Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2009-10-30
25
61 KM 
Kupi
Gvožđe i čelik – Pregled raspoloživih metoda hemijske analize
Važeći
engleski
2014-12-22
32
68 KM 
Kupi
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
Povučen
engleski
2011-07-01
10
38 KM 
Kupi
Evropski certificirani referentni materijali (EURONORM-CRM-s) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od čelika i gvožđa pripremljeni pod pokroviteljstvom Evropskog Komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika
Povučen
engleski
2014-06-25
13
46 KM 
Kupi
Evropski certificirani referentni materijali (EURONORM-CRM-s) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od čelika i gvožđa pripremljeni pod pokroviteljstvom Evropskog Komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika
Važeći
engleski
2016-06-27
11
38 KM 
Kupi
Evropski certificirani referentni materijali (EURONORM-CRM-s) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od čelika i gvožđa pripremljeni pod pokroviteljstvom Evropskog Komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika (ECISS)
Povučen
engleski
2009-10-30
46
85 KM 
Kupi
Vodič za obradu statističkih podataka međulaboratorijskih ispitivanja za validaciju analitičkih metoda
Važeći
engleski
2014-12-22
44
85 KM 
Kupi
Vodič za obradu statističkih podataka međulaboratorijskih ispitivanja za validaciju analitičkih metoda
Važeći
engleski
2007-03-13
11
38 KM 
Kupi
Smjernice za oblikovanje konstrukcionih čelika u preradi
Povučen
engleski
2011-07-01
23
61 KM 
Kupi
Analiza čelika i gvožđa – Interna laboratorijska procedura za provjeru tačnosti analitičke metode pomoću Certificiranih Referentnih Materijala
Važeći
engleski
2014-06-25
25
61 KM 
Kupi
Analiza čelika i gvožđa - Interna laboratorijska procedura za provjeru tačnosti analitičke metode pomoću Certificiranih Referentnih Materijala
Važeći
engleski
2013-06-07
30
68 KM 
Kupi
Hemijska analiza željeznih materijala - Analiza fero-silicija - Određivanje sadržaja aluminija, titana i fosfora pomoću ICP - optičke emisione spektrometrije
Važeći
engleski
2013-06-07
20
53 KM 
Kupi
Hemijska analiza željeznih materijala - Analiza fero- silicija - Određivanje sadržaja silicija i aluminija, pomoću fluorescentne spektrometrije X-zracima
Važeći
engleski
2016-06-27
19
53 KM 
Kupi
Hemijska analiza željeznih materijala - Određivanje selena u čelicima - Metoda bezplamene atomske apsorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2017-08-25
8
30 KM 
Kupi
Čelici i livena gvožđa — Određivanje sadržaja olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difeniletera (PBDE) u vezi sa direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrijednosti
Važeći
engleski
2016-06-27
23
61 KM 
Kupi
Aluminijum i legure aluminijuma – Mehanički potencijal Al-Si legura za visoko tlačno, nisko tlačno i gravitaciono livenje u stalne kalupe
Važeći
engleski
2016-06-27
39
76 KM 
Kupi
Aluminijum i legure aluminijuma – Klasifikacija grešaka i nedostataka u proizvodima visoko tlačnog, nisko tlačnog i gravitacionog lijevanja u stalne kalupe
Povučen
engleski
2011-07-01
61
98 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Pregled sastava i proizvoda
Povučen
engleski
2014-12-22
63
98 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Pregled sastava i proizvoda
Važeći
engleski
2016-06-27
52
92 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Kratak pregled sastava i proizvoda
Važeći
engleski
2011-07-01
8
30 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kroma – Dio 1: Metoda volumetrije


Ukupno 2015, strana 1 od 101