Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2014-12-16
23
61 KM 
Kupi
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distributivnim mrežama — Dio 8: Popravka i zamjena oštećenih ukopanih kablova
Važeći
engleski
2012-11-29
27
68 KM 
Kupi
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Dio 2-1: Fiksni optički oslabljivači konektorskog tipa SC(SC2)-PC koji koriste monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Važeći
engleski
2012-11-29
25
61 KM 
Kupi
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Dio 2-2: Fiksni optički oslabljivači konektorskog tipa SC(SC2)-APC koji koriste monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Važeći
engleski
2012-06-15
9
38 KM 
Kupi
Preporuke za koordinaciju mjera kućišta i ugradnih uređaja pri pričvršćivanju na šinu za domaćinstvo i slične instalacije
Važeći
engleski
2015-06-09
105
120 KM 
Kupi
Optički pristup krajnjim korisnicima - Smjernica za izgradnju FTTA optičkih mreža
Važeći
engleski
2018-08-21
27
68 KM 
Kupi
Elektromagnetske karakteristike linearnih sistema za vođenje kablova (CMS)
Važeći
engleski,francuski
2012-06-15
37
76 KM 
Kupi
Izjava o uticaju okoline specifična za TC 20 — Električni kablovi
Važeći
engleski
2015-06-09
35
76 KM 
Kupi
Optički kablovi - Kablovi za ugradnju u kanalizaciju – Specifikacija familije kablova za ugradnju u kišne odvode i sanitarnu kanalizaciju
Važeći
engleski
2015-06-09
31
68 KM 
Kupi
Optički kablovi – Kablovi za plinske cijevi - Specifikacija familije kablova za ugradnju u plinske cijevi visokog tlaka
Važeći
engleski
2015-06-09
31
68 KM 
Kupi
Optički kablovi – Kablovi za vodovodne cijevi - Specifikacija familije kablova za ugradnju u cijevi pitke vode
Povučen
engleski
2015-06-09
18
53 KM 
Kupi
Električni kablovi - Proširena primjena rezultata ispitivanja
Važeći
engleski
2018-08-21
28
68 KM 
Kupi
Električni kablovi - Proširena primjena rezultata ispitivanja reakcije na vatru
Važeći
engleski
2017-06-29
27
68 KM 
Kupi
Smjernice za popravak oštećenih instaliranih optičkih kablova i mikrocijevi
Važeći
engleski
2014-12-16
2
23 KM 
Kupi
Obrazac za detaljnu specifikaciju: CECC specifikacija za radiofrekventne konektore za vojne primjene - Tip MIL-C-39012
Važeći
engleski
2018-08-21
15
46 KM 
Kupi
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Koaksijalni konektori za radiofrekvencije
Važeći
engleski
2018-08-21
2
23 KM 
Kupi
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika (CDS) i detaljne specifikacije za standardni proizvod s potvrdom sposobnosti
Važeći
engleski
2018-08-21
2
23 KM 
Kupi
Specifikacije po sekcijama: Radiofrekventni koaksijalni konektori – Serije SMA
Važeći
engleski
2018-08-21
2
23 KM 
Kupi
Specifikacije po sekcijama: Radio frekventni koaksijalni konektori – Serije BNC
Važeći
engleski
2018-08-21
2
23 KM 
Kupi
Specifikacije po sekcijama: Koaksijalni konektori za radiofrekvencije - Serija SMB
Važeći
engleski
2018-08-21
2
23 KM 
Kupi
Specifikacije po sekcijama: Koaksijalni konektori za radiofrekvencije - Serija SMC


Ukupno 2430, strana 1 od 122