Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2014-11-28
29
68 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 1: Izbor klasa rasvjete
Važeći
engleski
2016-09-22
26
61 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 1: Izbor klasa rasvjete
Važeći
engleski
2014-12-04
25
61 KM 
Kupi
Opšta pravila za projektovanje i ugradnju keramičkih pločica
Važeći
engleski
2013-12-11
29
68 KM 
Kupi
Toplotne karakteristike građevinskog materijala i komponenti - Principi određivanje toplotnih svojstava vlažnih materijala i komponenti
Važeći
engleski
2013-12-11
66
98 KM 
Kupi
Ventilacija u zgradama - Projektiranje i dimenzioniranje ventilacionih sistema u stambenim zgradama
Važeći
engleski
2013-12-11
28
68 KM 
Kupi
Toplotne karakteristike građevinskog materijala - Upotreba interpolacijskih jednačina u odnosu na termička mjerenja debelih uzoraka - Uređaji sa vručom pločom i fluksmetrom
Važeći
engleski
2014-12-04
35
76 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Akustičke osobine u tehničkim specifikacijama proizvoda
Važeći
engleski
2013-06-17
24
61 KM 
Kupi
Higrotermalne karakterisitke objekata - Otpornost na kišu nošenu vjetrom kod krovnih obloga s malim elementima - Metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2011-12-26
25
61 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena oslobađanja opasnih materija - Prepreke za trgovinu
Važeći
engleski
2011-12-26
37
76 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena oslobađanja opasnih materija iz građevinskih proizvoda, regulisanih na temelju WT, WFT / FT procedura
Važeći
engleski
2013-06-17
51
92 KM 
Kupi
Građevinski okov - Okovi za vrata koja koriste djeca, starije osobe i osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima - Uputstvo za projektante
Važeći
engleski
2011-12-26
16
46 KM 
Kupi
Održivost građevinskih radova - Okolinska deklaracija proizvoda - Metodologija za odabir i korištenje dobijenih podataka
Važeći
engleski
2012-07-04
9
38 KM 
Kupi
Toplotnoizolacioni materijali - Fabrički urađeni prizvodiod ekspandiranog polistirena (EPS) - Dobrovoljna certifikacija neobrađenog materijala
Važeći
engleski
2011-12-26
56
92 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena oslobađanja opasnih materija - Sadržaj opasnih materija prema propisima - Odabir analitičkih metoda
Važeći
engleski
2011-12-26
34
76 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena oslobađanja opasnih materija - Koncept horizontalnih procedura testiranja u skladu sa zahtjevima Direktive za građevinske proizvode
Važeći
engleski
2012-07-04
57
92 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Ocjena otpuštanja opasnih supstanci - Dopuna uzorkovanja
Važeći
engleski
2014-11-28
46
85 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena ispuštanja opasnih materija - Prepreke za upotrebu - Proširenje CEN/TR 15855 Prepreke za trgovinu
Važeći
engleski
2014-11-28
35
76 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi - Procjena ispuštanja opasnih materija - Upotreba usklađenih horizontalnih metoda procjene
Važeći
engleski
2015-06-24
6
30 KM 
Kupi
Elastične trake za hidroizolaciju - Statistička definicija granične vrijednosti i objavljene vrijednosti proizvođača (MLV i MDV) - 95 % statistički
Važeći
engleski
2016-09-22
24
61 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi — Procjena ispuštanja opasnih materija — Uputstvo za procjenu i verifikaciju postojanosti performansi — Deo 1: Principi i pravila primjene


Ukupno 1804, strana 1 od 91