16
46 KM 
Kupi
Navojni spoj mjerila protoka gasa- Priključak sa dva cijevna nastavka


Ukupno 637, strana 1 od 32