Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2012-11-01
2
0 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Oznake i simboli
Važeći
engleski
2012-11-01
21
61 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Oznake i simboli
Važeći
engleski
2017-07-04
53
92 KM 
Kupi
Procena nepreciznosti pri ispitivanju sa jednim gorućim izvorom
Važeći
engleski
2011-07-01
13
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Metode ispitivanja keramičkih prevlaka - Dio 11: Određivanje unutrašnjeg napona prema formuli po Stoney-u
Povučen
engleski
2011-07-01
10
38 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Metode ispitivanja keramičkih prevlaka - Dio 8: Test zasijecanja po Rockwellu za ocjenu adhezije
Važeći
engleski
2011-07-01
12
38 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Keramički kompoziti - Termofizičke osobine - Dio 4: Određivanje toplotne provodljivosti
Važeći
engleski
2013-05-16
60
92 KM 
Kupi
Metode ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana
Povučen
engleski
2007-09-27
37
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 1: Horizontalne zaštitne membrane
Važeći
engleski
2011-07-01
13
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Metode za određivanje žilavosti monolitne keramike - Dio 1: Upustvo za izbor metode ispitivanja
Povučen
engleski
2011-07-01
18
53 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Metode za određivanje žilavosti monolitne keramike - Dio 5: Metoda sa V-zarezom (SEVNB)
Važeći
engleski
2010-12-09
28
68 KM 
Kupi
Vodiči (smjernice) za direktnu i proširenu primjenu svojstava građevinskih proizvoda na požar
Važeći
engleski
2011-07-01
19
53 KM 
Kupi
Metode ispitivanja gustih (teških) vatrostalnih proizvoda - Smjernice za ispitivanje korozije vatrostalnih materijala uzrokovane tečnostima
Važeći
engleski
2011-07-01
40
76 KM 
Kupi
Montaža i pričvršćivanje građevinskih proizvoda pri ispitivanju reakcije na požar pod uslovima Direktive za građevinske proizvode
Važeći
engleski
2010-12-09
14
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Mehaničke karakteristike keramičkih vlakana pri visokoj temperaturi nereaktivnoj okolini – Određivanje postojanosti na puzanje pri ispitivanju vrućeg vezivanja
Važeći
engleski
2010-12-09
17
53 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Keramička veziva – Određivanje toplotne difuzivnosti keramičkih vlakana
Povučen
engleski
2010-12-09
14
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Keramički vezivni materijali – Vodič (smjernice) za određivanje stepena neporavnanja jednoosnim (uniaksijalnim) mehaničkim ispitivanjima
Važeći
engleski
2010-12-09
15
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Keramički vezivni materijali – Određivanje naprezanja usljed trenja pri smicanju na dodirnoj površini vlakno/matriks na sobnoj temperaturi pomoću Push-out ispitivanja
Važeći
engleski
2010-12-09
16
46 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Keramički vezivni materijali – Određivanje naprezanja usljed trenja pri smicanju na dodirnoj površini vlakno/matriks na sobnoj temperaturi primjenom ispitivanja zatezanjem na minikompozitima
Važeći
engleski
2015-06-12
96
112 KM 
Kupi
Izloženost vanjskom požaru krovova i krovnih pokrova - Proširena primjena rezultata ispitivanja prema CEN/TS 1187
Važeći
engleski
2011-07-01
12
38 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika - Mehaničke osobine monolitne keramike na sobnoj temperaturi - Dio 9: Metoda ispitivanja otpornosti ivica na lom


Ukupno 626, strana 1 od 32