Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2010-06-14
43
85 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Terminologija – Dio 2: Lista ekvivalentih termina
Važeći
engleski
2010-06-18
88
112 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Terminologija – Dio 2: Rječnik
Povučen
engleski
2005-02-11
8
30 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta - Katransko impregnaciono ulje i njime impregnirano drvo - Metodi uzimanja uzoraka i analize - Dio 1: Postupci za uzimanje uzoraka impregnacionog ulja
Važeći
engleski
2011-05-06
8
30 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta - Kreozotno ulje i drvo zaštićeno kreozotnim uljem - Metode uzorkovanja i analize - Dio 1: Postupak uzorkovanja kreozotnog ulja
Povučen
engleski
2005-02-11
5
30 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta - Katransko impregnaciono ulje i njime impregnirano drvo - Metodi uzimanja uzoraka i analize - Dio 2: Postupci za uzimanje uzoraka impregnacionog ulja iz impregniranog drveta za analizu
Važeći
engleski
2011-05-06
8
30 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Kreozotno ulje i drvo zaštićeno kreozotnim uljem - Metode uzorkovanja i analize - Dio 2: Postupak dobivanja uzorka kreozotnog ulja iz kreozotom zaštićenog drveta za naknadne analize
Povučen
engleski
2005-02-11
12
38 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta - Katransko impregnaciono ulje i njime impregnirano drvo - Metodi uzimanja uzoraka i analize - Dio 3: Određivanje sadržaja benzopyrena u impregnacionom ulju
Važeći
engleski
2011-05-06
12
38 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Kreozotno ulje i drvo zaštićeno kreozotnim uljem - Metode uzorkovanja i analize - Dio 3: Određivanje sadržaja benzo(a)pirena u kreozotnom ulju
Povučen
engleski
2005-02-11
7
30 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta - Katransko impregnaciono ulje i njime impregnirano drvo - Metodi uzimanja uzoraka i analize - Dio 4: Određivanje sadržaja fenola koji se mogu izdvojiti vodom u impregnacionom ulju
Važeći
engleski
2011-05-06
11
38 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Kreozotno ulje i drvo zaštićeno kreozotnim uljem - Metode uzorkovanja i analize - Dio 4: Određivanje sadržaja vodotopivih fenola u kreozotnom ulju
Povučen
engleski
2002-10-07
10
38 KM 
Kupi
Namještaj - Procjena zapaljivosti tapaciranog namještaja - Dio1: Izvor zapaljivosti: Tinjajuća cigareta
Povučen
bosanski
2005-08-18
7
35 KM 
Kupi
Namještaj - Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja - Dio 1: Izvor zapaljenja: tinjajuća cigareta
Povučen
engleski
2009-12-18
21
61 KM 
Kupi
Namještaj – Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja – Dio 1: Izvor zapaljenja: tinjajuća cigareta
Važeći
engleski
2015-06-15
21
61 KM 
Kupi
Namještaj – Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja – Dio 1: Izvor zapaljenja tinjajuća cigareta
Povučen
engleski
2002-10-07
11
38 KM 
Kupi
Namještaj - Ocjenjivanje zapaljivosti tapaciranog namještaja - Dio2: Izvor zapaljivosti: ekvivalentan plamenu šibice
Povučen
bosanski
2005-08-18
7
35 KM 
Kupi
Namještaj - Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja - Dio 2: Izvor zapaljenja: ekvivalent plamena šibice
Povučen
engleski
2009-12-18
22
61 KM 
Kupi
Namještaj – Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja – Dio 2: Izvor zapaljenja: ekvivalentan plamenu šibice
Važeći
engleski
2015-06-15
23
61 KM 
Kupi
Namještaj – Procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja – Dio 2: Izvor zapaljenja ekvivalentan plamenu šibice
Povučen
engleski
2002-10-07
20
53 KM 
Kupi
Kućni namješta j- Namještaj za sjedenje - Određivanje stabilnosti
Povučen
bosanski
2005-08-18
11
44 KM 
Kupi
Kućni namještaj - Stolice - Određivanje stabilnosti


Ukupno 1130, strana 4 od 57