Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
bosanski
2007-06-21
8
35 KM 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Važeći
bosanski
2010-12-02
20
61 KM 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Važeći
engleski
2015-06-18
33
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serotipizaciju Salmonellea – Dio 3: Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp.
Povučen
engleski
2013-06-12
3
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: semi-kvantitativna metoda; Tehnička ispravka 1
Povučen
engleski
2011-05-30
3
23 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: Semi-kvantitativna metoda
Povučen
engleski
2010-07-02
21
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 1: Opšti vodići za osiguranje kvaliteta pripreme medija za kulture u laboratoriji
Povučen
engleski
2013-06-12
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Smjernice za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 2: praktične smjernice o performansama ispitivanja medija za kulture; Amandman 1: testni mikroorganizmi za uobičajeno korištene hranljive podloge
Povučen
engleski
2005-07-24
26
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture - Dio 2: Praktični vodići o performansama ispitivanja medija za kulture
Važeći
engleski
2014-06-19
26
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Metoda bazirana na real-time lančanoj reakciji polimerazom (PCR) za detekciju patogena koji potiču iz hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145
Povučen
engleski
2014-06-19
34
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 1: Metoda za kvantifikaciju
Važeći
engleski
2014-06-19
30
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 2: Metoda za kvalitativnu detekciju
Povučen
engleski
2012-11-27
28
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog nitrogena sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Žitarice, mahunarke i mljeveni proizvodi od žitarica
Važeći
engleski
2016-06-24
20
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane -- Tehnike uzorkovanja za mikrobiološka ispitivanja uzoraka hrane i hrane za životinje
Važeći
engleski
2013-06-12
10
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 1: Priprema metil estera
Važeći
engleski
2013-06-12
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 2: Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2015-06-18
50
85 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju patogena koji potiču iz hrane – Detekcija botulinuma A, B, E i F neurotoksin-producirajućih klostridija
Važeći
engleski
2016-06-24
33
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje patogena koji se prenose hranom - Otkrivanje patogenih Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis
Važeći
engleski
2013-06-12
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju prisutnosti patogena koji potiču iz hrane - Ispitivanje performansi thermal cyclers
Važeći
engleski
2013-06-12
31
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Specifični zahtjevi i smjernice za ispitivanje pouzdanosti putem međulaboratorijskog poređenja
Važeći
engleski
2014-06-19
21
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serološku tipizaciju Salmonella - Dio 2: Određivanje broja primjenom redukovane tehnike najvjerovatnijeg broja


Ukupno 1835, strana 1 od 92