Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2011-05-09
24
61 KM 
Kupi
Kvalitet vode – Odabir testova za biorazgradljivost
Važeći
engleski
2019-06-19
23
61 KM 
Kupi
Okolinske oznake i deklaracije - Razvoj pravila za kategorije proizvoda
Važeći
engleski
2015-06-17
55
92 KM 
Kupi
Staklenički gasovi - Karbonski otisak proizvoda - Zahtjevi i smjernice za kvantifikaciju i komunikaciju
Važeći
engleski
2018-06-13
14
46 KM 
Kupi
Okolinski menadžment - Procjena životnog ciklusa - Procesi kritičkog preispitivanja i kompetentnosti ocjenjivača: Dodatni zahtjevi i smjernice za ISO 14044:2006
Važeći
engleski
2018-06-13
23
61 KM 
Kupi
Kvalitet tla - Rizik koji potječe od naftnih ugljikovodika - Dio 2: Određivanje alifatskih i aromatskih frakcija semivolatilnih naftnih ugljikovodika pomoću gasne hromatografije s detekcijom jonizacije u plamenu (GC/FID)
Važeći
engleski
2012-11-12
18
53 KM 
Kupi
Kvalitet tla – Postupci izluživanja za istovremeno hemijsko i ekotoksikološko ispitivanje tla i materijala tla - Dio 1: Testovi koji koriste udio tečno/čvrsto od 2 l/kg suhe tvari
Važeći
engleski
2012-11-12
18
53 KM 
Kupi
Kvalitet tla – Postupci izluživanja za istovremeno hemijsko i ekotoksikološko ispitivanje tla i materijala tla - Dio 2: Testovi koji koriste udio tečno/čvrsto od 10 L/kg suhe tvari
Važeći
engleski
2012-11-12
21
61 KM 
Kupi
Kvalitet tla – Postupci izluživanja za istovremeno hemijsko i ekotoksikološko ispitivanje tla i materijala tla - Dio 3: Test izluživanja uspravnim tokom
Važeći
engleski
2012-11-12
26
61 KM 
Kupi
Kvalitet tla – Postupci izluživanja za istovremeno hemijsko i ekotoksikološko ispitivanje tla i materijala tla - Dio 4: Uticaj pH vrijednosti na izluživanje sa inicijalnim dodatkom kiseline/baze
Važeći
engleski
2019-06-19
37
76 KM 
Kupi
Izloženost na radnom mjestu – Procjena dermalne izloženosti nanoobjektima i njihovim agregatima i aglomeratima (NOAA)
Važeći
engleski
2012-11-12
54
92 KM 
Kupi
Vodič za određivanje mjerne nesigurnosti hidrometrijskih mjerenja (HUG)
Važeći
engleski
2016-06-21
12
38 KM 
Kupi
Kvalitet tla - Određivanje mikrobne raznolikosti tla - Dio 1: Metoda analizom masnih kiselina u fosfolipidima (PLFA) i analiza fosfolipid-eter lipida (PLEL)
Važeći
engleski
2016-06-21
10
38 KM 
Kupi
Kvalitet tla - Određivanje mikrobne raznolikosti tla - Dio 2: Metoda analizom masnih kiselina u fosfolipidima (PLFA) primjenom jednostavne metode ekstrakcije PLFA
Važeći
engleski
2008-09-09
48
85 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES - Dio 2: Sistemi za infiltraciju zemljišta
Važeći
engleski
2012-04-23
37
76 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES – Dio 5: Filtracioni sistemi za prethodno prečišćeni efluent
Važeći
engleski
2008-12-29
112
120 KM 
Kupi
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uslovima opterećenja - Dio 2: Pregled nacionalno utvrđenih metoda proračuna
Važeći
engleski
2012-04-23
206
144 KM 
Kupi
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uslovima opterećenja - Dio 3: Uobičajena metoda
Važeći
engleski
2018-06-13
23
61 KM 
Kupi
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uvjetima opterećenja - Dio 4: Parametri za pouzdanost proračuna
Važeći
engleski
2012-04-23
23
61 KM 
Kupi
Karakterizacija mulja – Dobra praksa za korištenje mulja u poljoprivredi
Važeći
engleski
2015-06-17
46
85 KM 
Kupi
Izloženost na radnom mjestu - Procjena performansi uzorkivača za mjerenje koncentracije lebdećih čestica - Dio 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja


Ukupno 1875, strana 1 od 94