Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2016-06-30
24
61 KM 
Kupi
Ploče na bazi drveta – Smjernice za upotrebu nosivih ploča za podove, zidove i stropove
Važeći
engleski
2012-11-16
8
30 KM 
Kupi
Kancelarijski namještaj - Kancelarijska radna stolica – Dio 4: Objašnjenja prema EN 1335-1:2000 (dimenzije)
Važeći
engleski
2012-11-16
9
38 KM 
Kupi
Kancelarijski namještaj - Namještaj za skladištenje – Dio 1: Dimenzije
Važeći
engleski
2012-05-16
6
30 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Smjerice za validaciju rezultata ispitivanja iz prethodnih standarda nakon njihove revizije
Važeći
engleski
2005-08-18
16
46 KM 
Kupi
Kancelariski namještaj - Terminologija
Važeći
engleski
2012-05-16
74
105 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Terensko ispitivanje i ispitivanje ubrzanog kondicioniranja (FACT) sredstva za zaštitu drveta koje nije u dodiru sa zemljištem
Važeći
engleski
2013-05-08
16
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Određivanje sposobnosti tretiranja uzoraka drveta koje se impregniraju sredstvima za zaštitu drveta - Laboratorijska metoda
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Kvantitativno određivanje pentahlorfenola u drvetu - Metoda plinske kromatografije
Važeći
engleski
2012-05-16
28
68 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje preventivne efikasnosti protiv gljiva Basidiomycetes koje uništavaju drvo
Važeći
engleski
2013-05-08
16
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Kriteriji za procese sa vrelim zrakom za kurativnu upotrebu protiv organizama koji razaraju drvo
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Vještačko starenje tretiranog drveta prije biološkog ispitivanja - UV-zračenje i postupak prskanja vodom
Povučen
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Procjenjivanje emisije iz zaštićenog drveta na okolinu - Drvo koje se drži u skladišnom prostoru poslije tretiranja i izloženi proizvodi od drveta u upotrebi klase 3 (nepokriveni, nisu u dodiru sa tlom) i izloženi proizvodi od drveta u upotrebi klase 4 ili 5 (u dodiru sa tlom, svježom vodom ili morskom vodom) - Laboratorijska metoda
Važeći
engleski
2013-05-08
13
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Kvantitativno određivanje kvaternarnih amonij-spojeva u drvetu
Važeći
engleski
2012-11-16
30
68 KM 
Kupi
Okovi za namještaj – Termini za okove za izvlačenje i njihove dijelove
Važeći
engleski
2012-11-16
25
61 KM 
Kupi
Okovi za namještaj - Termini za šarke i njihove komponente
Važeći
engleski
2012-05-16
34
76 KM 
Kupi
Papir i karton koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima - Kalibracija za ispitivanje na miris - Dio 1: Miris
Važeći
engleski
2012-05-16
2
0 KM 
Kupi
Papir i karton koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima - Kalibracija za ispitivanje na neugodan okus - Dio 2: Masna hrana
Važeći
engleski
2012-05-16
36
76 KM 
Kupi
Papir i karton koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima - Kalibracija za ispitivanje na neugodan okus - Dio 2: Masna hrana
Važeći
engleski
2012-05-16
2
0 KM 
Kupi
Papir i karton koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima - Kalibracija za ispitivanje na neugodan okus - Dio 3: Suha hrana
Važeći
engleski
2012-05-16
41
85 KM 
Kupi
Papir i karton koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima - Kalibracija za ispitivanje na neugodan okus - Dio 3: Suha hrana


Ukupno 1127, strana 1 od 57