Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2008-12-23
91
112 KM 
Kupi
Zdravstvene usluge – Sistemi upravljanja kvalitetom – Vodič za primjenu EN ISO 9004:2000 u zdravstvenim uslugama za poboljšanje performansi
Važeći
engleski
2007-09-06
65
98 KM 
Kupi
Zdravstvene usluge - Sistemi upravljanja kvalitetom - Vodič za primjenu EN ISO 9001:2000
Povučen
bosanski
2000-12-20
13
53 KM 
Kupi
Opći kriteriji za ocjenjivanje laboratorija za ispitivanja
Povučen
bosanski,engleski
2000-12-20
15
53 KM 
Kupi
Sistemi akreditiranja laboratorija za kalibracije i ispitivanja - Opći zahtjevi za rad i priznavanje
Povučen
bosanski,engleski
2000-02-28
22
70 KM 
Kupi
Opći zahtjevi za ocjenjivanje i akreditiranje tijela za certificiranje/registriranje
Povučen
bosanski
2000-02-28
20
61 KM 
Kupi
Opći zahtjevi za tijela koja provode sisteme certificiranja proizvoda
Povučen
bosanski
2000-02-28
25
70 KM 
Kupi
Opći zahtjevi za tijela koja provode ocjenjivanje i certificiranje/registriranje sistema kvaliteta
Povučen
bosanski
2000-12-20
10
44 KM 
Kupi
Opći kriteriji za tijela za certificiranje koja provode certificiranje osoblja
Povučen
bosanski,engleski
2000-02-28
7
35 KM 
Kupi
Opći kriteriji za dobavljačevu deklaraciju o usklađenosti
Povučen
bosanski
1999-06-17
44
97 KM 
Kupi
Standardizacija i srodne djelatnosti - Opći rječnik
Važeći
bosanski,engleski
2009-02-13
45
97 KM 
Kupi
Standardizacija i srodne djelatnosti – Opći rječnik
Povučen
engleski
2008-12-23
12
38 KM 
Kupi
Standard za atestiranje ocjene procedura dodjele ugovora tijelima koja djeluju u sektorima za vodu, energiju, transport i telekomunikacije
Povučen
engleski
2000-10-06
14
46 KM 
Kupi
Upravljanje kvalitetom - Smjernice za upravljanje konfiguracijom
Važeći
bosanski,engleski
2004-12-10
38
88 KM 
Kupi
Sistemi za upravljanje mjerenjem - Zahtjevi za procese mjerenja i opremu za mjerenje
Povučen
bosanski,engleski
2008-10-30
68
112 KM 
Kupi
Medicinski laboratoriji - Posebni zahtjevi za kvalitet i kompetentnost
Povučen
engleski
2008-12-23
77
105 KM 
Kupi
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda – Posebni zahtjevi za primjenu ISO 9001 :2000, s upućivanjem na dobru proizvodnu praksu (GMP)
Povučen
engleski
2013-09-03
70
98 KM 
Kupi
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda – Posebni zahtjevi za primjenu ISO 9001 :2008, s upućivanjem na dobru proizvodnu praksu
Važeći
engleski
2017-07-18
66
98 KM 
Kupi
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda – Posebni zahtjevi za primjenu ISO 9001:2008, s upućivanjem na dobru proizvodnu praksu (GPM)
Važeći
engleski
2017-07-18
27
68 KM 
Kupi
Opšti zahtjevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala
Povučen
bosanski,engleski
2005-10-18
48
97 KM 
Kupi
Smjernice za auditiranje sistema upravljanja kvalitetom i/ili sistema okolinskog upravljanja


Ukupno 170, strana 1 od 9