Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2017-06-28
20
53 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 6: Šavne hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske energetske sisteme
Važeći
engleski
2017-08-25
11
38 KM 
Kupi
Metoda za određivanje minimalnih vrijednosti konvencionalnog napona tečenja čelika na povišenim temperaturama
Važeći
engleski
2017-08-25
18
53 KM 
Kupi
Legirani čelici -- Određivanje sadržaja nikla -- Metoda optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP)
Važeći
engleski
2017-08-25
17
53 KM 
Kupi
Kontinuirano vruće valjana reljefna čelična traka i ploča/lim sječeni iz široke trake – Tolerancije na dimenzije i oblik
Važeći
engleski
2017-05-26
31
68 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu – Staklo s premazom - Dio 5: Metoda ispitivanja i klasifikacija prema osobinama samočišćenja stakla sa prevlakom
Važeći
engleski
2017-08-03
7
30 KM 
Kupi
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavjese i zastori - Detaljni postupak za određivanje širenja plamena vertikalno postavljenih uzoraka
Važeći
engleski
2017-05-26
9
38 KM 
Kupi
Elastične trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje pričvršćenosti posipa
Važeći
engleski
2017-08-25
45
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šipke za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
39
76 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šipka namijenjena slobodnoj mašinskoj obradi
Važeći
engleski
2017-08-25
30
68 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra – Gnječeni i negnječeni namijenjen kovanju
Važeći
engleski
2017-08-25
42
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Žica za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
50
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Profili i šipke za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
41
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šuplja šipka namijenjena slobodnoj mašinskoj obradi
Važeći
engleski
2017-06-14
16
46 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Uređaji za indikaciju nivoa tečnosti - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje
Važeći
engleski
2017-06-19
34
76 KM 
Kupi
Plastični cijevni sistemi za oborinske vode za nadzemnu spoljašnju upotrebu - Nesavitljivi poli (vinilklorid) (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sistem
Važeći
engleski
2017-10-11
55
92 KM 
Kupi
Građevinski okovi – Brave i reze - Mehaničke brave, reze i prihvatne ploče za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-10-11
15
46 KM 
Kupi
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-14
2
0 KM 
Kupi
Gasni sorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe nazivnog toplotnog opterećenja ne većim od 70 kW - Dio 2: Sigurnost
Važeći
engleski
2017-08-25
80
105 KM 
Kupi
Aluminij i legure aluminija - Gnječeni i lijevani proizvodi - Posebni zahtjevi za proizvode namijenjene za proizvodnju opreme za rad pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-06-14
77
105 KM 
Kupi
Gasni mjerači – Pretvarači - Dio 3: Flow kompjuteri


Ukupno 2497, strana 7 od 125